Skip to main content

Full text of "Tipe en trucs 2010"

See other formats


NU/SLE0HTS WINDOWS 7 20 TIPS I M HET UtTERUJKAAN TE PASSEN OXullL3=" EKABEL 
NU AL AAN DE SLAG MET DO 2010 40X TO'S & MP3'S 
EN & ORDENEN Checklist MOBIELI OPSIAG 

Maak de beste keuze voorpc, notebook & netbook €2,95 BP8 710966"301241 0031 - ID 
:0 Test uw beveiligingskennis! 
Portable apps: software op een stick 
Red data van een beschadigde cd/dvd TIPS&ROCS HOOFDREDACTEUR Remco de Graaf 
ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR |eroen de |ager 

EINOREDACTEUR |anin Wensink 

MEOEWERKERS Maikel Dljkhuizen, Dennis Gandasoebrala, 
Frank de Graaf, Kees Krick, Robbin Ooijevaar, Dirk Schoofs, 
Theske Slijkerman, Mark Swarts, Edmond Varwijk 

VORMGEVING Tim van Amerongen, Simone Bos, Aico Turba (art director) 

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE 

Patrick Vernack (salesmanager) 

Telefoon: 023 - 546 11 00 Fax-. 023 - 546 11 66 E-mail: sales@idg.nl Gonny Tholen (hoofd marketing), 
DleudonneeTrenidad (jr. brandmanager) 
Telefoon: 023 • 546 11 11 Fax: 023 • 546 11 60 

PRODUCTIE 

Gcrwin van Engelenburg, llvn Schuring 

Telefoon: 023 - 546 11 11 Fax: 023 546 11 60 

TECHNISCHE REAL1SATIE EN DISTRIBUTIE 
Senefelder Mlsset, Doetlnchem (druk) 
Betapress (distributie Nederland) 
Imapress (distrlbulie Belgie) 

DIRECTIE 6 UITGEVER 

Lennard Hoogenraad, Rob Koghee (adjunct) 

CONTACT MET DEREDACTIE 

Telefoon: 023 - 5461122 Fax: 023 - 5461177 
E-mail redactie: redactie@tipsentiucs.nl 
E-mail persberichten: persinfo@tipsentrucs.nl 
Internet: www.tipsentrucs.nl 
Adres: Richaid Holkade 8, 2033 PZ Haarlem 
Postadres: Postbus 5446, 2000 GK Haarlem 

AB0NNEMENTTIPS6TRUCS 

De prijs voor een jaarabonnement op Tips 6 Trues bedraagt per edilie 1 van 
2010 € 39,95. Per editie 1 van 2010 gaal Tips 6 Trues in frequentieverschij- 
ning omhoog en zal dan 12x per jaar verschijnen. Bij betaling via automa- 
tische incasso vervallen de adrninistratiekosten van £ 2.50 per factuur. Dit 
geldt niet voor (nieuwe) abonnees in het buitenland, met een buitenlands 
rekeningnummer. 2i| krijgen een factuur toegestuurd. Voor bezorging naar 
het buitenland, met uilzondering van Belgie, zijn wij genoodzaakt extra 
verzendkosten door te berekenen in verband met de hoge verzendlarieven. 
Opzegging van uw abonnement dient uiterlijk 2 maanden voor het verstrij- 
ken van de abonnementsperiode schriftelijk te gebeuren. Voor informatie 
over uw abonnement kunt u terecht bij Klantenservice IDG Nederland via 
www.idg.nl/abonnementen, postbus 5446. 2000 GK Haarlem of telefoon- 
nummer: 023-5461133 (lokaal tarief)- 

TIPS 6 TRUCS 15 EEN UITGAVE VAN 

1 IDG Nederland. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 
Het veilenen van toestemming tot publicatle In dit tijdschiift strekt 
zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch beschikbaar slellen. 
Hoewel aan Tips 6 Trues uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie 
noch de uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door even- 
tuele fouten en/of onvolkomenheden in het blad en/of op de website. 
I55N1566-551B 
HtJ VOORWOORD 

Doe meer! Bij hetsamenstellen van nieuwe nummersTips&Trucs 
valt me iedere maand weer op hoeveel praktische 
onderwerpen er te bedenken zijn. Probleem is al- 
leen: iedere keer kom ik pagina's tekort en houd ik 
artikelideeen over! Ik kan dan niet wachten totdat 
de auteurs hun verhalen inleveren, zodat ik ze weer 
nieuwe artikelen in de maag kan splitsen. 

Ideeen te over: zo heb ik nog een oude(re) pc met XP 
staan, die maar wat graag helemaal up-to-date wordt 
gebracht. En mijn nieuwe laptop met Windows 7 
schreeuwt om een nieuw uiterlijk... Allemaal onder- 
werpen waarover u in dit nummer en de komende 
nummers meer leest. Overigens blijf ik natuurlijk benieuwd naar de onderwerpen waarover u graag wilt lezen. Wat 
houdt u bezig? Waarbij hebt u hulp nodig? Mail ons gerust op redactie@tipsentrucs.nl. 

|EROENDEJAGER 

ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR TIPS & TRUCS 

ng ngD tup Erg eenvoudige tip. In principe moet elke computergebruiker - ongeacht de ervaring 
(of het gebrek daaraan) - de handeling moeiteloos kunnen uitvoeren. Kennis is niet 
vereist, het doel is snel bereikt. 

Niveau 2: 

Hier gaat het niveau een klein stukje omhoog, maar de tips blijven kort en duidelijk. 
Ook hier geen ingewikkelde handelingen, net als niveau 1 zijn deze tips voor iedereen 
bedoeld. 

Niveau 3: 

Bij deze tips wordt iets meer van u gevraagd. In plaats van de standaard handelingen, 
wordt verder in de materie gedoken om meer resultaat te krijgen. 

Niveau 4: 

U deinst niet terug voor geavanceerde software-opties? Met deze tips zit u dan goed, 
u zult ze namelijk vaak tegenkomen. Met deze tips duiktu diep in de hard- of software. 
Op dit niveau treft u ook tips voor toepassingen of hardware die niet voor de gemid- 
delde gebruiker zijn bedoeld, zoals bijvoorbeeld het overklokken van de computer. 

Niveau 5: 

Als computeronderdelen als het Windows-register voor u gesneden koek zijn, dan zijn 
dit de tips die u moet hebben. Want met deze handelingen haalt u echt het maximum 
uit de pc. Hier wordt niet geschuwd voor ingewikkelde handelingen als handmatig in 
het register morrelen of het tweaken van Windows door zelf onder de motorkap aan- 
passingen te doen. Dit is voer voor experts! Dit betekent natuurlijk niet dat onervaren 
gebruikers dus niets aan deze trues hebben. Iedereen kan ze toepassen! 

• TIPS & TRUCS 7 INHOUD 

TIPMS =! R3 Kabel-abc 22 De talloze kabels, pluggen, connectors en verbindings- 
mogelijkheden van pc's en notebooks kunnen behoorlijk 
verwarrend zijn. Hoogste tijd voor een goed overzicht! 
We vertellen wat de belangrijkste aansluitingen zijn. Dubbele zekerheid 58 Natuurlijk maakt u een back-up van belangrijke 
bestanden. Maar wat als uw externe harde schijf of 
usb-stick brand- of waterschade oploopt? Nog meer 
zekerheid bieden online back-updiensten. De beste 
diensten op een rij! Slim muziek taggen 66 Heel handig die id3-tags voor muziek. Daarmee hebt u 
alle informatie over een nummer direct in het bestand 
zitten. Helaas klopt die informatie lang niet altijd. 
Dankzij het gratis Mp3tag stelt u snel orde op zaken. Windows 7 verf raaien 
© Het gloednieuwe besturings- 
systeem van Microsoft zit vol 
opties om het uiterlijk in een 
handomdraai aan te passen. En 
of dat nog niet genoeg is, zijn er 
ook nog freewareprogramma's 
die hierbij helpen! 

pagina: 42 Gebruik nu al Office 2010 © Enigetijd geleden bracht 
Microsoft de eerste officiele 
betaversie uit van Office 2010. 
De kwaliteit is al goed en niets 
houdt u tegen om nu alvast de 
toekomstige versie van Office 
uitte proberen! 

pagina: 48 bai£r; BduHkuu — i 
Mobieltje onder controle 80 Op een mobiele telefoon kan tegenwoordig zo veel 
(bellen, internetten, agenda bijhouden, films kijken), dat 
het beheer van al die mogelijkheden soms wat lastiger 
is. Uw pc biedt de broodnodige hulp! RUBRIEKEN Word abonnee! Voor woord/col of on 

Lezerspost Checklist Freeware Beveiliging 

123: Snel resultaat in 3 stappen 

• Werken vanaf usb-stick 

• Online opslagruimte 

• Preview psd-bestanden 

• Red bestanden! 

Masterclass Stop de f otochaos ' - 


__■_ _ 


!.□□■! 

j^T 


B 
n- 


Bpjjj ■"^JiMc*' ^M^" ° 


fl- 

n- 

■ 


^ nr nr ej 


E— 

B- 

8- 

e— 

8— XP EN VISTA 
P-TO-DATE! 9 Naarmate uw 
fotoverzameiing groeit, 
is het steeds lastiger om 
uw mooiste foto's weer 
terug te vinden. Tenzij u 
op tijd orde in de chaos 
schept door extra infor- 
matie toe tevoegen. 

pagina: 72 £) Van Windows XP of Vista overstappen op 
Windows 7? Het hoef t niet als u nog niet wilt. 
Met de nodige updates en uitbreidingen gaan deze 
besturingssystemen nogtijden mee. Wij leggen 
precies uit hoe! 

pagina: ■TIPS&TRUCS ^\ LEZERSPOST VRAGEN VAN 
DELEZERS LEZERSPOST Tekst uit een pdf halen kan op verschillende manieren. Handig, 
want zo kiest u zelf welke manier voor u het beste is. Tips van 
lezers voor lezers zijn altijd interessant. Daarom geven we leuke 
prijzen weg voor uw beste tips. Doe mee en stuur ons uw tip! 
Grote kans dat uw tip een volgende keer in deze rubriek staat! 
i 01 Internetten via het stop- 
contact 

In de uitgave van januari beschrijven jullie de 
mogelljkheid om te internetten via het stop- 
contact. Wat jullie echter niet vermelden is 
dat het niet overal mogelijk is om deze oplos- 
sing te gebruiken. Alleen in woningen waar 
de spanning met een fase wordt aangeslo- 
ten, is deze optie mogelijk. In woningen met 
bijvoorbeeld elektrische verwarming, waar 
driefase-aansluitingen meestal worden ge- 
bruikt (zeker in Belgie), kan er een probleem 
optreden. De stopcontacten kunnen namelijk 
op verschillende fasen zijn aangesloten. In 
dit geval (wanneer de twee stopcontacten op 
een andere fase staan), zal het systeem niet 
werken - tenzij de stopcontacten op dezelfde 
fase worden aangesloten. 

Rudy De Schaepmeester 

J 01 U hebt gelijk. In Nederland is het 
overgrote deel van de woningen uitgerust 
met een enkele fase. Beschikt u over een 
driefase-installatie, dan moet u getuk 
hebben dat de twee verschillende wandcon- 
tactdozen waarop u de netwerkadapters 
aansluit, op dezelfde fase zitten. Het is 
mogelijk om in de meterkast apparatuur te 
zetten die de verschillende fases met elkaar 
laat communiceren, moor dit is erg 
Handige micro-geheugenkaartlezer We zijn altijd op zoek naar 
goede tips van lezers. Stuur 
daarom uw beste tips naar 
tips@tipsentrucs.nl en maak 
kans op een handige Eminent 
EM10G1 Micro-SD geheugen- 
kaartlezer. 
Hebt u een vraag of een opmerking? Mail 
het naar redactie@tipsentrucs.nl. Voor 
vragen/opmerkingen over uw abonne- 
ment of de bezorging van Tips 6 Trues kun 
u contact opnemen met onze klantenser- 
vice (http://idg.nl/abonnementen). ledere 
maand ontvangen we een mailbox vol met 
vragen. Craag zouden we ze allemaal per- 
sooniijk beantwoorden maar we moeten 
noodgedwongen een keuze maken. Neem 
ook eens een kijkje op het uitgebreide fo- 
rum van ons zusterbiad ComputerlTotaal 
(forum.computertotaal.nl). Daar kunt u 
ook uw vragen stellen. kostbaar. In dat soort gevallen kunt u beter 
een verbinding maken via een gewone 
netwerkkabel of een draadloos netwerk. 
© Post 1 1nternetten via het stopcontact 
werkt alleen goed in woningen uitgerust 
met een enkele fase. L^i 02 Van pdf naar tekst (1) 

Ik las zojuist in Tips en trues (1/2010) een le- 
zersvraag over het hergebruiken van tekst 
uit een pdf. Bij het gegeven antwoord had 
wellicht ook naar Adobe Reader verwezen 
kunnen worden. Het is namelijk vrij eenvou- 
dig om tekst uit een pdf met hulp van de rea- 
der om te zetten. Ga als volgt te werk. Kies in 
het menu 'Bestand', voor de optie 'Opslaan 
als'. Kies vervolgens voor 'Opslaan als tekst'. 
Weliswaar krijg je dan een .txt-bestand, maar 
dit kun je eenvoud gebruiken in bijvoorbeeld 
Word. 

Peter Bartelings 03 Van pdf naar tekst (2) 

Ik heb nog een andere suggestie bij de hier- 
boven genoemde tip die over het algemeen 
redelijk resultaat geeft. Open Office heeft 
een extensie genaamd Sun PDF Import Ex- 10 TIPS &TRUCS- 3/2010 &"i ':■•'■-: ■-;'-:'■ rtwiw^i r«> «d hrphenotlon dktionvy. for German (Df . AT. OH 20KO7JS 

Sun ^iw,'.l.n/. «■ Connector for HySQl (Beta) 100 

Connects OpcnOfficc-org directly with M)SQt. Servers Sun PDF Import [Hpnuon ;Qj 

PD' dc<um«»B *.•? impofT«J in Ot*w ind [mptwtto prewftf* t«e nyoui and to Itrtsthseeten | Ygwjrkrei Sun Report BuHer 1J.0 SunMiccmytterm Inc. 

| Create nrth the Sun Report Builder ItyElh, :miit- <oc 'ir-c database reports. The fle.it> report ed.tcr. 

SoHchBoaif-l.LO.oirt U» 

S*itchBo«d-U AcaCopyright (c) 2)09 Roberto Berate: 
O Post 3 Wie Open Office gebruikt kan met de extensie Sun 
PDF Import Extension de tekst van pdf-bestanden direct 
importeren. 

tension. Wellicht is dit een betere oplossing 
dan knippen en plakken per pagina. Jan Kiaver ! 03 Bedankt voor beide tips'. Er leiden 
inderdaad meerdere wegen naar Rome! i m.u.wi.ij.i.i.wi Vista en Windows 7 volledig beheren 

Maak op uw bureaublad een nieuwe map aan en geef deze 
de volgende naam: CodMode.{ED7BA470-8ES4-4BSE-82SC- 
99712043E01C}. Het pictogram krijgt vervolgens hetzelfde uiter- 
lijk als dat van het configuratie scherm en mooier nog: vanaf deze 
plaats kunt u Windows volledig beheren. Varierend van het uiter- 
lijk van de muisaanwijzertot en met het aanmaken van parti ties. 
In totaal beschikt u over 280 instelopties! Deze true zou ook moe- 
ten werken op Vista, al zijn er gevallen bekend waarbij de 64-bit 
versie crasht, dus wees voorzichtig en maak een goede back-up! 

Henry PeWe 

Cefeliciteerd! Met deze tip hebt u de HP Photosmart Premium 
Touchsmart Web-printer ter waarde van € 199,95 gewonnen. 
Overigens kunt u in plaats van 'CodMode' iedere willekeurige 
andere tekst zetten. Prettig voor wie de term 'CodMode' liever 
niet gebruikt. 
Hi XP EN VISTA DOOR: DENNIS CANDA50EBRATA XP en Vista up-to-date! 

Windows 7 kan best nog even wachten Van Windows XP of Vista overstappen op 
Windows 7? Het hoeft niet als u nog niet wilt. 
Met de nodige updates en uitbreidingen gaan 
deze besturingssystemen nogtijden mee. Wij 
leggen precies uit hoe! Nieuwste servicepack! JJ 
QasafediDaiijxajiBfeij > Windows XP of Vista ■ De software en updates uit de tips 
Voordat u verdergaat met het up-to-date brengen van Windows XP 
en Windows Vista, is het van belang dat u de nieuwste servicepack 
voor het besturingssysteem installeert. Servicepacks bestaan uit 
een reeks van updates en andere lapmiddelen. Onderschat deze 
niet. Veel van de verderop besproken uitbreidingen en programma's 
vereisen zelfs dat het besturingssysteem beschikt over de nieuwste 
servicepack. U haalt deze binnen via Windows Update. Daarnaast 
kunt u deze los (en handmatig) downloaden en installeren. Voor 
Windows XP vindt u de nieuwste servicepack op http://support. 
microsoft.com/kb/322389/nl. Voor Windows Vista vindt u die op 
http://support.microsoft.com/kb/935791. 
tig Tip 1 Windows XP en Vista kunnen nogjaren mee, en al hele- 
maal als u de updates blijft installeren. Drivers controleren E Ook drivers (stuurprogramma's) worden regelmatig bijgewerkt naar 
nieuwe edities. Voorkom dat u blijft zitten met verouderde drivers en 
controleer of er sinds de introductie van uw Windows-versie nieuwe zijn 
uitgebracht. Breng een bezoek aan de website van het merk waarvan u 
wilt controleren of er nieuwe drivers zijn voor Windows XP of Windows 
Vista. Wind ows Live Messenger Met Windows XP werd oorspronkelijk Windows Messenger meege- 
leverd. Inmiddels is dat chatprogramma al lang en breed vervangen 12 TIPS &TRUCS 3/2010 XP EN VISTA J 

j 
door Windows Live Messenger. 
Ook als u Windows Vista ge- 
bruikt, is de kans groot dat u nog 
gebruikmaakt van een oudere 
versie van Windows Live Mes- 
senger (voorheen bekend onder 
de naam MSN Messenger). Ga 
naar http://download.live.com 
en haal de nieuwste versie van 
Messenger binnen. Tip 3 Windows Live geeft 
de computer een nieuwe set 
programma's waarmee u 
kunt communiceren, waaron- 
der een nieuwe versie van het 
voormalige MSN Messenger. ' Begin altijd met het 
instolleren von de 
nieuwste servicepack Modern zoeken B Maakt u nog steeds gebruik van de ingebouwde zoekfunctie van 
Windows XP? Deze is inmiddels hopeloos verouderd. Het eenvoudig 

zoeken via het menu Start 
(zoals bekend uit Windows 
Vista en Windows 7) is stan- 
daard niet beschikbaar in 
Windows XP. Geen nood. 
Nadat u Windows Search 4.0 
hebt geinstalleerd, beschikt 
u over een volwassen zoek- 
methode in uw vertrouwde 
besturingssysteem. Ga naar 

Tip4Hetzoek- 
mechanisme van 
Windows XP is verou- 
derd: vervang dit door 
Windows Search. 

www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/ 
choose/windowssearch4.mspx en haal de nieuwste versie van Windows 
Search binnen. Na installatie kunt u de Windows-taakbalk gebruiken 
om zoekopdrachten op te geven. De resultaten (niet alleen afkomstig 
van uw documenten, maar ook van locaties als internetfavorieten en 
e-mail) worden direct getoond.Uhoeftdeachterhaaldezoekassistent van 
Windows XP niet meer te gebruiken! U kunt ook gebruikmaken van 
Google Desktop Search (http://desktop.google.nl). Na installatie van de 
uitbreiding kunt u zoeken via de taakbalk van Windows. Deze zoekpro- 
gramma's werken op basis van een index, waarin de locatie van veelge- 
zochte items is opgeslagen. Uw zoekacties verlopen hierdoor aanzienlijk 
sneller. Tip 05: Secur i ty Essentials E^ In de loop van de jaren zijn de beveiligingseisen die aan computers wor- 
den gesteld omhoog gegaan. Het is dan ook belangrijk dat u een goed 
beveiligingspakket gebruikt. Veel geld hoeft dit inmiddels niet meer te 
kosten. Onlangs bracht Microsoft de Security Essentials uit. Dit pakket 
is gratis beschikbaar - voor onder meer Windows XP en Windows Vista 
- en beschermt de computer tegen aanvallen en virussen. U vindt het 
pakket op www.microsoft.com/Security_Essentials. Na installatie is het 
menu Start uitgebreid met een verwijzing naar het programma (via Start, 
Alle programma's, Microsoft Security Essentials). In het hoofdvenster 
leest u of de computer voldoende is beveiligd. Updates worden drie- 
maal per dag gedownload. ntm | 


ff* Uil-i-'kr* 10 Cruhkilmn 


£| lmlrl»_m 
G "tip 


ft *■ 

Vehig 


L^ 


Nummtfi | 

Ox lB>lrilnf*« van grffef*' urn Tip 5 Gratis beveiliging, onder meer voor Windows XP en 
Windows Vista. Cebruikersaccountbeheer PUP Gebruikersaccountbeheer helpt uw computer beschermen door de 
standaardrechten van een gebrulker aanzienlijk in te perken, zodat 
kwaadwlllende software niet kan 'meeliften' op de verregaande rechten 
van een gebruiker en schade kan aanrichten. Wanneer u een ingrijpende 
aanpassing wilt doen, moet u dit bevestigen of het wachtwoord van de 
administrator opgeven. In Windows 7 is ditveelbesproken systeem een 
stuk gebruiksvriendelijker gemaakt ten opzichte van Windows Vista en 
valt het u minder lastig. Bent u een gevorderde gebruiker en wilt u per 3/2010-TIPS&TRUCS 13 
XP EN VISTA se geen gebruikmaken van Gebruikersaccountbeheer in Windows Vista? 
Via het register kunt u deze bescherming volledig uitschakelen. Kies 
Start, Uitvoeren en typ Regedit. Navigeer naar de sleutel HKEY_LO- 
CAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Policies\System. In het rechtervenster zoekt u naar EnableLUA. Dub- 
belklik erop en typ een in het vak Waardegegevens. Bevestig met 
een klik op OK en kies Bestand, Afsluiten. Nadat de computer op- 

nieuwisopgestart, 
is de beveiliging 
uitgeschakeld. DWORD (32-bit3)-w«arde bevverken Lli_J 


Waardenaam 

EnaWeLUA 

Waardaaegevem: 

° 
Grondtal 
a HsadeamMl 
gOMMJ 
[ OK Jji | W«n | 


1 Tip 6 Met een 
registerinstel- 
ling kunt u 
Gebruikersac- 
countbeheer 
uitschakelen. Internet Explorer E Als u Internet Explorer in Windows XP of Vista gebruikt, zorgt u ervoor 
dat u over de nieuwste versie beschikt. Deze vindt u op www. microsoft, 
com/windows/internet-explorer/worldwide-sites. aspx. De browser on- 
dersteunt zowel Windows XP als Windows Vista. h Windows Media Player K Windows 7 wordt uitgerust met versie 12 van Windows Media Player. 
Deze versie is niet geschikt voor XP en Vista, maar versie 1 1 wel. Daar- 
mee kunt u prima uw besturingssysteem up-to-date maken. U kunt de 
versie gratis downloaden via www.microsoft.com/windows/windows 
media/default.mspx (kies in het menu links achtereenvolgens voor Win- 
dows Media Player, For Windows XP of voor Windows Media 
Player, For Windows Vista). Taakbalk bij detijd (1) EO De prominente Windows-taakbalk in Windows XP kan inmiddels een 
flinke update gebruiken. Het is namelijk best handig om de taakbalk- 
knoppen onderling te kunnen verschuiven, waarbij u bijvoorbeeld 
het meest gebruikte programma vooraan plaatst en minder gebruik- 
te programma's verderop. Deze functie bouwt u in Windows XP in 
met het gratis programma Taskbar Shuffle. Ook voor gebruikers van 
Windows Vista komt deze uitbreiding goed van pas. U vindt Taskbar 
Shuffle via http://nerdcave.webs.com. Na installatie start u Windows 
opnieuw op. U kunt vervolgens de knoppen op de taakbalk verschui- Tip9Detaak- 
balk-knoppen 
van Windows 
XP verplaatsen, 
Handig! 
?••**« - ,.&>,* ven naar een nieuwe positie. Overigens beperkt het programma 
zich niet alleen tot taakbalkknoppen. Ook de pictogrammen in het 
systeemvak (het gedeelte naast de klok in de taakbalk) kunt u van 
positie veranderen. Handig! Taakbalk bij detijd (2) Enm Geen zin om over te stappen op een nieuwe Windows-versie, maar 
kijkt u wel met een schuin oog naar de vernieuwde Windows-taak- 
balk in Windows 7? Met een slimme uitbreiding kunt u dezelfde balk 
ook in Windows XP gebruiken. Het gratis programma ViGlace neemt 
de taakbalk van Windows XP onder handen en zorgt er onder meer 
voor dat u miniatuurweergaven van geopende programma's kunt 
bekijken en uw favoriete programma's kunt vastpinnen aan de taak- 
balk. Daarnaast wordt de groene knop Start van Windows XP vervan- 
gen door de ronde knop Start van Windows 7. U kunt het programma 
downloaden via http://lee-soft.com/viglance. Tip 10 
De taak- 
balk van 
Windows XP 
vervangen 
door een 
recentere 
uitvoering. 
Tip 11: Burea ublad weerge ven m Jaloers op de knop Bureaublad weergeven uit Windows 7, waarmee 
u een snelle blik op het bureaublad kunt werpen? Als u de muis op de 
knop plaatst, worden alle geopende vensters transparant. U kunt dit 
kenmerkende knopje ook toevoegen aan Windows XP en Windows 
Vista. Een enthousiaste programmeur heeft hiervoor een compact 
programma beschikbaar gesteld. Na installatie via www.deviantart. 
com/download/1 3302221 0/Show_Desktop_by_Cellular.rar kunt u 
eventueel de eigenschappen aanpassen. In het eigenschappenven- 
ster bepaalt u de grootte van de knop en de doorzichtigheid van 
de vensters. Daarnaast kunt u Aero Peek (de functie in Windows 7 
waarmee vensters transparant worden) nabootsen. XP Media Center , 3Ir*efnetEx... - «J Win<towsM«s... • Conf»gL»«iKch.. Gebruikt u Windows XP Media Center? Nadeel van Media Center is 
dat sommige onderdelen slechts beperkt kunnen worden aangepast. 
Met Tweak MCE kunt u opties aanpassen die niet via de gebruikers- 
omgeving toegankelijk zijn. U gebruikt het programma via de gebrui- 
kersomgeving van Media Center. Het bestaat uit vijf onderdelen: Ge- 
neral, TV, Music, Remote Control en Extender. Via Tweak MCE kunt u 
onder meer de instellingen van de afstandsbediening aanpassen en 
de weergave via een eventuele extender optimaliseren. Ook kunt u 
de instellingen voor weergave aan uw wensen aanpassen. Daarnaast 
kunt u opgeven waar de opgenomen televisieprogramma's standaard 
moeten worden opgeslagen. U vindt Tweak MCE via www.microsoft. 
com/windowsxp/downloads/powertoys/mcepowertoys.mspx. 14 TIPS&TRUCS 3/2010 XP EN VISTA m Paint updaten a Gebruikt u Windows XP en Paint? Lees dan even verder. Met een een- 
voudige true kunt u gebruikmaken van Paint zoals die met Windows 
Vista wordt geleverd. Zo brengt u Windows XP iets meer bij de tijd. 
Via www.megashare.comn 522233 haalt u de Windows Vista-versie 
van Paint binnen. Deze kunt u voortaan gebruiken als alternatief voor 
de meegeleverde uitvoering van Paint in Windows XP. Wilt u Never niet 
de Windows Vista-variant, maar de versie die met Windows 7 wordt 
geleverd? Ook dat is mogelijk. Op http://aviassin.wikidot.com/paintrib 
bon vindt u PaintRibbon. Dit programma benadert het uiterlijk van de 
Windows 7-editie en is geschikt voor gebruikers van Windows Vista. De 
gebruikersomgeving wordt voorzien van een lint in plaats van de traditi- 
onele werkbalk, vergelijkbaar met het kenmerkende lint van Office 2007. 
U kunt PaintRibbon gratis gebruiken. Bij onze tests werkte PaintRibbon 
helaas niet op alle computers. 
'«[*<*- tnaoi C*rt WD ,' Tip 13 Een moderne variant van Paint in Windows XP. Video's JJ De versie van Windows Media Player voor Windows XP en Windows 
Vista is inmiddels verouderd. Zo kan deze mediaspeler minder video's 
afspelen dan de versie van Media Player die met Windows 7 meekomt. 
Hebt u de speler bijgewerkt naar versie 1 1 (zie tip 8), maar bent u nog 
steeds niet tevreden? Geef Windows XP een flinke oppepper met VLC 
media player. Deze open source videospeler speelt standaard al een 
grote hoeveelheid verschillende videobestanden af. Denk hierbij aan 
mpegl , mpeg2, mpeg4, maar ook mp3, DivX en dvd's. U kunt VLC media 
player downloaden via www.videolan.org. Ook voor Windows Vista Is 
VLC media player een waardig alternatief. ij, VLC mediaspeler i 1^|„&,| Media Afspelen Audio Video Extra Weergave Help * H4 ■ M H 51 M l.OOx -:--/--:- Tip U VLC Media Player vormt een interessant alternatief 
voor Windows Media Player. Fotobeheer E Zorg voor een moderne fotoviewer voor Windows XP en Windows Vista. 
Vooral de fotoviewer van Windows XP kan een opfrisbeurt gebruiken. Met de Windows Live Essentials kunt u Windows XP en Windows Vista 
uitbreiden met een moderne viewer. Interessant is de mogelijkheid om 
meerdere foto's aan elkaar te hechten, zodat u panoramafoto's kunt 
maken. U kunt het materiaal importeren vanaf uw digitale fototoestel. 
Daarna kunt u de foto's in een videosequentie opnemen en op dvd 
branden. Windows Live Photo Gallery vervangt de ingebouwde Foto- 
galerij van Windows Vista. De werking is daarom grotendeels gelijk. 
U haalt de meest recente versie binnen via http://get.live.com/photo 
gallery/overview. 

■ De fotoviewer von 

! XP en Vista is oon 

vervonging toe Op starten onder controle Lit Als u Windows XP en Vista in goede gezondheid wilt houden, is het ver- 
standig om kritisch te bekijken welke onderdelen bij de start van Win- 
dows worden geladen. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk loze onder- 
delen worden geladen. Dat komt de systeemprestaties ten goede. Op 
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx vindt u 
AutoRuns. Dit programma geeft gedetailleerd weer welke items bij de 
start van Windows worden geladen. Voorelke locatie is een apart tabblad 

gemaakt. Op het d D » d * * 

* TUBS ■Ufcr- 


3'0-tp RC**Cl»Urt« MoHfiCoeaov 

E 3CMNMMI U***tWMn«Ui KnXC»M» 

f ~'ti»'iOiI , waP«'*t«trf'.-ri».iP("'Cj'»'J(nu'. , -"r*.^-'. l .M 

E ( C«Mm Wfi*™vi»r»* Mew<* Cw 

H IWmM •***— '->:-: nM . w«m.i«. 

-. ftrtfanwUi* VW-«» 'earn !•<*• ■**— « . mc 

3f C^mumfN re SWrgiSU Uwiwill I nr ' 'flf- 1 .Iwwrr 

- , *'rr*~ttam WnW Swtiito Ii MbttJtC — 1*1 1 

f H "£li\S *— .'>«^&K.'r. Wn*n ' £ >« iVvW Ar 

E#ci*mqhc4 ciriMHi ><o«>«caeMMr 

E \ H»>:,-. WTdMiM nn rpn ".i*v t.-M- •'■■ 

E jj Column* . CUtt m—n -aWna Mmri Coww 

^ ■] *■■*• CU U«—t-«WnJl "rot* Oiww 

™:I}*e OW fc f IWWMI NptrtCwwm 

B ^|»r*™. CUSMmkoWkS »m^r*» 

|TJ ,^J IBM *'■ II Owr»tfiCBi>» DUO* »<"-» Ca«aw c'«»wi\o-— f^i*. ['-rJK.'il,*!'!?'!"' 


tabblad Every- 
thing vindt u een 
overzicht van alle 
items, verspreid 
over de verschil- 
lende locaties. Tip 16 Houd 
het besturings- 
systeem in goe- 
de conditie en 
zorg ervoor dot 
het opstarten 
vlot verloopt Snel inzoome n eg Behoefte om snel in te zoomen op een onderdeel van het scherm? 
Helaas kent zowel Windows XP als Windows Vista geen mogelijkheid 
om specifieke gedeelten uit te vergroten. Tijd om deze functie in te 
bouwen. Ga naar http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ 
bb897434.aspx en haal gratis Zoomit binnen. Met dit programma, dat 
zich in het systeemvak nestelt en pas in actie komt wanneer u hierom 
vraagt, kunt u gedeelten van het scherm uitvergroten. Na installatie 
kunt u Zoomit aan uw voorkeuren aanpassen. In het optievenster kunt 
u aangeven hoe de zoommodus moet worden geactiveerd (bijvoor- 
beeld met de toetsencombinatie Ctrl+1). Het inzoomen doet u vervol- 
gens met het scrolwiel van de muis. Daarnaast kunt u aangeven of 3/2010' TIPS &TRUCS 15 XP EN VISTA Zoom 1 1 Sysinlci d.ik www.sysinlerndls.com — -| Zooall»4.1 

L»-J copytiotitcaxe-axsMertiuiKnowh 

Sypnlemab ■ —^ w/HWft {OT 
&*■» UveZoom t»»v Tyw Bee* after tooo>^ZocmIt you een room nrth the mouse wheel or up 
and down errow toys. E*f. soem mode wth Escepe or by pressrtg 

the light mouse button. ZoomTogoJei CTRL+ll Show tray Icon Tip 17Snelinzoo- 
men op onderdelen 
van de gebruikers- 
omgeving. u gebruik wilt maken 
van de optie om op 
het scherm te 'teke- 
nen', bijvoorbeeld als 
U een specifiek gebied 
wilt uitlichten. Tot slot 
ishetmogelijkomeen 
timer te gebruiken en 
hiervoor de gewenste 
toetsencombinatie en 
vertraging op te ge- ven. Tevreden met de instellingen? Klik op OK. Het programma en de 
opties zijn bereikbaar via een pictogram in het systeemvak. Tipl Verbeterd vensterbeheer n Om vensters naast elkaar te plaatsen in Windows XP en Windows 
Vista, moet u aardig wat handelingen verrichten. Het venster sim- 
pelweg naar links of rechts verplaatsen en boven de rand loslaten 
(zoals in Windows 7), is helaas niet mogelijk, tenzij u deze functie zelf 
toevoegt. Met WinShake - een compact programma dat u kosteloos 
mag gebruiken - voegt u de Aero-vensteropties toe aan Windows XP 
en Windows Vista. U vindt het programma op http://members.chel 
lo.nl/h.h.j.f.beens/WinShake/WinShake.htm. Hier vindt u ook Aero 
Peek, de nieuwe functie waarmee u de geopende vensters transpa- 
rent kunt maken om het achterliggende bureaublad te zien, zonder 
dat u vensters hoeft te minimaliseren. Stabielere Verkenner mm Bij elke nieuwe Windows-versie wordt geprobeerd de stabiliteit van het 
systeem te verbeteren. In de meeste gevallen lukt dit ook. Zelf kunt u 
bij uw huidige besturingssysteem ook maatregelen nemen om de stabi- 
liteit te verbeteren. Goed voorbeeld hiervan is de Windows Verkenner. 
Door in te stellen dat elk venster van de Verkenner in een apart proces 
wordt geopend, zal een vastloper niet meer tot gevolg hebben dat alle 
Verkenner-vensters worden afgesloten. Open het venster van Deze 
computer (via Start, Deze computer) en maak de menukeuze Extra, 
Mapopties. Op het tabblad Weergave plaatst u een vinkje bij de optie 
Mapvensters in een afzonderlijk proces openen. Klik op OK. Betere Alt+Tab JE Wie bij Windows XP de toetsencombinatie Alt+Tab gebruikt om te scha- 
kelen tussen geopende vensters en programma's ziet alleen een saai 
pictogram van het programma. Veel handiger is het om ook een minia- 
tuurweergave van het betreffende venster te zien. Het is dan ook niet zo 
vreemd dat nieuwe Windows-versies standaard beschikken over deze 
functionaliteit. Gelukkig voegt u deze extra z6 toe aan Windows XP. Ga 
naar www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppower 
toys.mspx en download Alt-Tab Replacement. Tip20De 
functie Alt+Tab 
kan beter. 
Goede C learType Ami In Windows XP werd ClearType voor het eerst geintroduceerd. In dit 
besturingssysteem kunt u ClearType nog niet naar eigen inzicht aan- 
passen, terwijl dat best handig kan zijn. Met ClearType Tuner kunt 
u ClearType alsnog aanpassen. U vindt deze gratis uitbreiding voor 
Windows XP op www.microsoft.com/windowsxp/downloads/power 
toys/xppowertoys.mspx. Klik op deze pagina op ClearType Tuner 
PowerToy (rechts in het venster). Na installatie opent u het Confi- 
guratiescherm en kiest u voor Vormgeving en thema's, gevolgd 
door een klik op ClearType Tuning. De wizard wordt geopend. Via 
het tabblad Introduction kunt u de wizard starten waarmee u de 
ClearType-weergave verbetert. ClearType Sellings loBodicwn Advanced I This wrong allows you to tun* aea/Type on your system to your own personal preferences and for 
your display. 

0Enable font smoothing ClearType ICO Screen Striping 

■ I O Apply all settings to defaults for 
new users and svrtem. Set Sample Font.. Adjust the ssoer until the sample 
text looks best to you. The Quick Brown Fox Jumps Over the lazy 
Dog. Lorem ipsum dolor sit amet. consectetuef 
adiptsoncj e!>i. sed diam nonummy rbbh euismod 
rjncidunt ut laoreet doJore magna aliquam erat 
volutpat. Ul wis. enirn ad rmnim venom, qui 5 
nostrud exercl tatton uflamcorper suscipit 
lobortis ntsl ut afcqu*p ex ea commodo 
consequat. Duis autem vet eum inure dolor m 
hendrent in vutputate vebt esse moles be 
consequat. vel iflum dotore eu feugiat nulla 
fscNsis at vero eros et accumsan et lusto odio 
dignissim qui blandit praesent kjp ta turn zzn\ 
deienit augue duis dolor* te feugait nulla ClearType Contrast Setting 
Darter .' ' ' * ( V Lighter 1.4 '> 1 I tmivtn I [Tofowten Tip 21 ClearType aanpassen met de ClearType Tuner. Tip 22: Re kenm achine & De rekenmachine in Windows XP is bijzonder beperkt. Uiteraard hoeft 
u daarmee geen genoegen te nemen. Met de PowerToy Calc kunt 
u de standaard rekenmachine van Windows XP flink opwaarderen, 
zodat deze nauwelijks onderdoet voor de rekenmachine uit 16 TIPS &TRUCS- 3/2010 XP EN VISTA # 
Tip 22 U 
hoeftgeen 
genoegen 
te nemen 
metde 
standaard 
reken- 
machine 
van Win- 
dows XP. nieuwere versies van Windows. Ga naar www.microsoft.com/win 
dowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx en haal hier de 
Power Calculator binnen (klik rechts in het venster op PowerCalc. 
exe). Meer aanpasse n iSEQ Hebt u geen zin om het register van Windows XP in te duiken om 
geavanceerde instellingen aan te passen? Tweak III stelt u in staat 
niet-alledaagse instellingen van Windows XP aan te passen via een 
centraal venster. U vindt Tweak Ul op www.microsoft.com/win 
dowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx (klik in het ven- 
ster rechts op TweakUl.exe). Het programma is opgebouwd uit 
twee vensters. In het venster links vindt u alle opties, hierarchisch 
gerangschikt. In het rechter venster vindt u de bijbehorende instel- 
lingen. Klik bijvoorbeeld op Explorer (links in het venster) om alle 
opties voor de algemene gebruikersinterface van Windows op te 
roepen. Onder Taskbar and Start menu vindt u instellingen voor het 
menu Start en de Windows-taakbalk. S About 

S General 

B Mouse 

- Explorer 

Shortcut 
Colors Image Quality 
LOW Ugh Command Keys 
Customtzabons 
SfideShow 
<*> Common Dialogs 
9 Taskbar and Start menu 
Grouping 
Start Menu 
♦. Desktop 
9 My Computer 
Control Panel 
Templates 
B Internet Exptarer 
Command Prompt 
* Logon 

Access Control 
Repair Thurnbnad 
Stee (pixels): Ki Description 

The Image QueSty slider control sets the f Wefcty of the 
thumbnail image. Hgher quality thumbnails requfre more 
memory end disk space. 

This te a per-user setting. The setting applies only to new 
thumbnails. Previously-created thumbn&is retain ther original 
ouahy setting. Tip 24: Schone lei ITTTJ] In de loop van de tijd hebt u waarschijnlijk meerdere programma's gein- 
stalleerd. Veel programma's hebben de onhebbelijke gewoonte overal 
binnen het besturingssysteem op te duiken. Goed voorbeeld hiervan is 
het menu Nieuw, onder de rechtermuisknop. Hiermee kunt u snel nieu- 
we bestandssoorten aanmaken. Althans, 'snel' valt nog te bezien. Hoe 
meer programma's, hoe meer geduld u nodig hebt. Met Tweak Ul kunt u 
orde op zaken stellen. Kies Templates en haal in het rechtervenster de 
vinkjes weg bij de bestandssoorten die u niet meer wilt zien in het menu 
Nieuw. Klik op OK om de wijzigingen van kracht te laten worden. 

Dankzij Tweak Ul 
(J) fe er veel, heel veel 
aan te passen in XP Verbeterd usb-beheer s Verbeter het werken met usb-sticks in Windows XP. Als u verschillende 
sticks door elkaar gebruikt, is het handig om USB Flash Drive Manager 
te installeren. Met deze software kunt u back-ups maken en de verschil- 
lende usb-sticks in categorieen indelen. In geval van problemen kunt u 
de gemaakte back-up eenvoudig terugplaatsen op de usb-sleutel. Ook 
het geven van een passende naam is mogelijk. U kunt USB Flash Drive 
Manager kosteloos gebruiken. U vindt het programma op www.micro 
soft.com/downloads/details.aspx?FamilylD=94991901-bfc4-485e-bcae- 
c9df0accdaae&DisplayLang=en. Defragmentatie K Schijfdefragmentatie (Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, 
Systeemwerkset) in Windows XP is minder krachtig dan vaak wordt ge- 
dacht. Zo worden het wisselbestand en belangrijke registerbestanden System File Defragmcnter v2.32 ® Cluster(«) Fragment!*) Ml 

I C:\pageiye.sys 196608 1 

CAWlN00WS\syslem32\conrigVippEvent.Evt 80 2 

C:\WIND0W\syslem32\ranl1g\deiault 64 2 

C:\WINDOWS\syslerri32\config\SAM 64 1 

C:\WlND0WS\syslem32\confio\SecEventEvt 16 1 

C:\WIND0WS\tystem32tolnrig\SEaJFIITY 64 1 

CAWIND0V«\system32\confo\M>ilware 2624 8 

C\WIND0WS\system32\Mnfig\SysEvenlEvt 16 1 

CAWINDOWSSsyslemSZSconfiaWslem 704 8 Deliagrnentabon Control 
Defragment at next boot 

Defragment every boo! o 
o Don't defragment (uninstalll 

Copyrighl ® 2002-2004 Mark Russinovih 
Srantetnali - www.svsnleinals.cpm © Cancel Help Tip 23 Meer mogelijkheden benutten met Tweak Ul. Tip 26 Met PageDefrag voert u een grondige defragmentatie 
uit. 


3/2010 TIPS&TRUCS 17 t XP EN VISTA overgeslagen, eenvoudigweg omdat deze door Windows in gebruik zijn 
en Schijfdefragmentatie er dan niet bij kan. Breng een bezoek aan http:// 
technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897426.aspx en haal Page- 
Defrag binnen. Dit gratis programma neemt ook de 'moeilijke' bestan- 
den onder handen. De betreffende bestanden vindt u in het overzicht 
File. In het vak Defragmentation Control kiest u voor Defragment At 
Next Boot. Klik op OK en herstart Windows. Microsoft Windows I lulpprogrammii voor verwijderen van schadeh'jkc software ■ okt 2006 Opsc honen mm ' Windows Installer Clean Up Continuing further wi make permanent changes to your system. You may 
need to ronstol some or alt appkeabons on your system that used the 
vwxfows kistaler technology to be Instated It you do not want to 
proceed, please press the Ext' button now. Choosing "Remove 1 wd make 
the Dermenent chances. 

dueled Products: (Al Users) AVTan Task SwSchei Powertqy tor VWndpvys.XP 11 00 OOOtJ (Al Users) CofcuMor Powertoy tor Wndows XP |1 00 0001 1 
(AI Users) Snagl 9.1 3 [9.1 .3 19| 
(Al Users) VMware Tools [81.3S911] 
(Al Users) WtbFkts XP |9 S0.7S23] 
Wmlo.vs installer Oean Up |3.00 00.0000] Se«IA:l gearAl Grote kans dat u 
in de loop van de 
tijd verschillende 
programma's 
hebt geinstal- 
leerd, en ook 
weerhebtverwij- 
derd. Met Win- 
dows Installer 
Cleanup verwij- 
dert u restjes van 
Windows Instal- 
ler. Handig als u 
bijvoorbeeld een 
nieuwe versie 
van Office wilt 
installeren en 
zeker wilt weten 
dat alle sporen 
van de vorige 
editie zijn verwijderd. U vindt het gratis programma op http://support. 
microsoft.com/kb/290301/nl. U opent het via Start, Alle programma's, 
Windows Installer Cleanup. Selecteer het programma dat u wilt ver- 
wijderen (houd de Ctrl-toets ingedrukt als u meerdere programma's wilt 
selecteren). Klik vervolgens op Remove en klik op Exit om het program- 
ma te sluiten. Installer Cleanup houdt een logboek bij van alle acties. Dit 
logboek vindt u in de map WindowsYTemp. Een vergelijkbaar programma 
is beschikbaar voor Microsoft Office. De Office Removal Wizard helpt u 
bij het verwijderen van oude Office-installaties, als deze problemen op- 
leveren bij een schone installatie van een nieuwe Office-versie. U kunt 
het gratis hulpje downloaden via http://office.microsoft.com/en-gb/help/ 
HA01 1401 771 033.aspx. U kunt vervolgens Office 95, Office 97, Office 
2000 en Office XP van het systeem verwijderen. Tip 27 Met Windows Installer Cleanup alle 
programmarestjes opruimen. Schone werkomgeving tq^m Controleer of uw Windows-versie in de loop van de tijd besmet is geraakt 
met malafide programma's. Dat kan met het Hulpprogramma voor verwij- 
deren van schadelljke software. Kies Start, Uitvoeren en typ Mrt (is het 
programma niet beschikbaar, dan zoekt u de nieuwste versie op de web- 
site van Microsoft). Klik op OK. In het beginscherm klikt u op Volgende 
en selecteert u een scantype. U kunt kiezen tussen Snelle scan, Volledige 
scan en Aangepaste scan. In de meeste gevallen is Snelle scan voldoende. 
Na afloop leest u welke handelingen het programma heeft verricht en of 
er schadelijke code is aangetroffen. Het is belangrijk dat u het programma 
niet als altematief voor antivirus- of antispywaresoftware beschouwt. Het 
geldt als aanvulling. In tip 5 leest u over Microsoft Security Essentials, een 
beveiligingspakket dat u gratis mag gebruiken. Scantype 3 Select** een scantype: „5nefe scan, Scant gededten van het systeem waar net rtako op aanwezighetd wji 
© kwMdaatdoe software het grootst Is. AJs kwaadaardige software wordt gevonden, 
won* u moQ»l]kgevTaaod een vc-HecJge scan uK te voeren. 

q WJedkge scan. Scant het heto systeem. Op bepeaJde computers kan dere scan enkole Q AenoepaKo scan. C* hutoprogranrna voert neart de snde scan ten scan u* op een 
door de gebrUrar ocQegeven rnap< <vortge |fwa»no«>l | Amfcnm Tip28Zorg voor een schone en veilige werkomgeving. Extra kleurinstellingen Met een slimme uitbreiding voor Windows XP kunt u het Configura- 
tiescherm voorzien van kleurinstellingen, waarmee u onder meer het 
scherm kunt kalibreren en kleurprofielen kunt selecteren. Alle instellin- 
gen zijn via een centraal venster toegankelijk. Ga naar www.microsoft. 
com/prophoto/downloads/colorcontrol.aspx en haal hier de Color Con- 
trol Panel Applet binnen. Na installatie is het Configuratiescherm uitge- 
breid met een pictogram. Dubbelklik erop voor toegang tot de opties. 
Enkele mogelijkheden: kallbratie op gezette tijden, het vergelijken van 
kleurprofielen en het installeren en deinstalleren van kleurprofielen. Tip 30: Meer downloaden ^ Het is belangrijk dat u altijd de nieuwste versie van uw browser ge- 
bruikt. Toch zijn er in de praktijk veet gebruikers die nog steeds de 
meegeleverde browser gebruiken (bijvoorbeeld versie 6 of 7). Die 
versies van Internet Explorer kennen een beperking als het gaat om . _j!.«->tfu*« . _J(.T 

CJW-n- . ,«3**.c-iv»"v 
■MMtfcU 

-taw.**../* ^-"•tTBTo-- 


»W 

IKJ2 

mji 

-i ..:-..'■ ; 

*I6JJ 

wep-wo 

»!-_>■■"*[' 
•MJI 

t»jp*ai W- "«™l M*r>0(»xMlr,«Wf3,''M:i • JWah-iDMraiM* Has ;a*imv«i"f_a*utn'_L^j ._ Tip 30 Meer downloaden met Internet Explorer. 18 TIPS &TRUCS 3/2010 XP EN VISTA 
het tegelijkertijd downloaden van meerdere bestanden. Jammer als 
u beschikt over een snelle internetverbinding en meer bestanden 
kunt downloaden dan door Internet Explorer wordt toegestaan. Via 
het register verandert u deze situatie. Kies Start, Uitvoeren en typ 
Regedit. Zoek de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro- 
soft\Windows\CurrentVersion\lnternet Settings. Kies Bewerken, 
Nieuw, DWORD-waarde. Noem deze waarde MaxConnectionsPer 
Server. Dubbelklik er op, kies Decimaal en geef het aantal simul- 
tane verbindingen op. Kies daarna voor Bewerken, Nieuw, DWORD- 
waarde. Noem deze waarde MaxConnectionsPer1_0Server. Dub- 
belklik erop, kies Decimaal en geef het aantal nieuwe verbindingen 
op. Verlaat het register (Bestand, Afsluiten) en start Windows op- 
nieuw op. Voortaan kunt u meer downloads tegelijkertijd starten. Ti B escherming op sch onen m Hebt u in de loop van de tijd verschillende antivirus- en beveiligings- 
pakketten gebruikt? Als u een moderner programma wilt installeren, 
is het verstandig dat u eerst de oude editie verwijdert. Hebt u een pro- 
gramma van Norton gelnstalleerd dat u graag wilt vervangen? Gebruik 
de Norton Verwijderingstool. Hiermee kunt u onder meer de 2004- en 
hogere versies van AntiSpam, Antivirus, Systemworks en GoBack ver- 
wijderen.UvindtSymNRTophttp://service1 .symantec.com/SUPPORT/ 
INTER/tsgeninfointl.nsf/172d11361b05da508525695b005ca287/ 
9163ea0b7308d62d80256fe000519e78. Het programma bestaat uit 
een wizard die u helpt met het automatisch opschonen van de pro- 
gramma's. Zoeken verbeteren SEE Het zoekmechanisme in Windows Vista is aanzienlijk verbeterd ten 
opzichte van Windows XP. Gebruikt u nu Windows Vista, dan is het 
inmiddels weer de moeite waard om kritisch te kijken naar de stan- 
daard zoekopties en deze, waar mogelijk, te verbeteren. Hoe meer 
locaties worden geindexeerd, hoe beter en sneller de zoekresultaten. 
U kunt zelf aangeven welke locaties moeten worden geindexeerd. Ga 
naar Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en kies voor 
Opties voor indexeren. Een lijst verschijnt met locaties die worden 
geindexeerd. Klik op Wijzigen en vervolgens op Alle locaties weer- 
geven. Plaats vinkjes naast de mappen en items die u wilt indexe- 
ren en bevestig met OK. Hiervoor geldt: alles met mate. Voorkom 
dat de index te omvangrijk wordt. Het indexeren van de volledige 
inhoud van de computer is niet verstandig. Het zoekmechanisme zal 
hierdoor aanzienlijk trager werken. Wordt een locatie geindexeerd 
waarin u nooit zoekt, haal dan het vinkje ernaast weg. Sys teemprestati es boosten mn Gebruikt u Windows XP? Dan kunt u de systeemprestaties een opkikker 
geven met ReadyBoost. Hierbij maakt u gebruik van een usb-stick om 
tijdelijk gegevens op te slaan. Plaats een lege usb-stick en wacht totdat 
het venster Automatisch afspelen verschijnt. Kies voor Mijn computer 
met Windows ReadyBoost. Geef aan hoeveel ruimte van de usb-stick u 
hiervoor wilt reserveren. Houd hierbij als stelregel aan een- tot driemaal 
de hoeveelheid van het interne geheugen. Heeft uw computer 3 GB in- 
tern geheugen, dan reserveert u maximaal 9 GB op de stick. Bevestig 
met een klik op OK. Het 'extra geheugen' is direct beschikbaar. 
f6_, Internet Explorer -geschiedenis 
| f •LaOe(F:) 
t> £t.okaleschijf(C:) 
[> OJ Microsoft Outlook 
$ Offlinebestanden Samenvatting van geselecteerde locaties Opgenomen locaties Uitauiten 

. Gebruikers AppData; AppOata 

£S} Internet Explorer -geschiedenis 

. Menu Start 
OJ Microsoft Outlook 
^Offlinebestanden "r Alle locaties weergeven OK Annuleren Tip 32 Pas de indexlocaties aan. Ondersteunin g iso E0U Werkt u in Windows XP wel eens met iso-bestanden, die u eerst op 
cd brandt voordat u ze kunt gebruiken? Het kan ook eenvoudiger, 
zonder dat u het iso-bestand eerst op cd hoeft weg te schrijven. Door 
het iso-bestand te 'mounten', kunt u bij de gegevens via de Windows 
Verkenner. Hierbij wordt een virtuele schijfletter aan het iso-bestand 
toegewezen, zodat u de gegevens als schijf kunt benaderen. Met het 
gratis Virtual CD-ROM Control Panel kunt u Windows uitbreiden met 
deze functionaliteit. U vindt de uitbreiding op http://download. micro 
soft.eom/download/7/b/6/7b6abd84-7841-4978-96f5-bd58df02efa2/ 
winxpvirtualcdcontrolpanel_21.exe. Er wordt een virtueel station 
voor de iso-bestanden gelnstalleerd. Het installeren en in gebruik 
nemen van het programma kost de nodige tijd, maar daarna is het 
iso-bestand toegankelijk via de Windows Verkenner en hoeft u geen 
cd'smeerteverspillen. 


3/2010 TIPS &TRUCS 19 AANSLUITINGEN DOOR ROBBIN OOI|EVAAR Kabel-abc 

Overzicht belangrijkste aansluitingen De talioze kabels, pluggen, connectors en 
verbindingsmogelijkheden van pc's en 
notebooks kunnen behoorlijk verwarrend zijn. 
Tijd voor een goed overzicht! We vertellen wat 
de belangrijkste aansluitingen zijn. /t Boodschappenlijst: j -£ • Pc en rondapparatuur 3^ at gaan we doen t 
f we geven een overzicht van de belangrijkste pc-aansluitingen. Tip 01: Usb 1.0 & Usb staat voor universal serial bus en is de bedrade standaard voor bijna 
alles wat we op de computer aansluiten. De standaard is begonnen bij 
versie 1 .0. Vlak na de introductie werd er veel gevloekt op usb. De stan- 
daard beloofde plug & play te zijn: inpluggen en direct aan de slag. De 
aanduiding die de eenvoud van de standaard moet benadrukken, werd 
al snel verbasterd tot plug & pray: inpluggen en bidden dat het goed 
komt. Inmiddels zijn deze problemen verholpen en hebben we dankzij 
de usb-standaard niet honderden verschillende kabels. 
O Tip 1 De usb-stekker is de meest voorkomende stekker en 
verzorgt de verbinding tussen (bijna) alle rondapparatuur en de 
computer. Tip 02: Usb 2.0 _E Na usb 1.0 volgde 1.1 en ten slotte 2.0, de huidige standaard. Oude 
en nieuwe usb-apparatuur zijn door elkaar te gebruiken en aan te slui- 
ten met dezelfde bekabeling. De usb-aansluiting is er voor de printer, 
webcam, mobiele telefoon, scanner, muis, het draadloos netwerk en 
toetsenbord. De usb-aansluiting heeft beperkte voedingsmogelijkheden 
zodat er bijvoorbeeld voor het aansluiten van een webcam of externe 
harde schijf meestal geen extra adapter nodig is. De maximale snelheid 
van usb 2.0 is 480 Mbit/s. Dit is voor veel toepassingen voldoende, maar 
voor het werken met zeer grote bestanden te beperkt. Tip 03: Mini-usb _em De platte stekker waarmee de usb-kabel wordt aangesloten op een 
computer is overal hetzelfde. Aan de andere kant vinden we vooral bij 
mobiele apparatuur vele uiteenlopende type usb-aansluitingen. Helaas 22 TIPS&TRUCS-3/2010 zijn er nog leveranciers die niet doorhebben dat een speciale eigen usb- 
kabel onhandig is in de praktijk. De kabels zijn niet uitwisselbaar en de 
productie van exotische stekkers is kostbaarder. Gelukkig is er een type 
usb-aansluiting die door veel apparatuur wordt gebruikt: mini-usb. De 
aansluiting wordt toegepast op uiteenlopende apparatuur, van mobiel- 
tje tot camera en van mp3-speler tot navigatiesysteem. Mini-usb wordt 
niet alleen gebruikt voor gegevensoverdracht, maar ook als oplaadstek- 
ker voor de accu in mobiele apparatuur. 
© Tip 3 Een mini-usb-aansluiting is de standaard om mobiele ap- 
paratuur met de computer te verbinden en/of op te laden. Tip04 :Usb3.0 _EE De usb-standaard is bijna bij versie 3.0 aanbeland. Apparatuur hiervoor 
is nog nauwelijks te krijgen, maar de specificaties zijn wel bekend. De 
standaard belooft een theoretische snelheid van 4,8 gigabit/s en wordt 
aangeduid als Super Speed. Hoewel de kabel er iets anders uitziet, is de 
apparatuur wel backwards compatibel gebleven. U kunt een nieuw usb 
3.0-apparaat dus aansluiten op een oude usb 2.0-aansluiting en omge- 
keerd. De snelheid valt hierbij terug tot de laagste standaard, maar het 
apparaat werkt in ieder geval. 
O Tip 4 Usb 3.0 belooft hoge snelheden, maar apparatuur er- 
voor is nog nauwelijks verkrijgbaar. Tip 05: Firew ire cgm Naast usb is er altijd een andere standaard geweest om externe appara- 
tuur aan te sluiten op de computer: firewire, ook wel IEEE 1 394 genoemd. 
De aansluiting wordt voornamelijk gebruikt om camcorders en snelle ex- 
terne apparatuur aan te sluiten op de computer. De kans is klein dat de 
firewire-aansluiting standaard aanwezig is op uw computer, tenzij u een 
high-end machine hebt. Firewire is er in de standaarden firewire 400, AANSLUITINGEN 
I Dankzij usb hebben 
we nu niet honderden 
soorten kabels firewire 800 en firewire 3200. Hierbij staat het getal voor de maximale 
snelheid. Voor firewire 400 is dit dus 400 Mbit/sec. In tegenstelling tot 
de verschillende usb-versies zijn niet alle firewire-standaarden uitwis- 
selbaar met elkaar. 
O Tip 5 Firewire heeft de strijd om de standaard te worden voor 
communicatie met snelle randapparatuur verloren van usb 2.0. Tip 06: Mini-firewire E De meest voorkomende firewire-aansluiting is mini-firewire en wordt ook 
wel DV, mini-DV of i.LINK genoemd. De aansluiting vindt u terug op bijna 

alle digitale videocame- 
ra's, maar ook hard disk- 
recorders hebben deze 
aansluiting. Hier wordt 
de verbinding DV-in of 
DV-out genoemd. 

9 Tip 6 Een kleine 
firewire-aansluiting 
wordt ook wel aan- 
geduid als mini-DV en 
wordt vooral gebruikt 
door camcorders. Tip 07: (S)VGA fijg De meest gebruikte aansluiting om een monitor aan te sluiten op de 
computer heet D-sub 15 en wordt ook wel (SjVGA genoemd. De aan- 
sluiting stamt uit 1987 (!) en vinden we nog steeds terug op pc's, note- 
books en monitors. De VGA-poort is analoog en wordt langzaam maar 
zeker vervangen door digitale opvolgers. De VGA-aansluiting heeft 1 5 
pennetjes verdeeld over drie rijen. De reden dat de stekker nog steeds 
voorkomt, is een 'kip en het ei'-verhaal. Zolang er pc's zijn met VGA- 
aansluiting blijven monitorfabrikanten de aansluiting ondersteunen. 3/2010-TIPS&TRUCS 23 
AANSLUITINCEN Omgekeerd wil de computerbouwer uiteraard zo veel mogelljk moni- 
tors aankunnen. Het zal dus nog wel even duren voordat we van de 
klassieke analoge VGA-poort verlost zijn! 
© Tip 7 Vrijwel alle monitors en computers beschikken over een 
VGA-aansluiting voor een analoge monitor. Tip08:0VI mm Van veel beeldschermen, zoals platte tft's, wordt de schermopbouw 
digitaal aangestuurd. Bij een analoge aansluiting als VGA wordt het di- 
gitale signaal van de computer omgezet naar een analoge, vervolgens 
naar de monitor gestuurd en hier weer digitaal vertaald. Deze omslag is 
niet nodig bij Digital Visual Interface, kortweg DVI. Er zijn verschillende 
versies: Dual Link DVI-I, Single Link DVI-I, Dual Link DVI-D, Single Link DVI- 
D. De DVI-varianten met de toevoeging I kunt u via een verloopstekker 
aansluiten op een analoge VGA-monitor. De DVI-standaard wordt opge- 
volgd door HDMI en DisplayPort. 
O Tip 8 DVI is de digitate opvolger van VGA, maar wordt nu 
alweer opgevolgd door HDMI en DisplayPort. Tip 09: HDMI mm De lange omschrijving High Definition Multimedia Interface wordt af- 
gekort als HDMI. De HDMI-standaard is net als DVI een manier om een 
afspeelapparaat te verbinden met een beeldscherm of ander uitvoerap- 
paraat. Beide signalen zijn digitaal, maar HDMI heeft iets extra's: geluid. 
Bij een HDMI-aansluiting wordt geluid meegestuurd, bij DVI moet dit via 
een aparte kabel. We komen HDMI tegen in computerland, maar ook 
vooral op hard disk-recorders, dvd-spelers, blu-ray en allerlei tv's en 
monitoren. 
© Tip 9 HDMI wordt vooral gebruikt voor de digitate verbinding 
tussen huiskamerapparatuur. Tip 10: D isplayPort mm Om de verschillende manieren van het aansluiten van beeldschermen 
nog iets onoverzichtelijker te maken, heeft de industrie naast DVI en 
HDMI nog een standaard: DisplayPort. Over het bestaansrecht van deze 
standaard lopen de meningen uiteen, maar feit blijft: de DisplayPort is 
er. Waar HDMI vooral bedoeld is voor de digitale verbinding tussen huis- 
kamerapparatuur (tv, blu-ray, dvd, etc.), moet DisplayPort hiervoor zor- 
gen bij computerapparatuur. DisplayPort verzorgt de beeldverbinding 
tussen pc of notebook met monitor en beamer. In de praktijk komen 
we HDMI en DisplayPort door elkaar tegen, dus zowel op computers als 
huiskamerapparatuur. 
G Tip 10 DisplayPort wordt in de markt gezet als digitale verbin- 
ding tussen computers en beeldscherm of beamer. Tjp_11: Prin terpoort E De klassieke printerpoort is bijna uitgestorven. De relatief dure kabel is 
zoals meerdere aansluitmethoden voor randapparatuur vervangen door 
© Tip 1 1 De klassieke printerpoort is vervangen door een goed- 
kopere en snellere usb-verbinding. 24 TIPS &TRUCS- 3/2010 AANSLUITINGEN 
een usb-kabel. Op sommige pc's, printers (vooral zakelijke machines) en 
tweedehands koopjes is de aansluiting nog te vinden. De printerpoort 
op de computer is te herkennen aan een brede connector met 25 pen- 
netjes, verdeeld over twee rijen. Ti p 12: P S/2-connector EE Naast de printerpoort is ook de PS/2-aansluiting een dinosaurier, maar 
deze connectors komen we nog wel regelmatig tegen. Een groene PS/2- 
connector is bedoeld voor de muis, de paarse voor het toetsenbord. 
Tegenwoordig wordt deze invoerapparatuur aangesloten via usb. Met 
een verloopstekker kan een usb-toetsenbord/muis worden aangesloten 
op een PS/2-connector en omgekeerd. 
© Tip 12 De PS/2-connector werd gebruikt om toetsenbord 
(poors) en muis (groen) te verbinden met pc of notebook. J De klossieke printerpoort 
is bijno uitgestorven Tip 13: Analoge audio Enm De meest gebruikte manier om geluid uit de computer te toveren, is via de 
analoge audio-aansluitingen. Deze bevinden zich aan de achterzijde van de 
computer en soms ook aan de voorzijde. De aansluitpunten aan de voor- 
zijde zijn bedoeld voor bijvoorbeeld een headset om te skypen. De kleur 
van de aansluiting geeft aan waarvoor de connector dient. Een eenvoudige 
2.0-speakerset gebruikt alleen de groene connector. De microfoonaanslui- 
O Tip 13 La at u niet afschrikken door de vele analoge aanslui tin- 
gen, u hebt meestal alleen de groene nodig om uw boxen aan 
te sluiten. ting is roze en line-in, bijvoorbeeld om cassettebandjes te digitaliseren, is 
blauw. In een geavanceerde speakeropstelling is de groene aansluiting 
voor de voorste speakers (front speakers), de achterste speakers sluit u 
aan op de zwarte aansluiting (rear speakers) en de middelste speaker op de 
grijze aansluiting, De oranje connector is voor de subwoofer. Tip 14: Digitale audio Een geluidskaart was ooit alleen verkrijgbaar als insteekkaart en dus 
optioneel. Tegenwoordig is de geluidskaart geintegreerd op de moeder- 
printplaat van de computer als een enkele chip, ook wel onboard audio 
genoemd. Het geluid wordt hapklaar aangeboden aan de speakers als 
analoog signaal. Voor wie het geluid Never digitaal door een versterker 
wil laten 'uitrekenen', hebben veel pc's een digitale aansluiting. Hiermee 
komt ook een einde aan een kabelchaos: u hebt slechts een kabeltje no- 
dig om (meerdere kanalen) geluid naar de versterker of speakerset te krij- 
gen. De digitale verbinding kan via een 
koperdraadje of optisch zijn (ook wel Tos- 
link genoemd). De standaard digitale aan- 
sluiting is vaak oranje gemarkeerd. Voor 
de optische aansluiting is een speciaal 
prijzig glasvezelkabeltje nodig; de con- 
nector is vaak afgedekt met een klepje. 9 Tip 14 De optische digitale audio- 
verbinding wordt ook wel Toslink 
genoemd. 
Tip 15: Ethernet en R]-45 eejh Alle computers hebben een Ethernet-aansluiting. Deze is nodig voor de 
netwerkverbinding tussen de computer en kabel/adsl-modem. Deze verbin- 
ding gaat meestal via een Cat5-netwerkkabel. De stekker die in de Ethernet- 
aansluiting wordt gestoken, heet RJ-45. Er zijn verschillende netwerksnel- 
heden: 10 Mbit (prehistorisch), 100 Mbit (meest gangbaar) en 1000 Mbit 
(ook wel gigabit ethernet genoemd). Meestal heeft de computer een gigabit 
ethernet-aansluiting. Veel modems/routers werken nog op 10/100 Mbit. De 
standaarden zijn door elkaar te gebruiken; er wordt teruggeschakeld naar 
de snelheid van de traagste partij. Een gigabit-netwerk heeft alleen voor- 
delen als u regelmatig grote hoeveelheden bestanden kopieert. Voor snel 
internet is een langzamere 100 Mbit-verbinding voldoende. 
O Tip 15 De meeste computers hebben standaard een Ethernet- 
netwerkadapter aan boord. 3/2010-TIPS&TRUCS 25 
AANSLUITINGEN Tip16:IDEenPATA cngn De aanduiding IDE staat voor Integrated Drive Electronics en is hetzelfde 
als PATA (Parallel ATA). Beide namen vertegenwoordigen een verouder- 
de manier om harde schijf en optisch loopwerk als een dvd-brander in- 
tern aan te sluiten op het moederbord van de computer. De uistervende 
techniek stamt uit 1986, maar komt nog steeds voor. Een IDE/PAT A-ka- 
bel is te herkennen aan een brede connector met veertig aansluitingen. 
De kabel zelf is een platte 'dropveter-mat'. 
O Tip 16 De IDE/PATA-kabel heeft veertig aansluitpunten en tot 
tachtig koperaders. Tip17:SATA J3EQ De vervanger van de IDE/PATA-aansluiting is SATA: Serial ATA. Een 
SATA-kabel is steviger en compacter. De verbinding wordt gebruikt 
tussen media als dvd-brander of harde schijf en het moederbord. De 
SATA-aansluiting in een notebook is hetzelfde als de SATA-aansluiting in 
een desktop-pc. Dit maakt fabricage van SATA-apparatuur goedkoper. 
Een notebook SATA-schijf kunt u dus ook in een pc monteren. Naast de 
SATA-aansluiting is een aparte voeding nodig. Soms zijn voedingskabel 
en SATA geintegreerd in een stekker. 
• Tip 17 De SATA-aansluiting verbindt harde schijf en dvd- 
brander wet het moederbord in de computer. Tip 18: eSATA .[flm Als u een externe harde schijf hebt, is de kans groot dat het kastje een 
usb-aansluiting heeft. Hiervoor geldt, net als bij een externe firewire- 
schijf, dat er een vertaalslag wordt gemaakt van/naar usb/firewire. De 
schijf werkt in dat geval niet op volledige snelheid. De externe variant 
van SATA heet eSATA (external SATA) en maakt het extern aansluiten van SATA-apparatuur mogelijk. Hierdoor werkt de SATA-apparatuur op 
volledige SATA-snelheid. 
O Tip 18 eSATA is de externe variant van SATA. Tip 19: Interne voedingsstekkers E Interne apparaten zoals harde schijf en dvd-brander hebben twee aan- 
sluitingen: een voor de gegevens en een voor de voedingsstekker. De ge- 
gevensoverdracht vindt plaats via SATA of IDE (PATA). De voedingsstek- 
ker van SATA-apparatuur is meestal zwart en plat. IDE (PATA)-apparatuur 
heeft een semi-doorzichtige voedingsstekker die te herkennen is aan 
gele, rode en zwarte aders. Een interne compacte witte voedingsstekker 
heeft eveneens deze kabelkleuren en wordt gebruikt voor kleine appa- 
ratus, zoals een floppystation, interne usb-hub of geheugenkaartlezer, 
O Tip 19 De voedingsstekker van SATA-apparatuur is vaak zwart 
(links), de stekker voor oudere IDE/PATA-apparatuur is door- 
zichtig wit (rechts). Tip 20: Draadloos m Veel verbindingstechnieken hebben geen kabel, stekker of connector no- 
dig: de communicatie verloopt via draadloze standaarden. Ondanks dat er 
voor het oog niets zichtbaar is, werken de standaarden wel degelijk met 
concrete afspraken. Dit is het beste te vergelijken met een onzichtbare 
stekker. Zelfs als de techniek op elkaar lijkt, past de ene 'draadloze stek- 
ker' niet op de andere. De duidelijkste groepen zijn wifi voor draadloos 
internet en bluetooth als kabelvervanger 
tussen computer en mobieltje. In de toe- 
komst komt wireless usb bij dit rijtje. Deze 
standaard moet de kabel tussen o.a. com- 
puter en printer vervangen.O ©Bluetooth' wifl) 9 Tip 20 Wifi, bluetooth en wireless 
usb zijn draadloze standaarden die 
niet met elkaar werken, maar die u 
wel naast elkaar kunt gebruiken. 26 TIPS &TRUCS- 3/2010 CHECKLIST DOOR ROBBINOOIjEVAAR CHECKLIST 

Voor het opslaan van bestanden buiten de computer zijn er 
talloze oplossingen en standaarden. De ene opslagtechniek 
is goedkoop, de andere gebruiksvriendelijk en sommige zelfs 
allebei. In deze Checklist leest u waar u op moet letten bij de 
keuze van het beste externe opslagmedium. Tip 01: Soorten o pslag ^ Als we kijken wat er te koop is om gegevens 
op te slaan, onderscheiden we drie verschil- 
lende technieken: magnetisch, optisch en 
statisch. Magnetische opslag wordt gebruikt 
in harde schijven. De techniek is goed door- 
ontwikkeld en het goedkoopst per GB. De 
harde schijf is dan ook voor zowel intern als 
extern gebruik zeer populair voor de opslag 
van grote hoeveelheden bestanden. Cd's, 
dvd's en blu-ray's vallen binnen de categorie 
optische opslag. Deze media zijn geschikt om 
bijvoorbeeld een project te archiveren, maar 
goedkope geheugensticks nemen deze taak 
steeds meer over. Optische media zijn gevoe- 
lig voor krassen, zonlicht en beschadigingen. 
Dit alles kan gegevensverlies als gevolg heb- 
ben. Geheugenkaarten en usb-sticks vallen 
binnen de categorie statische opslag. Er zijn 
geen mechanische delen waardoor dit soort 
opslag ongevoelig is voor schokken, bijvoor- 
beeld als u de media laat vallen. De prijs per 
GB is nog wel veel hoger dan bij magnetische 
opslag, maar gaat gestaag omlaag. 
© Tip 1 De harde schijf is een magnetisch 
opslagmedium en heeft de beste prijs per 
GB. 
© Tip 2 Usb is de standaard om externe 
apparatuur aan de computer te koppelen, 
ook voor externe opslag! Er heeft een strijd gewoed tussen usb en fire- 
wire om de aansluitstartdaard van externe ap- 
paratuur te worden. Usb is als winnaar uit de 
bus gekomen. Bijna alle apparatuur, dus ook 
externe opslag, beschikt over deze aansluiting. 
Firewire is sneller, maar ook duurder en niet alle 
computers hebben deze aansluiting. Sommige 
externe opslagmedia beschikken over beide 
aansluitingen. Usb voldoet prima in de praktijk. 
Moet het echt snel? Dan is eSATA het overwe- 
gen waard (zie tip 12). Ook hiervoor geldt: niet 
alle computers hebben deze aansluiting en vaak 
moet de computer worden uitgeschakeld als u een externe schijf wilt aansluiten of losmaken. 
Firewire en eSATA zien we alleen voor externe 
magnetische opslag (harde schijven). Statische 
opslag (flash-geheugen), zoals de usb-stick en 
het kaartje uit uw camera, maakt uitsluitend ge- 
bruik van de usb-poort. Tip 03: Twee typen m In een externe harde schijf zijn twee typen harde 
schijven te vinden: een notebookschijf (2,5 inch) 
of een desktopschijf (3,5 inch). Desktop-harde 
schijven zijn fysiek groter, zwaarder en kunnen 
minder goed tegen een stootje. Ook heeft een 
desktop-harde schijf een extra voeding nodig. 
Daar staat tegenover dat de prijs per GB laag 
is en de maximale opslagcapaciteit groter. Een 
externe harde schijf met notebookdisk sluit u 
met een usb-stekker aan op uw pc of notebook, 
extra stroom is niet nodig. Een notebook-harde 
schijf is handzaam en robuuster. Dit houdt niet 
in dat u het kastje mag laten vallen: het bevat 
mechanische elementen en die kunnen stuk. 
Een externe harde schijf is gevoeliger voor me- 
chanische storingen dan bijvoorbeeld geheu- 
gentechniek, maar in de praktijk valt dit mee als 
u voorzichtig met het apparaat omspringt. 
© Tip 3 Een externe schijf met notebook- 
harde schijf is handzamer en heeft geen 
extra voeding nodig. I ; : Desktop vs. notebook Voorbeeld prijsversch.il externe desktop-harde schijf en externe 
notebook-harde schijf. Capaciteit 


Desktopschijf (3,5 inch) 


500 GB 


€ 75 (€ 0,15 per GB) 


1TB 


€80(€ 0,09 per GB) Notebookschijf (2,5 inch) 

€90 (€0,18 per GB) 
€180 (€0,16 per GB) 28 TIPS &TRUCS- 3/2010 -" CHECKLIST 
CompactFlash (CF) 

Een CompactFlash -kaart wordt ook wel een CF-kaart genoemd. De kaart is er in 
drie diktes. De fysieke afmetingen waren vijf jaar geleden nog klein te noemen, 
maar dat is anno 2010 niet meer net geval als we deze vergelijken met een micro 
SD-kaart. De aansluitcontacten van de CF-kaart zijn in net verleden gebruikt 
door diverse fabrikanten om extra apparatuur aan te sluiten op een pda (mo- 
dem, netwerkkaart en webcam). IBM is er ooit in geslaagd om een magnetische 
harde schijf (microdrive) in een CF-behuizing te persen. Deze ontwikkeling is 
inmiddels ingehaald door flash-techniek. MultiMediaCard (MMC) 

De MultiMediaCard is een compacte geheugenkaart die stamt uit 1997. De maxi- 
male opslagcapaciteit van 4 CB verraadt al dat we hier met een geheugenkaart te 
maken hebben die steeds minder voorkomt. xD-Picture Card (XD) 

Deze geheugenkaart wordt o.a. gebruikt in camera's van Fujifilm en Olympus. De 
eerste xD-Picture Card verscheen in 2002. Sinds die tijd heeft er wel ontwikke- 
ling plaatsgevonden, maar op dit moment is hier weinig sprake meer van. De 
maximaal mogelijke omvang is 8 CB, maar in de praktijk komen we alleen kaar- 
ten van 2 CB tegen. De xD in de naam xD-Picture Card staat voor extreme Digital. 
Qua opslagcapaciteit kunnen we spreken van extreem achterhaald. Memory Stick (MS) 

Memory Stick wordt vanwege de naam soms verward met geheugenstick of usb- 
stick, maar dat klopt niet. Net als 'walkman' is ook Memory Stick een merknaam 
van Sony. Memory Stick is in de praktijk alleen populair in Sony-producten zoals 
de PSP, P53 en digitate camera's. Memory Stick-producten zijn duurder dan 
apparaten met andere typen geheugenkaarten. De maximale opslagcapaciteit 
is theoretisch en ligt op 16 CB. In de praktijk is de grootste Memory Stick de Pro 
Duo van 32 CB. Via een true met een speciale adapter is het mogelijk om een veel 
goedkopere micro SD-kaart te gebruiken in Memory Stick apparatuur. SmartMedia (SM) 

Een gemiddelde geheugenkaartlezer biedt ondersteuning voor SmartMedia. In 
de praktijk zult u de kaart niet meer tegenkomen. SmartMedia is met een dikte 
van 0,8 mm extreem plat, maar nooit verder doorontwikkeld dan 128 MB. Secure Digital (SD) en SD High Capacity (SDHC) 

Hoewel sommige cameramerken hier anders over denken, is SD op dit moment 
de standaard en meest gebruikte geheugenkaart. Als u een apparaat koopt 
waarvan u de geheugencapaciteit kunt uitbreiden, is de kans groot dat het om 
een SD-kaart gaat. De SD-kaart is er in meerdere afmetingen: standaard SD, mini 
SD en micro SD. Vaak koopt u een micro SD-kaart (de kleinste) en wordt een 
adapterset meegeleverd zodat de micro SD-kaart ook in mini SD- en standaard 
SD-apparatuur kan worden gebruikt (zie tip 5). De prijs/prestatieverhouding van 
SD-kaarten is aantrekkelijk. De capaciteit van SD-techniek heeft het plafond nog 
niet bereikt. Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen, heeft de industrie 
toevoegingen bedacht aan de naam SD. SD-kaarten tot 4 CB hebben de aandui- 
ding SD. De SDHC-kaart (SD High Capacity) is fysiek hetzelfde, maar heeft een 
omvang van tussen de 4 en 32 CB. Crotere SD-kaarten hebben de naam SDXC. CompactFlash (CF) 
xD-Picture Card (XD) xD-Picture Card M2gb Memory Stick (MS) SONY MemoryStickPRODuo «32gb ID 
Secure Digital (SD) 
en SD High Capa- 
city (SDHC) f 20.0mm 1 
3/2010 -TIPS &TRUCS 29 CHECKLIST Beveiligde opslag Liever encryptie 5 Beveiligde externe opslag, bijvoorbeeld 
een usb-stick met een vingeraf druklezer, 
is vaak een wassen neus. Sommige be- 
veiligde opslag wordt softwarematig met 
een programma op de computer gedaan, 
bij andere wordt de beveiliging hardware- 
matig gerealiseerd. Het gadgetgehalte is 
hoog en in de praktijk is de opslag net zo 
veilig als de zwakste schakel. De kans is 
groot dat iemand met verstand van zaken 
de beveiliging kan omzeilen of kraken. Als 
de apparatuur en beveiliging niet specifiek 
voor professioneel gebruik zijn gemaakt, 
kan de beveiliging alleen maar lastig zijn 
voor uzelf omdat u bijvoorbeeld steeds uw 
vinger over een sensor moet halen of een 
wachtwoord moet intikken. Goede beveili- 
ging bestaat wel en hoeft niets te kosten. 
Dankzij slimme gratis encryptiesoftware 
als TrueCrypt (www.truecrypt.org) maakt 
u zelf een bunker van een virtuele kluis 
die door de knapste koppen niet te kraken 
is. Hierbij mag u 'niet te kraken' tussen 
aanhalingstekens plaatsen, want 100% 
beveiliging bestaat niet. 
James Bond-gadgets bieden geen ga- 
rantie voor een echt veilige opslag van 
uw gegevens. 
Tip 04: Mobiel geheugen LLiJU 

De meeste mobiele telefoons zijn voor een klein 
bedrag uit te breiden tot een goede mp3-speler 
met behulp van extra geheugen. U dit geheu- 
gen ook gebruiken om bestanden op te slaan. 
De interne opslagcapaciteit breidt u eenvoudig 
uit door een geheugenkaartje te plaatsen. Vaak 
is dit een micro SD-kaart, maar het kan ook een 
ander type zijn. Raadpleeg de handleiding van 
uw mobieltje om te kijken welk type geheugen 
er geplaatst kan worden. Let ook op de maxi- 
male omvang. Sommige telefoons ondersteu- 
nen bijvoorbeeld maximaal 2 GB, grotere kaar- 
ten werken dan niet. Initialiseer (formatteren) 
de kaart in uw telefoon of mp3-speler voordat u 
deze in gebruik neemt. 
© Tip 4 Let bij de aanschaf van een geheu- 
genkaart op de maximale omvang die 
wordt ondersteund door uw telefoon of 
camera. Tip 05: Matroesjka-truc [J Een handige oplossing om met een product 
meerdere standaarden in huis te halen, is via een 
'matroesjka'-adapter. U koopt dan een micro SD- 
kaart van bijvoorbeeld 2 GB. De micro SD-kaart 
wordt geleverd met een mini SD-adapter, zodat u 
de opslagcapaciteit ook in een mini SD-apparaat 
kunt gebruiken. De mini SD-adapter kan worden 
geplaatst in een SD-adapter waarna u de kaart 
ook in SD-apparatuur kunt gebruiken, bijvoor- 

Adapter 

SaiDisk © Tip 5 Een 'Matroesjka'-adapterset 
bestaat uit een micro SD-kaart, mini SD- 
adapter en SD-adapter. beeld een camera of de geheugenkaartlezer in 
de computer. Dankzij de Matroesjka-truc hebt u 
drie opslagtechnieken voor de prijs van een! 

Tip 06: Wacht met usb 3.0LTPH 

De huidige usb-standaard is versie 2.0. Alle 
computers beschikken over deze aansluiting. 
De maximale theoretische snelheid van usb 2.0 
is 480 Mbit/sec. De opvolger is usb 3.0 en be- 
looft 4,8 Gbit/sec. Apparatuur hiervoor is nog 
nauwelijks verkrijgbaar. Laat usb 3.0-opslagme- 
dia (als u die al tegenkomt) voorlopig nog links 
liggen. Wacht af tot de usb 3.0-aansluitingen 
aanwezig zijn op uw volgende computer, dan 
komt de randapparatuur vanzelf. De huidige 
usb-standaard is snel genoeg voor de meeste 
toepassingen en opslagwensen: back-up, film/ 
muziektransport en archief. SUPERSPEED 
CERTIFIED USB, 
© Tip 6 Externe opslag met usb 3.0-aan- 
sluiting is nog bijna niet te krijgen. Maximale snelheden Usb 1.1 

Usb 2.0 (high speed) 

Usb 3.0 (super speed) 

SATA/eSATA 

Firewire 400 

Firewire 800 

Firewire 3200 12 Mbit/sec 
480 Mbit/sec 
4,8 Gbit/sec 
3 Gbit/sec 
400 Mbit/sec 
800 Mbit/sec 
3,2 Gbit/sec FireWire 
30 TIPS&TRUCS-3/2010 CHECKLIST Tip 07: NAS cnzp Een gebruiksvriendelijke manier om thuis ge- 
gevens (draadloos) op te slaan, is via een net- 
werk harde schijf (NAS). Een NAS koppelt u aan 
uw thuisnetwerk, meestal bedraad. Er zijn ook 
kastjes verkrijgbaar waarin u zelf een harde 
schijf kunt plaatsen. De opslagruimte van de 
netwerkschijf kunt u op al uw computers ge- 
bruiken. Het maakt niet uit of uw netwerk ge- 
heel of gedeeltelijk draadloos is, de schijf is 
op al uw computers te benaderen. Een NAS is 
dus ideaal om gemeenschappelijke bestanden 
zoals documenten, films en muziek te bewaren. 
Een nadeel is dat de schijf lets langzamer is 
dan een exemplaar dat u via usb aansluit op de 
computer, maar daar staat wel veel gebruiks- 
gemak tegenover. De lagere snelheid merkt u 
alleen als u grote hoeveelheden bestanden van 
of naar de netwerkschijf kopieert. k 
© Tip 7 Een (draadloze) netwerk harde 
schijf is ideaal om films en muziek cen- 
traal op te slaan. Tip 08: SSD We zien langzaam maar zeker de opkomst van 
een nieuw type opslagmedium: SSD, voluit So- 
lid State Drive. Een SSD is een vervanger van de 
harde schijf en gebaseerd op flash-technieken 
die we kennen van geheugenkaarten. De prijzen 
van SSD's dalen, maar zijn nog lang niet waar ze 
moeten zijn. Een paar jaar geleden waren SSD's 
onbetaalbaar, nu hebben ze het stadium 'zeer 
prijzig' bereikt. Zo betaalt u voor een 2,5 inch 
SSD met 60 GB opslagruimte ca. € 220 en voor 
120 GB zelfs € 420 (!). Een ouderwetse 2,5 inch 
harde schijf met deze capaciteit is nauwelijks 
meer te krijgen, voor 500 GB betaalt u € 80. 
Vanwege de extreme prijzen zien we de SSD- 
techniek nauwelijks terug in externe opslag. Tip 09: Nieuwe usb De toekomst belooft twee nieuwe standaarden: 
usb 3.0 en wireless usb. Usb 3.0 is de opvolger 
van de huidige usb-standaard (versie 2.0), maar 
© Tip 8 Solid State Drives (SSD) zijn nog te 
kostbaar voor externe opslag, de prijs per 
CBIigtopca. €3,50. dan sneller. Oude usb 2.0-apparatuur wordt 
ook nog ondersteund. Daarnaast komt er een 
draadloze usb-standaard: wireless usb, die de 
usb-kabel overbodig moet maken. Wireless usb 
is vooral bedoeld om randapparatuur als een 
printer of externe opslag draadloos te gebrui- 
ken. Producten zijn nog schaars en dat geldt 
ook voor de aansluiting in uw computer. Wacht 
niet op usb 3.0- of wireless usb-apparatuur als 
u nu om externe opslag verlegen zit. Zoals alle 
nieuwe technieken zijn de eerste exemplaren 
nog veel te duur en kunt u beter iets aanschaf- 
fen dat volop in de winkels ligt en waarbij con- 
currence de prijs omlaag drukt. 
© Tip 9 Wireless usb- en usb 3.0-appara- 
tuur is nog nauwelijks verkrijgbaar. Tip 10: O nline opslag Iff Externe opslag is handig omdat we graag ge- 
gevens bij ons hebben, bijvoorbeeld om ergens 
anders aan een bestand te werken of om be- 
standen te verplaatsen naar de computer van 
een ander. De meest gebruikte en gebruiks- 
vriendelijke oplossing is de usb-stick. Als het 
om veel gegevens gaat (films en muziek) is een 
Vaak nie t nodig 5E Externe opslag bestaat uit twee delen: het 
fysieke kastje en software. Het kastje is 
de externe harde schijf, usb-stick of ge- 
heugenkaart. De software bestaat uit een 
stuurprogramma van de leverancier en 
vaak ook een aantal extra programma's. 
Deze extra programma's zijn zelden van 
goede kwaliteit en vaak overbodig. Win- 
dows Vista en Windows 7 hebben bijvoor- 
beeld een goede back-upoplossing aan 
boord (Back-up centrum). Installeer dan 
ook nooit klakkeloos extra software die 
wordt meegeleverd bij het opslagmedium. 
Ook de installatie van een extra stuur- 
programma is meestal overbodig omdat 
Windows veel stuurprogramma's aan 
boord heeft en vaak direct het apparaat 
ondersteunt. Meegeleverde beveiligings- 
software om bijvoorbeeld uw bestanden 
versleuteld op te slaan kan wel interes- 
sant zijn. Alleen de duurste Windows-ver- 
sies (Ultimate) bieden hier een passende 
oplossing voor via BitLocker. Ook kunt u 
met gratis beveiligi ngssof tware aan de 
slag (zie kader 'Beveiligde opslag'). - 


•:* — „ vkSSSSSs^jS De meegeleverde software hoeft 
u meestal niet te installeren om 
externe opslag te gebruiken. 
3/2010-TIPS&TRUCS 31 CHECKLIST externe schijf de beste oplossing. Toch is er nog 
een derde techniek, en dat is de 'usb-stick op in- 
ternet'. Goede voorbeelden zijn Dropbox (www. 
dropbox.com) en SkyDrive (http://skydrive.live. 
com). Bij Dropbox installeert u een programma 
(Dropbox) en voert u uw wachtwoord In. Er 
wordt een speciale map op uw computer in- 
gericht genaamd My Dropbox. Vanaf nu kunt u 
op alle computers waar u Dropbox installeert, 
de bestanden in de map My Dropbox openen, 
verwijderen en bijwerken. Dropbox synchroni- 
seert de map automatisch in de achtergrond, u 
hebt er geen omkijken naar. SkyDrive werkt op 
een iets andere manier. Bestanden in uw Sky- 
Drive kunt u bekijken en wijzigen met een web- 
browser. Dropbox en SkyDrive zijn ideaal voor 
documenten en zelfs foto's, maar vanwege de 
snelheidsbeperkingen van internet minder ge- 
schikt voor muziek en films. Tip 11: iPod en mp3-speler Lj LIU 

We vergeten soms dat we al externe opslag- 
ruimte in huis hebben. Sluit uw mp3-speler 
aan via usb. Als deze verschijnt in Start, (Deze) 
Computer, dan kunt u de speler gebruiken als 
extern opslagmedium voor bestanden. De be- Dropbox - Getting Stated - Secure blceup, sync end ihenng mede eery. • Fevoneten {£ Oropbw - Getting Betted - Secure backup, syne .. V rrttpi://wwv..dropbce 
<r Account [ upgrade Dropbox m 
YoiTv*Mrn*d250MBt 

You an now Jtore up to 2.5GB of 
ituff in your Dropbox. 

Eltn evtn more free Ipaw by 
inviting your fntndj to Dropbox! ^ Getting Started ' ! iTfiHIw || Q facont Events fl» Sharing v Help 

Welcome to Dropbox. Complete these steps to become a Dropbox gurul 
X Take the Dropbox tour 

2q I r r st aH D ropbo x o n y o ur c omp uter 
3* P ut f il e; i n y o m O iap box fa l u 'er 
4» rrwtaH C rropbor on oBrtr comp u tgn yo tru ; 
5* S h a re a folder with fne m httpt^/*ww,dfopbox 9 Intern* 1 1 Bevuligde modui O Tip W DropBox biedt opslagruimte op 
internet die automatisch synchroniseert 
met alle computers waar u het program- 
ma installeert. © Tip 11 Wink de optie Gebruik als schijf 
activeren aan en gebruik uw iPod als 
extern opslagmedium. schikbare opslagruimte verschijnt soms direct 
in beeld en kunt u anders opvragen door met 
rechts te klikken op het apparaat en de eigen- Bestend Bewerian Woeeoave Rcorfsari store- Geaverceard Hee? .J,' ,:, Pochsyrxhronsate e vottooid, 
Verwijderan afVorens los te Vcppeien. I'lM .'■ll'l.!. 

d^ 

V Tvteogr arena's 
fPodcMU 
• HunoiU 

srtnif 

{■3 (Tunes ace e 
TAPPARATtN »G£WflD 

t^TIUSdeang 

rQ) rtp5erv JTunw 

»GB«1US 

■&ato 

flfl Gertus-rrtxan 

TAKPKUUSIHI 
§»nur*eP) 

IBMrCMcn 

Versie IMam: Poda2 
Capaclteit: 3,7<GB 
Softwarevsjrile: 1.3.1 
Serlenummer: VM5537D3SZC 
IntWrtri: widows De software van de Pod B up-to-date, kkV op update zoeken cm te concoteren of 
er een rreuwe update beschMwaf H. AJs er tvji oroMemen voordcen met uw Pod, kunt u OS oorspronkaijke InsteHnQen 
herstelen door op Hststaten te IdMcen. UpMt HfK Huidlo rummer Opties 
sZ fT tries openen by aartskiten van deze Pod 
H Aleen gesetecteerde numrers syrchronBeren 
UMJlU I JUlUUjbB l MH II 
I Gebruk ab scH|f actmren " Srrchronseren |' schappen op te vragen. Voor een IPod dient u 
een instelling aan te passen. Sluit uw iPod aan 
en start iTunes. Klik onder Apparaten op uw 
iPod. Zorg ervoor dat de optie Gebruik als 
schijf activeren een vinkje heeft. Tip12;SnellermeteSATA IT Het 'signaal' van de harde schijf in de externe 
behuizing heet SATA (serial ATA). Om SATA 
aan te sluiten op usb wordt er een vertaalslag 
gemaakt. Deze vertaalslag komt de snelheid 
niet ten goede, ook omdat de maximale snel- 
heid van usb (480 Mbit/sec) langzamer is dan 
de SATA-standaard (3 Gbit/sec). Als u gelukt 
hebt, heeft uw computer een eSATA-aanslui- 
ting. Door ook een externe eSATA-harde schijf 
aan te schaffen, kunt u de schijf op maximale 
snelheid gebruiken. Nadeel hiervan is de uitwis- 
selbaarheid met anderen omdat niet iedereen 
over eSATA beschikt. Veel externe schijven met 
eSATA hebben de voordelen van twee werel- 
den en beschikken naast eSATA ook over een 
usb-aansluiting. Tip 13: Ultieme opslag ER Het ultieme opslagmedium is afhankelijk van 
meerdere factoren. De belangrijkste vraag is: 
wat ga ik er mee doen? Voor back-up en het 32 TIPS&TRUCS-3/2010 iimmiiiiimm 
liniilliiiiilMlll 

9 Tip 12 Een externe schijfmet eSATA is 
sneller dan een externe schijf die u ver- 
bindt via de usb-poort. 

vervoeren van grote hoeveelheden bestanden, 
films en muziek is een externe harde schijf on- 
misbaar. Onze voorkeur gaat uit naar een 2,5 
inch exemplaar. Dit kost iets meer, maar ze zijn 
stiller, compacter, steviger en hebben geen ex- 
tra voedingskabel nodig. Als u slechts behoefte 
hebt aan enkele gigabytes is een grote usb- 
stick de beste keuze. Gaat het alleen om docu- 
mented dan is een 'usb-stick op internet' via 
Dropbox of SkyDrive de moeite waard en nog 
helemaal gratis ook. In plaats van een usb-stick 
kunt u ook voor een geheugenkaart kiezen. 
Deze zijn compacter van formaat. De meeste 
computers hebben een geheugenkaartlezerzo- 
dat u de kaart direct kunt gebruiken. Het geheu- 
genkaartje kunt u vaak ook nog gebruiken in uw 
camera, mobiele telefoon en/of mp3-speler. O 

8 Tip 13 Een 2,5 inch externe harde schijf 
is voor de meeste doeleinden de beste 
keuze: opslag voor back-up, Hlm/muziek 
en documenten. 
FREEWARE DOOR FRANK DECRAAF ROBBINOOIJEVAAR FREEWARE Met een goed usenet-programma zijn we altijd blij en 
helemaal als het van Nederlandse bodem is zoals NNTPGrab. 
Software die in een ding is gespecialiseerd en daar heel goed 
in is, dat zien we ook graag. Muziekspeler Jaangle is een goed 
voorbeeld daarvan. Tip 01: Usenet NNTPGrab is een programma van Nederlandse 
bodem dat langzaamaan volwassen begint te 
worden. NNTPGrab voedt u met nzb-bestanden, 
waarna het verder het downloadproces volledig 
automatisch uitvoert. Het programma bestaat uit 
een server- en een client-deel. De server zorgt 
voor het daadwerkelijke downloaden, terwijl de 
client een prettig programma is waar u taken kunt 
invoeren en uw downloads kunt beheren. Na het 
downloaden worden bestanden automatisch ge- 
controleerd en eventueel gerepareerd. Daarna 
volgt het uitpakken. U kunt handmatig nzb-be- 
standen in NNTPGrab laden, maar door deze in 
een door u op te geven map te plaatsen kunnen 
ze ook automatisch worden opgepikt. Net als bij 
ieder ander usenet-programma dient u ook hier 
vooraf wat instellingen in te vullen. Start eerst de 
server en vervolgens de client. Beide onderdelen W NNTPGrah Sestand Debug zijn na de installatie te bereiken via het startmenu. 
Op het tabblad Configuratie moet u uw nieuws- 
server invullen en geeft u bij voorkeur de down- 
loadmappen aan. De NZB-map kan verschillend 
zijn voor de client en de server, maar vanaf beide 
plaatsen worden de nzb-tjes opgepikt en ver- 
werkt. De server en de client hoeven dus niet op 
dezelfde computer te draaien. U kunt de server 
installeren op een energiezuinige downloadcom- 
puter op zolder en de besturing verrichten vanuit 
de warme woonkamer. Computers op afstand 
bestuurt u door bij de start van NNTPGrab niet 
te kiezen voor het adres localhost, maar door het 
ip-adres in te voeren van de computer waar de 
server op draait. Zorg er dan wel voor dat er een 
uitzondering wordt gemaakt in de firewall voor 
NNTPGrab. Die optie krijgt u vanzelf als u de ser- 
ver start. Na het downloaden staan de bestanden 
keurig in aparte mapjes in de Download folder. 
NNTPGrab, www.nntpgrab.nl niniisi At" stuKen N2B Importaren Teak verwijder en Downloads pauzeren Doneren Informtbe; Configi#*» Download waehtrij! N28 Creator . Repareren en ultpakken Zodra eon cotectte vodedto, S gedowntoed, zal deze automatKch gecontrcrfeerd en gerepareerd 

worden irtddels de PARZ techntok. Zodra de feparabe getlaagd «, zuien de bestenden 

automatttch u>gepakt worden. De voortgang en de rwufcaten van dk proces zullen htor getoond worden 
Servemaj 

eweke 

eweka 

eweks 

eweka 


m Status Voortgent, 
Downloaden | 0% 


Bwtand 


■ | 


lltllFTA-www.ttadub.net 
IMIlFTA-www.ftadub.net 
I H 1 1 FTA - www.f tadub.net 
IMIIFTA-wwW.ftadub.net 


BodyOew Presents In association with JHF-team * ' 


Downloaden | 0% 
Downloaden ) 0% 


eodyOew Presents In assodatton with J4F-team $ ' 1 
BodyCrew Presents In association wth .HF-team * ' 


Downloaden | 0% 


Bod/Crew Presents In assodatton with «F-team # " « Tip 1 NNTPGrab is een Nederlandstalig usenet-programma dat uit een aparte down- 
loadserver en besturingsprogramma bestaat. Tip 02; Agenda E Rainlendar is een programma dat zich op uw 
bureaublad nestelt en uw agenda en taken- 
lijst bijhoudt. Leuk is dat het voor de meeste 
besturingssystemen beschikbaar is. Minder 
leuk is dat onderdelen als synchronisatie met 
Google Calender of de agenda van Outlook al- 
leen in de betaalde versie zitten. Die kost een 
tientje. Let wel even op tijdens de installatie, 
want zaken als het deinstallatieprogramma zijn 
optioneel en die hebt u echt nodig als u Rain- 
lendar wilt verwijderen. Ook kunt u opgeven of 
het programma gelijktijdig met Windows moet 
starten. Via de instellingen kunt u extra talen 
installeren. Het Nederlands is er daar een van. 
Open het taalbestand en herstart Rainlendar. 
Ga nogmaals naar de instellingen en selecteer 
het Nederlands (Dutch). 
Rainlendar, www.rainlendar.net 
fiQDf Qttxurtermcn :ar •«-o»j n de iyiU*irC«l> -w^ ' .f " 

V' JrUte" Hn wjaadagen toovegen 

VeraMt vcfbcotn *z n oeen tterra ny 

I Tftv » twW f-i.Wn i.i-,l!-«U •--•J.r i(" j! It W«.>' 

; MralertooaeKCfaatXBeitnXfcfi 
TmI; jpmdi "j MMrlnteo... Op*«»(»wd 

■ SUndMrd 

opdcaditogrm] mnow. 


«>* •*-«^ imJmn « Tip 2 Rainlendar is een leuk, maar in de 
gratis versie wel redelijk beperkt, agenda- 
programma. Tip 03: Bewaren mp Windows 7 heeft een ingebouwde versie van 
XP aan boord voor oudere programma's zodat 
u altijd kunt blijven doorwerken. Wie echter 
het zekere voor het onzekere wil nemen, kan 
RockXP gebruiken om de licentie van Windows 
XP veilig te stellen. Het programma scant uw 
(oude) computer op de aanwezigheid van Mi- 
crosoft-programma's en presenteert alle ge- 
bruikte serienummers en productsleutels in 
een handig overzicht. Ook is het mogelijk om 
een reeds geactiveerde kopie van Windows XP 
veilig te stellen. Download RockXP en start het. 
Internet Explorer zal het programma aanmer- 
ken als een onveilige download. Er zijn echter 
geen meldingen bekend dat het daadwerkelijk 
een onveilig programma is. Start RockXP ver- 34 TIPS &TRUCS- 3/2010 FREEWARE volgens en laat het programma scannen op de 

verschillende tabbladen. Noteer de nummers 

en bewaar ze voor als u later toch nog een keer 

XP wilt installeren, bijvoorbeeld op een virtuele 

computer. 

RockXP, www.korben.into/rockxp 1 


„*...- .„!**;..-.. :»». 


•**.»•••*•> | tan- 


oi 
1 " Tip 3 Met de nieuwste versie von 
RockXP stelt u al uw productsleutels 
veilig op oude pc's. Muziekspeler lif De meeste mediaprogramma's worden steeds 
uitgebreider en dan vooral met opties die u 
helemaal niet nodig hebt. Een leuke uitzonde- 
ring is Jaangle, een programma dat vroeger 
bekend stond onder de naam Teen Spirit. Het 
programma beheert uw muziek, speelt deze af 
en is in staat om informatie over de nummers 
automatisch op te halen. Covers worden gelijk 
meegenomen en u krijgt te zien wie de artiest 
is en om welk nummer of album het gaat. Jaan- 
gle kan in het Nederlands werken en blinkt uit 
door de eenvoudige bediening. Nummers zijn 
zo gevonden en een afspeellijst is snel samen- 
gesteld. Het programma is gratis, maar op de 
homepage van Jaangle is het even opletten. 
De downloadlinks voor het programma zelf 
staan aan de linkerkant. Minimaliseer het Jaan- 
gle-venster en het zal verdwijnen naar het sys- 
teemvak. Het enige dat u dan nog ziet, is een 
transparante kop aan de bovenkant van het 
o Tip 4 Jaangle is een lichtgewicht muziek- 
speler met desondanks veel krachtige 
afspeelmogelijkheden. scherm met nummerinformatie en bedienings- 
knoppen om snel door te spoelen. Tip 05: Pdf RHP 

DoPDF is een tegenhanger van het eveneens 
gratis te gebruiken PDFCreator. Als u dit pro- 
gramma installeert, wordt uw computer voor- 
zien van een extra printer. Die printer maakt 
geen papieren afdrukken, maar pdf-documen- 
ten. Alle mogelijkheden als het bijvoegen van 
lettertypes zijn aanwezig. Documenten kunnen 
standaard in een bepaalde map worden opge- 
slagen. Het is niet mogelijk om de gemaakte pdf- 
jes met het programma te openen. Daarvoor 
hebt u bijvoorbeeld Adobe Reader nodig, dat 
u kunt downloaden van de website van Adobe. 
Wie meer mogelijkheden als het werken met 
profielen wil, kan terecht op de website voor de 
betaalde versies die onder de naam NovaPDF 
worden verkocht. De gratis versie is echter vol- 
ledig functioneel en geschikt voor huis-, tuin- en 
keukengebruik. dopdl.com P |^ wa u mwtfTtqBllfl»J«tf G*ri»»r».aodtcnci 


MttnAnMH 


Baton t 
CfMntCr 


>r«d> 


.**■--■ j 


SffOMa 


1 - 


fenfcro" 


1 * 


Wit u opantura prolMan bmn uoiranT Het b mog#W. inn tmPDf . tatwi o»fflo Mn ah a^Ftitttan, (VataahMn O Tip 5 DoPDF installeert zich als printer 
en is in staat om pdf-bestanden te maken. 

Schijfruimte L^HJ 

WinDirStat is een wat ouder programma waar 
al ruim twee jaar geen nieuwe versies van zijn 
verschenen, maar dat maakt het niet minder 
bruikbaar. Het programma brengt op duidelijke 
wijze de gebruikte ruimte op uw schijven in 
beeld. De omvang van iedere map wordt weer- 
gegeven in het bovenste deel van het scherm, 
terwijl de verschillende soorten bestanden on- 
derin met kleurcodes een plaatsje krijgen. Han- 
dig als u op zoek bent naar de ruimtevreters op 
uw harde schijf. Klik op een map om deze op te 
schonen, maar wees wel voorzichtig dat u niet 
hele systeemmappen in een keer van uw schijf 
verwijdert. Dat ruimt wel lekker op, maar daar 
zitten vaak bestanden tussen die u nodig hebt 
voor de juiste werking van uw computer. 
WinDirStat, windirstat.info 
De standaardprocedure om programme's 
te verwijderen gaat via het Configuratie- 
scherm. De tekortkomingen hier zijn goed 
gesignaleerd door de makers van Absolute 
Uninstaller. Het handige aan Absolute 
Uninstaller is dat u snel ziet welke soft- 
ware u recentelijk hebt ge'i'nstalleerd. Deze 
hebben de rode aanduiding 'Nieuw!'. Dit 
maakt het eenvoudig om programma's 
die u hebt uitgeprobeerd maar niet meer 
wilt gebruiken van uw systeem te ver- 
wijderen. Standaard is het niet mogelijk 
om meerdere programma's gelijktijdig 
te verwijderen. U moet wachten tot een 
de'i'nstallatie is afgerond voor u de vol- 
gende kunt starten, maar ook hier heeft 
Absolute Uninstaller iets op gevonden. 
Klik eerst op de knop Batch verwijdering. 
Vink nu alle software aan die u niet meer 
wilt hebben en klik op Verwijder aange- 
vinkte programma's. Absolute Uninstaller 
wist de programma's een voor een van 
uw systeem. Let op: Absolute Uninstaller 
zet standaard een werkbalk van ask.com 
in uw webbrowser. Als u hier net als wij 
niet van gediend bent, kunt u deze optie 
uitschakelen tijdens de installatie. 
Absolute Uninstaller geeft onlangs 
geinstalleerde software de aanduiding 
'Nieuw!'. 3/2010 TIPS &TRUCS 35 FREEWARE 
Kaarten o pslaa n CXID Er was een tijd dat u een ambitieuze 
piloot aan de voordeur kon treffen met 
een luchtfoto van uw eigen huis onder 
zijn arm. Voor een paar tientjes hing de 
afbeelding aan de muur en kon de piloot 
vveer enkele liters tanken. Oankzij Google 
Earth en Google Maps is dit nostalgie 
geworden. Binnen een paar muisklik- 
ken zoomt u in op uw eigen woning via 
http://maps.google.com. Met het gratis 
programma Google Maps Saver is het een- 
voudig om de landkaarten als afbeelding 
op te slaan. Het programma werkt onge- 
veer hetzelfde als de website van Google 
Maps. Geef een straat, dorp of stad op en 
bevestig met Enter. Gebruik de muis en de 
+/~knoppen op het scherm en centreer de 
kaart zoals u deze wilt bewaren. Klik op 
Kaart, Satelliet of Terrein om de weergave 
te bewaren. Bij Resolution kunt u het 
aantal pixels bepalen. Dit loopt uiteen 
van een pietepeuterig iPhone-scherm tot 
12000 x 12000 (!) beeldpunten. Kies bij 
Format de grafische indeling, bijvoorbeeld 
PNG of JPG en bewaar de kaart met Save 
image. Heeft de afbeelding een water- 
merk? Klik dan op About om Google Maps 
Saver te activeren. Op de website van 
de makers van Google Maps Saver staat 
een filmpje waarin u snel ziet hoe het 
programma werkt. De instructie is handig 
omdat u door de mogelijkheden van het 
programma wordt geleid, maar niet nood- 
zakelijk. Google Maps Saver is gebruiks- 
vriendelijk en ook zonder instructiefilmpje 
snel te gebruiken. 


Met Google Maps Saver bewaart u een 
Google Maps-kaart als jpg-afbeelding. 
o Tip 6 WinDirStat geeft aan welke mappen het 
grootste deel van uw horde schiji gebruiken. kinderen vanaf drie jaar en kan in het 
Nederlands werken. Er kunnen pen- 
selen worden gebruikt of het scherm 
kan met plaatjes worden verfraaid. 
Handig is dat er veel pictogrammen 

Dbij staan zodat leesvaardigheid geen 
vereiste is om TuxPaint te kunnen 
gebruiken. Uiteraard kunnen de cre- 
ates van de kleine gewoon als een 
bestand worden opgeslagen op de 
harde schijf. Een makkelijker moge- 
lijkheid om de kunstwerkjes van uw 
(klein)kind te bewaren is er niet! 
TuxPaint. www.tuxpaint.org.?lang=nl Langer meg] De meeste sharewareprogramma's verlopen na 
een bepaalde tijd. Time Stopper voorkomt dat. 
Installeer eerst het programma dat u wilt heb- 
ben en start het. U kunt het normaal gebruiken, 
sluit het tot slot weer af. Installeer vervolgens 
Time Stopper en start dit programma. Er zijn drie 
dingen die u moet doen: blader naar de execu- 
table van het sharewareprogramma, kies een 
datum die binnen de proefperiode valt en geef 
een naam aan de snelkoppeling die op uw bu- 
reaublad komt te staan. U kunt het shareware- 
programma voortaan net zo lang gebruiken als 
u zelf wilt. U dient dan wel altijd de nieuwe snel- 
koppeling te gebruiken, want met de oude wordt 
het programma zonder aanpassingen gestart en 
kan het zichzelf volledig uitschakelen. 
Time Stopper, www.esnips.com.web/Time \ 0*^J Stop time for each try-out version 
softtoare ant use them forever 

ie*a ** «•* !•£ b' «•« B* >♦**! 
(. -. ii- »W «■ 1-SBJC O- I OWQMM0P.HWVM !o/Stl«mC*r4» 

< j«wi20tt • 

-•« y b n l i i 

i sCgl J t 9 a 

u 11 » K U 14 1' 

ii is x ii ;: ;j u 

a :t f 3 s x n 

i : i i j t ' 

OYvMllf 41CC10 I *w. I I «* I 9 Tip 7 Time Stopper stelt u in staat om 
sharewareprogramma's langer te kunnen 
gebruiken. Tekenen^ E TuxPaint is er een voor de jongste computerge- 
bruikers. Dit tekenprogramma is bedoeld voor 
,;i Tip 8 TuxPaint is een tekenprogramma 
voor de allerkleinsten. Schietspel ^m Cross Fire is een aardige first person shooter 
voor als u even op zoek bent naar wat ontspan- 
ning. Het kost wat tijd om de ruim 400 MB te 
downloaden en daarna nog iets meer voordat 
alle updates binnen zijn, maar dan kunt u ook 
beginnen met deze toegankelijke shooter. Net 
als bij de meeste andere gratis games moet u 
als gevorderde speler zaken als wapens kopen 
om echt verder te kunnen. Dat neemt niet weg 
dat het spel voor heel wat plezier kan zorgen. 
• Tip 9 Cross Fire is een gratis toeganke- 
lijk schietspel met een handige mogelijk- 
heid om de bediening snel onder de knie 
te krijgen. 36 TIPS&TRUCS 3/2010 


FREEWARE 
kundig gebruik kan een negatieve invloed heb- 
ben op de stabiliteit van uw computer. 
Startup Delayer, wwv Instructiefilm L^ILJ © Tip 10 Dankzij Startup Delayer kunt u 
vertragingen instellen voor automatisch 
startende programma's. Opstarten Voor de correcte werking van uw computer, 
software en randapparatuur zijn hulpprogram- 
ma's noodzakelijk. Denk aan beveiligingssoft- 
ware en een applicatie om de sneltoetsen van 
uw toetsenbord aan de praat te krijgen. De auto- 
matisch opstartende programma's staan in een 
willekeurige volgorde en worden door elkaar op- 
getart. Hierdoor kunnen onnodige vertragingen 
ontstaan omdat programma A en programma 
B allebei de processor of uw geheugen kort- 
stondig hevig belasten. De oplossing is Startup 
Delayer. Door programma's af te vinken voor- 
komt u dat deze automatisch starten. De beste 
true van Startup Delayer is de mogelijkheid om 
een vertraging in te stellen voor bepaalde pro- 
gramma's. Hiermee voorkomt u onnodige ver- 
tragingen omdat twee (of meer) automatisch 
startende programma's elkaar in de weg zitten. 
Let op: verwljder nooit programma's uit het op- 
startproces die u niet kent. 
Experimenteer alleen met 
het opstartproces als u weet 
wat u doet. Startup Delayer 
is krachtig gereedschap, on- Soms zegt een instructiefilmpje meer dan dui- 
zend foto's. Om zelf een instructievideo te ma- 
ken, kunt u dure capture-software aanschaffen, 
maar het kan ook gratis met Free Screen To 
Video. Dit programma maakt het eenvoudig 
om een schermopname te maken. Het eindre- 
sultaat bewaart u als videobestand met de in- 
deling avi, flv, wmv of swf. De website van de 
makers begint in het Frans. Klik op het icoontje 
van de Engelse vlag om de taal te veranderen. 
U vindt Free Screen To Video vervolgens onder 
Products, Free Screen To Video. We hebben een 
opname in wmv-indeling niet goed aan de praat 
gekregen op onze test-pc, maar de overige 
standaarden werken prima. Start Free Screen 
To Video op en kies met de knop links van Con- 
figurations de indeling van het videobestand, 
bijvoorbeeld avi. Technische opties van deze 
indeling vindt u onder Configurations. U kunt 
het complete scherm opnemen (Entire screen 
capture), een bepaald Windows-schermpje 
(Window Selection Capture) of alleen een ge- 
deelte van het scherm (Selected Area Capture). 
Let op: hoe groter het opnamegebied, des te 
groter wordt het videobestand. Klik op de knop 
Start om de opname te beginnen. Free Screen 
To Video vraagt om een bestandsnaam en waar 
u de video wilt bewaren. U kunt de opname pau- 
zeren met F9 en beeindigen met F10. 
Free Screen To Video, www.koyotesoft.com P Free Screen To Video VL1 

o * Start Stop Area Capture 
Configuration Mouse About Formal Duration Size 
AVI 0000:25 788*521 
Dale 

22-12-2009 1231 :S1 f> Tip ti Met Free Screen 
To Video maakt u snel een 
instructiefilmpje. 
Als u een videobestand wilt bekijken op 
bijvoorbeeld een mobieltje, moet de video 
een indeling hebben die door uwtelefoon 
wordt ondersteund. Het omzetten van 
filmpjes naar een ander formaat kan op 
vele manieren. De meeste programma's 
zijn uitgebreid en hierdoor minder over- 
zichtelijk. iPod Media Encoder, of kortweg 
iPodME, is beperkt maar zeer snel en 
heeft maar een doel: filmpjes omzetten 
naar mobieie mp4-bestanden. iPodME 
is te vinden op de website van de maker 
onder PC Projects, iPod Media Encoder. 
Start iPodME op en sleep de filmpjes die u 
wilt omzetten naarcompacte mp4-video's 
naar het iPodME-venster. Stel de beeld- 
schermomvang in als u deze weet en kies 
eventueel een kwaliteitsprofiel. Klik op de 
knop Convert en de rest gaat vanzelf ! Het 
eindresultaat is een compacte mp4 die u 
naar uw mobieie teiefoon of iPhone kunt 
kopieren. Originele bestanden worden niet 
overschreven. | IPodME 

Video lies to convert l:rTOMrt«l:!SMth:ME!«'.«BI 

RAMBOftri Blood Pan II |1985Ho!fc avi 

Postkantoor Bergen, net laatite uu. 23 oktober 2009.mp- 


«G '" Maxsee: 480x320 » ProSe: | Turbo. ige » 
Heb Donate I Moreopoora PodME v2 3 by Noda II 2003 Add hies Clear li &»■"&; iPodME zet filmpjes om naar het 
formaat dat wordt ondersteund door 
uw iPod. 3/2010 TIPS &TP.UCS 37 
FREEWARE Tip12:Netwerken ECT Het gratis programma NetSetMan is al 
eens langsgekomen in Tips & Trues, maar 
wordt vanwege Windows 7 weer interes- 
sant om onder uw aandacht te brengen. 
NetSetMan is een handig hulpje voor 
notebookgebruikers. Het programma be- 
waart technische instellingen van netwer- 
ken, maar vooral ook voorkeuren. Thuis 
gebruikt u bijvoorbeeld een andere stan- 
daardprinter dan op de zaak. U kunt ook 
ip-instellingen opgeven, maar dat gaat 
meestal automatisch. De voorkeuren be- 
waart NetSetMan in een profiel. Deze zijn 
zichtbaar als tabblad. Zodra u van profiel 
wisselt, bijvoorbeeld van Kantoor naar 
Thuis, worden uw netwerkinstellingen en voor- 
keuren automatisch gewijzigd door NetSetMan. 
NetSetMan, www.netsetman.com I loekHuntex- a free 32/64 bit tool to forced removil of enyfilei Support LockHunter! 
Choosonpjrh 5 ItEal B D:\DiU\WnlomUicrffcs\Dedclop\VaiiiBcdHlcanloorbouwennov dec 2009.av 

What pjODMftt ar e locking Ihrj He? 

a w f h|M , mt 
• APioyfam Filei'.Window; Media Player\wmplayer.eM 
j- B d:\Data\WindowjUserFiles\Dejktop\Vanimedia kantoor bouwen nov dec 2009.avi 
L a d:\Data\Windowslljerfiles\DeJktop\Vanimedia kantoor bouwen nov dec 2009.avi What lo do with the locked lie? Unlock IB Delete It! Other... 


of een ander programma een be- 
paalde handeling tegenhoudt, maar 
weet wat u doet. Gebruik LockHun- 
ter alleen bij uw eigen bestanden. 
Verwijder of verplaats nooit bestan- 
den die u niet kent of van het bestu- 
ringssysteemzelfzijn. 
LockHunter, www.lockhunter.com 

Tip15:Meerinfo HRR Tip 14 LockHunter verwijdert 'het slotje' 
van geblokkeerde bestanden. 1 1*, NetSetMan rtl Ortm Twli ma , 
rhue kantoor -I [Vatwtun f| £^ » Automatodi D> ackes vertnuon 
ft* vdgende B> arte; getiruten 
Padre* 5uuistjiiasQer 
Standaard-gateway Elba 

H 
D E 

-et- PCNaaro lenovoOOO " ■■■»■■» ■■>■ Prrter Canon 1*620 series P . B VOHSSCfYB 

■ Aulomaosch ONS-Mrverarkes verknlgan 
Gebruk de vokjende ONS-ierverackessen O 

gWSesonw Wxatau 
3 


MemaSef 
s 
It-cede 
m 
a smip 
Hat CM ::: 
Info Steepen Non-Commercial Freeware en opnieuw 
is de enige ordenen 
remedie, 
maar helaas is de kans 
groot dat deze 'iconen- 
stoelendans' opnieuw 
optreedt. DesktopOK 
onderkent dit probleem 
en maakt een soort foto 
van uw beeldscherm. 
Gaat het weer eens mis? 
Dan herstelt DesktopOK 
binnen een paar muis- 
klikken uw iconen en 
krijgt u uw vertrouwde 
bureaublad terug. 

DBSKtOpOKi 

www.softwareok.com Windows Taakbeheer kan het laat- 
ste redmiddel zijn om te voorkomen 
dat een computer volledig vast- 
loopt en bevriest. Start Windows 
Taakbeheer op met de toetsencom- 
binatie Ctrl+Shift+Esc, spoor het proces op dat 
uw geheugen opslokt of de processor te veel 
belast en beeindig de applicatie. Extended Task 
Manager lijkt op Windows Taakbeheer, maar is 
uitgebreider en naar onze smaak ook overzich- 
telijker. De belangrijkste tabbladen van Exten- 
ded Task Manager zijn Samenvatting, Toepas- 
singen, Processen en Services. Op het tabblad 
Samenvatting ziet u in een oogopslag wat er 
allemaal draait op uw systeem. Ook biedt Ex- 
tended Task Manager met vier grafieken een 
blik op het verleden. Het tabblad Toepassingen 
toont de actieve programma's. De betrokken 
programma's die hiervoor nodig zijn, vindt u op 
het tabblad Processen. Onder Services staan 
de achtergrondprocessen die meestal automa- 
tisch worden gestart. 
Extended Task Manager, 
www.extensoft.com © ■ Tip 12 Hebt u te maken met meerdere 
netwerken? NetSetMan bewaart uw 
instellingen in een profiel. Deblokk eren Icone n njm Aanpassingen aan de beeldschermresolutie, 
bijvoorbeeld na het spelen van een 3D-spel, kan 
als gevolg hebben dat de iconen op uw bureau- 
blad verspringen. Ook na een crash met herstart 
kunnen uw iconen in de war raken. Zuchten '^MfwOKlniiaf 

»»iw m amaan.Qn f Punch thtkxirj © Tip 13 DesktopOK herstelt de positie 
van de iconen op uw bureaublad na het 
aanpassen van de schermresolutie. Als u een map, document of 
foto wilt verplaatsen, kan Win- 
dows hiertegen protesteren. 
Dit gebeurt soms ook als u een 
bestand of map probeert te 
verwijderen of de naam wilt 
aanpassen. Vaak is het bestand 
ongemerkt bij een programma 
in gebruik. LockHunter spoort 
deze boosdoener op en vertelt 
u welk programma de boel stag- 
neert. De werking is eenvoudig. 
Klik met rechts op een bestand 
en kies What is locking this 
file. Bij een map kiest u What is 
locking this folder. LockHunter 
geeft aan welk programma voor 
de blokkade zorgt en biedt twee 
opties: unlock it (deblokkeren) of 
delete it (verwijderen). LockHun- 
ter biedt uitkomst als Windows uqj 

■ Free Exttndtd Tsik M-wigerby f*t»moft 
Britind Optici Bflijk Ahluton Help 
. m td 


i*r«nv.Vl,ng Tc*p»«oxn> *«« 


«" [ScnlM j PnMUbe | NWwerk | Gebmtars | Pooit*n liJ 
PtoCBnaam 


n> 


CPU 


StatTDd 


Geh*ugenGe... 


Gobrutersnsam 
£ chrome .ex* 


4244 


0,77 


22- 12-200... 


26.308 KB 


Robbn 


£(hrome.exe 


5224 


0,00 


22- 12-200.. . 


52.868*8 


Uk 


&0**opOK.e*e 


5248 


0,00 


22-12-200... 


6.632 KB 


Recife 


C'Ufi":- :■■ = 


3612 


0,00 


22-12-200... 


65.972 KB 


Robtfe 


- 
1% xptorar.eie 


3880 


0,00 


22-12-200... 


92.256 KB 


Robbn 


■ tj-tmstontTefllffn.. 


5960 


4,62 


22-12-200... 


17.044 KB 


Robbn 


LWRHSafMMBMaUl 


4952 


0,00 


22-12-200... 


51.552 KB 


Mtth 


Bp »" 


5664 


0,00 


22-12-200... 


68.448 KB 


Robtfe 


*,** GooqleCiV«r*Port. . . 


1016 


0,00 


22-12-200... 


5.968 KB 


Robtfe 


® OxqtoTooberNool.. . 


2744 


0,00 


22-12-200... 


2.368 KB 


Robtfe 


« ihtarod.exe 


1040 


0,00 


22-12-200... 


6.052 KB 


Robbn 


• ;tfrpai.cu 


2872 


0,00 


22-12-200... 


5.952 KB 


Robbn 


■ lo/a»-ve.Bie 


3016 


0,00 


22-12-200... 


6.436 KB 


Robbn 


PPocK.exe 

■ "CHALMNPR.exe 


5436 


0,00 


22-12-200... 


;3.624 IB 


RobUn 


2232 


0,00 


22-12-200... 


8.840 KB 


Robbn 


~^^ — 
■ ..loetttrtar.exe 


5900 
gebrutoft 


0,00 


22-12-200... 


11.364 KB 


Robtfe 


> " 
- loon proceweo vjii efc 
BeendoPiMM<s«i) 
f loon rrocmW oven 
ProcejiercBl C 


*t DfOOMien 


c 


BevnasProratlsen) 
U Gebruik: 36.I6K Gib 


ruik Wiiielbtitan* 1.821 MB / 6.649 ME « Tip 15 Extended Task Manager biedt meer mogelijk- 
heden dan het standaard Taakbeheer van Windows. 38 TIPS&TRUCS 3/2010 


DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN VAN DE TIEN 

NORTON INTERNET SECURITY 
2010 PAKKETTEN! 

Met de bekroonde Norton Internet Security 2010 pakket is uw computer optimaal beschermt! 
Het pakket: 

• Stopt online identiteitsdief stal, bekende virus- 
sen, spy ware, bots, Trojaanse paarden en meer. 

• Stopt aanvallen voordat deze uw pc kunnen 
bereiken. 

• Geeft duidelijke uitleg over risico's en de 
werking van uw pc. 

• Laat in uw zoekresultaten de websites zien die 
niet veilig zijn. 

• Gebruikt technologie die door informatie wordt 
aangedreven om de scansnelheid te verhogen. 

• Intelligente, toonaangevende beveiliging 
en beschermt uw pc tegen identiteitsdief stal, 
online f raude, virussen, Trojaanse paarden, pyware, wormen, bots en de 
nieuwste bedreigingen en minimaliseert 
tegelijkertijd de gevolgen voor de prestaties. 
N rton 

from Symantec Beantwoord de vraag op www.tipsentrucs.nl/prijsvraag en misschien wint u wel een van de 
tien Norton Internet Security 2010 pakketten! TIP&JMICS Het meest praktische 
comDuterblad van Nederland SNELRESULTAATIN STAPPEN DOOR ROBBINOOI|EVAAR Werken vanaf usb-stick 

Favoriete programma's op zak Dankzij de site PortableApps hebt u alleen een 
usb-stick nodig om overal te kunnen werken 
met uw favoriete programma's. In deze 123 
installeren we Google Chrome, OpenOffice.org 
en Mozilla Thunderbird op een usb-stick. 

Stap 01 Mobiele webbrowser 

De werking van PortableApps is eenvoudig. U downloadt via deze site 
een programma, installeert dit eenmalig op uw usb-stick, waarna u het 
op elke Windows-computer kunt gebruiken. Plaats uw usb-stick en 
onthoud de schijfletter van de stick. In ons geval heeft de usb-stick de 
schijfletter F gekregen. Dit kunt u nakijken via Start, (Deze) Computer. 
Surf naar http://portableapps.com en geef op deze site de zoekopdracht 
Google Chrome Portable. Download de webbrowser met de grote rode 
downloadknop en voer de installatie uit Zodra er om een installatiemap 
wordt gevraagd, geef dan de schijfletter op van uw usb-stick, gevolgd door 
een mapnaam die voor u eenvoudig te herkennen is. In dit voorbeeld is 
het de schijfletter F en kiezen we voor F:\Chrome. Met de knop Installeren 

wordt de web- 
browser op de 
usb-stick gezet. | *i Goool* Chwrr* Pottrtk | PombltAppLfom InitWIti 

Google Chrome Portable 
p&ucic bcy tei ocfv 

Ct^i 1 * fl0 °9 ,t ° uomt Po,nb,f I P*«**PPi.eoH« bwbKr 
InilaBalMilocalM kMtan Seft© id 6ad0> Oivat PMtaMi " (Je \vlgenX it* nufc'en. ■>. es Seeein d* ■ 
iootfe Chrcmo Portable r> ten ralere mop *< Makftn en tettfow »» •* W 

irsrA.Br an * rstriM tc bo»rr*n Bwd*i>amnj«i«T9Sfc.mB I <Va, 0* 1 fr l ^Dwt^ .! ■ fcniwn Geef de schijfletter van uw usb-stick op, gevolgd door een map, 
bijvoorbeeld F:\Chrome. Tekstverwerker en e-mail 

Als u liever een andere webbrowser gebruikt dan Google Chrome, dan 
kunt u ook een draagbare versie van Firefox installeren. Deze heet Mozilla 
Firefox Portable Edition en is op dezelfde manier te installeren. Gebruik 
voordat u op de downloadknop klikt eerst de link Other languages. Hier 
vindt u de Nederlandstalige versie van Mozilla Firefox Portable Edition. Dit 
/elfde geldt ook voor de verzameling kantoorprogramma's OpenOffice.org 
Portable en mailprogramma Mozilla Thunderbird Portable Edition. Stan- daard staat de Engelse versie klaar, de Nederlandstalige draagbare versie 
is verscholen achter de link Other languages. Installeer de programma's 
in een eigen map op uw usb-stick zoals beschreven bij de vorige stap. Wij 

kiezen voor F:\OpenOffice en 
F:\Thunderbird. _ ._ 
De Nederlandstalige versies van OpenOffice.org en Mozilla Thun- 
derbird zijn verscholen achter de link Other languages. Ermee werken De draagbare versie van de programma's op de usb-stick krijgen geen 
snelkoppeling op het bureaublad of in het startmenu. U start de software 
door op het programma te dubbelklikken In dit voorbeeld start u Goo- 
gle Chrome door naar (Deze) Computer te gaan. Open uw usb-stick en 
vervolgens de map Chrome. Dubbelklik op GoogleChromePortable. 
exe. Verwijder de usb-stick niet tijdens het gebruik. Omdat een usb-stick 
trager is dan een harde schijf, kan het werken met de programma's iets 
langzamer aanvoelen. In de praktijk is het echter goed te doen. Het is de 

moeite om portableapps.com 
te verkennen en programma's 
uit te proberen. Sluit het pro- 
gramma dat u gebruikt vanaf 
^^^^^^ de usb-stick 
altijd eerst 
af voordat 
u de stick 
verwijdert 
uit de com- 
puter Dubbelklik op het startbestand van het programma om de 
software te openen. Niveau stappenplan Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. 3/2010- TIPS STRUCS n UITERLIJK WINDOWS 7 

DOOR: MAIKEL DIjKHUIZEN Windows 7 verf raaien Zet de interface naar uw hand Het gloednieuwe besturingssysteem van 
Microsoft zit vol opties om het uiterlijk aan 
te passen. En of dat nog niet genoeg is, zijn 
er ook nog f reewareprogramma's die hierbij 
helpen. U voorziet Windows 7 zo snel van 
een persoonlijk tintje! 
Windows 7 • LogonStudio TweakNow PowerPack • Ultimate Windows Tweaker • Mac OS X Cursors at gaan we doen? SlA-iWrk l nn«i«ti.1to VM* 
T Wij leggen uit hoe u het uiterlijk van het nieuwe besturings- 
systeem aanpast. TipQ1:Thema's U wijzigt eenvoudig het gebruikte thema in Windows 7, waardoor u een 
heel andere interface creeert. Klik met de rechtermuisknop op het bu- 
reaublad en kies Aan persoonlijke voorkeur aanpassen. U vindt 
hier enkele Aero-thema's die u simpel selecteert. Voor mensen die moei- 
te hebben met het kijken naar een computerscherm zijn er ook thema's 
met een hoog contrast. Activeer uw favoriete Interface door er eenmaal 
op te klikken. U kunt ook voor een vormgeving met een Nederlands tint- 
je kiezen. Uw bureaubladachtergrond bestaat dan uit Hollandse foto's 
en de dialoogvensters zijn oranje gekleurd. Wanneer u een thema hebt 
gekozen, wijzigt u onderaan het scherm de instellingen. Zo kunt u bij- 
voorbeeld bepalen dat de bureaubladachtergrond elke dertig minuten 
verandert. Ook kunt u een nieuwe vensterkleur kiezen en eenvoudig an- 
dere geluiden en een schermbeveiliging instellen. 
o Tip 1 Bent u de standaard Windows-interface zat? Kies in dat 
geval een ander thema. Tip 02: Zelf thema malcen Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een mooie vormgeving te ontwer- 
pen. Het beste zoekt u eerst een mooie foto of afbeelding die u op het 
bureaublad wilt plaatsen. Klik erop met de rechtermuisknop en kies Als 
bureaubladachtergrond gebruiken. Klik vervolgens opnieuw met 
de rechtermuisknop ergens op de desktop en kies Aan persoonlijke 
voorkeur aanpassen. U ziet de afbeelding staan onder Mijn thema's. 
Onderaan het scherm bewerkt u de verschillende onderdelen, zoals 
Vensterkleur en Schermafbeelding. Eventueel selecteert u hier meerde- 
re bureaubladachtergronden die u als diavoorstelling laat draalen. Bent 
u tevreden? Klik dan op Thema opslaan en bedenk een toepasselijke 
naam. Als u geen zin hebt om zelf iets te creeren, zoekt u iets op inter- 42 TIPS&TRUCS-3/2010 UITERUJK WINDOWS 7 J net. Klik daarvoor op Meer thema's van internet downloaden. U 

wordt doorverwezen naar een webpagina, waar u een ander uiterlijk 
kiest. Zodra u lets hebt gevonden, klik t u op Downloaden en Openen. 
Het thema wordt automatisch geactiveerd en toegevoegd aan uw per- 
soonlijke instellingen. Op deze website downloadt U ook andere bureau- 
bladachtergronden, bureaubladgadgets en sideshow-gadgets. Als u op 
andere websites zoekt, vindt u overigens nog veel meer thema's. Kijk 
bijvoorbeeld maar eens op www.ithinkdiff.com/windows-7-themes en 
www.intowindows.com/download-14-awesome-windows-7-themes. OS- •"■ • T?i«t5»^ _ n i-» - »;<«•(«. f-*— a - a - ' » - or- Hrt-i- «.- •- ■NMtttttMOri. bt.Ue.p^.1 


393 c-^g ,-,.,. I 


£ jS jff * gaBiWH* CmctM © TTp 2 Via internet hebt u toegang tot veel meer mogelijkheden 
om de vormgeving aan te passen. ♦ Met een thema 
wijzigt u wel heel 
eenvoudig het uiterlijk Tip 03: Kleine onderdelen aanpassen 14-jUJ In het contextmenu Aan persoonlijke voorkeur aanpassen, zijn nog meer 
mogelijkheden om kleine onderdelen van Windows 7 naar uw hand te 
zetten. Open het menu en klik aan de linkerkant op Bureaubladpicto- 
grammen wijzigen. Hier kiest u welke items u op het bureaublad wilt 

plaatsen. Eventueel 
wijzigt u via de knop 
Ander pictogram het 
plaatje. Soms ver- 
anderen bepaalde 
thema's vanzelf de 
pictogrammen op 
het bureaublad. Wilt 
u dat voorkomen? 
Haal dan het vinkje -* Pg«nKhipp*n win Mun 
Knomn **" Og»iY OO>il.»«i»t»|B»Mr»m»|H»*«»l Omi) 

Vrtndowi fien l««a cnw<) UyHranichvna) 
. Vta0o»i ken fowl) [tyMemKhflma) 
q«Mm«M 
VfflOOWl ZWV1 j^WWWCnOTfl/ 

t Wndow3iland«rf MB groot) ixf*amwbma) 
WnQownMrdardtorW)(iy«ea ' Z g]A»««jt«Knao>j».»ch*rtn IsuntiwIll^ivtoii rgKlw V: MUHvmiteri **ao«i all een ander (hems won* geWedean) I»W« 9 Tip 3 Als u de 
standaard muis- 
aanwijzer moeilijk 
kunt volgen, kiest 
u eenvoudig een 
andere. weg voor Thema s toestaan bureaubladpictogrammen te wijzi- 
gen. Maak uw keuze en klik op OK. Klik op Muisaanwijzers wijzigen. 
Onder de optie Schema kiest u in het uitrolmenu een andere aanwijzer. 
Dat is nuttig als u de standaard cursor bijvoorbeeld te klein vindt. Sluit af 
met Toepassen en OK. Bij Uw accountafbeelding wijzigen selec- 
teert u ten slotte een andere afbeelding voor uw gebruikersaccount. Tip 4: Systeemvak organ iseren Zoals u merkt, bevat het systeemvak veel minder items dan u gewend 
was bij voorgaande Windows-versies. Gelukkig bepaalt u zelf welke on- 
derdelen u wilt weergeven. Klik rechtsonder in de taakbalk op de knop 
met de pijl (Verborgen pictogrammen weergeven). Kies voor Aanpas- 
sen, waarna er een overzicht verschijnt van alle potentiele program- 
ma's die zich in het systeemvak kunnen positioneren. U beslist dat per 
onderdeel. Verstandig is om uitsluitend de veelgebruikte onderdelen in 
het systeemvak te plaatsen, want anders wordt het al gauw een rom- 
meltje. Het is ook mogelijk om aan te geven dat er van een tool alleen 
nieuwe meldingen in het systeemvak opduiken. Maak een keuze en klik 
onderaan op Systeempictogrammen in- of uitschakelen. Hier be- 
slist u of u de vaste onderdelen klok, volume, netwerk, energie en on- 
derhoudscentrum wilt weergeven. Sluit ten slotte af met OK. 
> Tip A Deel het systeemvak naar eigen wens in. Tip 05: Gadgets Net als bij Vista plaatst u ook gemakkelijk gadgets in Windows 7. De 
sidebar is weliswaar verdwenen, maar u mag op het bureaublad zelf een 
plekje voor de miniprogramma's zoeken. Hierdoor hebt u razendsnel 
toegang tot veelgebruikte hulpmiddelen. Klik met de rechtermuisknop 
op het bureaublad en kies Gadgets. Er verschijnt een dialoogvenster 
waar u bijvoorbeeld de gadgets Klok, Weerbericht, Kalender, Windows 
Media Center of Processorcontrole naar een willekeurige plek op het 
bureaublad sleept. Windows bevat zelf slechts een fractie van het aan- 
bod. Klik op de blauwe link Meer gadgets downloaden en kies voor 
Meer bureaubladgadgets voor een compleet overzicht. Hebt u iets 
leuks gevonden? Klik op de knop Downloaden en installeer het be- 
treffende onderdeel. De applicatie nestelt zich eenvoudig in het gadget- 
menu, waar u het eenvoudig in- of uitschakelt. Overigens is het formaat 
van de meeste gadgets aanpasbaar. Klik erop met de rechtermuisknop 
en kies bij Grootte tussen een klein of groot formaat. In hetzelfde con- 
textmenu wijzigt u ook de ondoorzichtigheid. 3/2010-TIPS&TRUCS 43 sg UITERLIJK WINDOWS 7 • 
• 1^-lvnl 


!&tfjm.wr» P - j 


Vow ic-mnig* 91 doeli -cnJI vtr*»**og mrt Mtftwt 


g«mu" R*»ilctt*g a* 


■ 


a 1 


© ■ 


£Jb*r(4rig*pui_. 


Duviwnltfcg U«H 


Dak NcumfeMt 


& 


m c 


H 


PnmvcoMiW) 


VjU* *•* 


WmdewiMtdu- 


We*f 1.1.00 

HO WW in de hdc ««td 


^« M>C0ich Corporation 

*" caw 


1 PrHje yvrftLning wdi 


.^.^ 
*• 0fUfcvrn»ff9»o 
• M * -■" 

• Tip 5 
Standaard 
schakelt u 
in Windows 
7 enkele 
gadgets in. 
Voor meer 
keus surft 
u naar de 
website van 
Microsoft. Ti p 06: Twe ak Now Pow erPack m Sommige onderdelen van Windows 7 kunt u met geen mogelijkheid ver- 
anderen of zijn zeer goed verborgen. Met het Engelstalige hulpmiddel 
TweakNow PowerPack hebt u veel meer mogelijkheden om gemakkelijk 
subtiel zaken aan te passen. Surf naar de website www.tweaknow.com 
en klik op View details. Klik vervolgens op Download en installeer het 
programma. Open de tool via Start, Alle programma's en TweakNow 
PowerPack. Aan de linkerkant vindt u verschillende opties om het sys- 
teem te optimaliseren. Klik op Windows secret, waarna er verschillen- 
de pictogrammen verschijnen. Bij Start Menu past u het gelijkgenaamde 
menu van Windows volledig aan. Zo verbergt u bijvoorbeeld program- 
maonderdelen en zet u de ballonnetjes die rechtsonder in de taakbalk 
verschijnen uit. In het menu Applications wijzigt u enkele instellingen 
van Internet Explorer. U verandert hier de titelbalk en de startpagina van 
de browser. Bij Desktop voegt u onder andere pictogrammen aan het 
bureaublad toe en met Miscellaneous zet u waarschuwingen of bepaal- 

de functies uit. Neem 
rustig alle opties door 
en probeer ze zono- 
dig uit. Vergeet aan 
het einde niet de in- 
stellingen op te slaan 
via de knop Save. «-»" HMwilwnna: ■ W ^h*f m|M **>« too •- MfMT te : 9ota-i wtow'-ShotaiT ' °—n >n»n»W»««°Mu lo-QttWa-wg 

—zm 3?<tfw*wWiMM*»Jtf*«**.»«i¥qft*wg r .*cn„x r h*r<d* 
HP *MIU 

i : ".— •■.-. VI »-■; 

INilM 

-J 1 MlJwBwbfc-.rg-^PodOB-wP'rtjCTo'Krw*!*, 


9 Tip 6 Wilt u 
liever niet worden 
gewaarschuwd 
als uw harde schijf 
bijna vol is? Zet dan 
een vinkje voor 
Disable low disk 
warning. Tip 07; Meerdere bureaubladen ffl Hebt u aan een bureaublad niet genoeg? Kunt u bijvoorbeeld niet alle 
gadgets kwijt die u zou willen gebruiken? TweakNow PowerPack bevat 
een functie waarmee u gelijktijdig met meerdere bureaubladen kunt 
werken. Open het programma en klik aan de linkerkant op Miscellane- 
ous Tools. Kies vervolgens voor Virtual Desktop en selecteer de optie Enable Virtual Desktop. Er verschijnt rechtsonder in het systeemvak 
een 'Virdesk'-pictogram. Dubbelklik daarop en kies uit een van de vier 
bureaubladen. Op deze manier switcht u gemakkelijk, waarbij u op elk 
bureaublad eigen programma's, documenten en websites opent. 
O Tip 7 U ziet rechtsonder duidelijk aan de kleur welk bureau- 
blad actief is. Tip 08: Opstartscher m overslaan rj^ Wanneer u het niet leuk vindt om telkens tegen hetzelfde opstartscherm 
met het laadbalkje aan te kijken, dan slaat u het gewoon over. Ga naar 
Start, Alle programma's. Bureau-accessoires en Uitvoeren. Typ in 
het tekstvak msconfig en klik op OK. Navigeer naar het tabblad Com- 
puter opstarten en zet een vinkje voor Zonder gebruikersinterface 
starterv Sluit af met Toepassen en OK. Klik ten slotte op Opnieuw op- 
starten om het resultaat te bekijken. £■* SystMrnconfigufati* 1 AJgemwl CQTOJter opsterttr ( servi ces I Opstar to 

iv,r. | !TT»iM v,' l ?!?F>ii;T''.n:;ii.i, i .! .i.A ! .-' (jMvanceerdeopties... I M frfert OpstartooDK 
BQpfftarten « ve*ge modus 

"r - -S' 

Anawe gebrufcersmwrface 
Acsr.c Or ectory berttelen 
ditawh 01 Jono*» geba#erwte»f»ce 

(-iLogboetoegistraae trjeens 
^owtanen 
CJStaneMrdvjeeo 
.- 1 [nfonnafte over 0051*1*" 
van feestumgssysteem It* -out: 
30 SAIensWbnQenvw 
opsurten btyend m^en • Tip 8 Plaats een vinkje voor Zonder gebruikersinterface starten. Tip 09: Fu ncties op oude plek DOT Zeker als u van XP bent overgestapt naar Windows 7 is het af en 
toe zoeken naar sommige functies. Zo is de optie Uitvoeren sinds de 
lancering van Vista verder weggestopt in het startmenu (bij Bureau- 
accessoires) en is de functie Bureaublad weergeven uit het menu 44 TIPS&TRUCS-3'2010 UITERLIJK WINDOWS 7 J Snel starten verplaatst naar de rechterkant van de taakbalk. U kunt 
deze onderdelen echter weer op de oorspronkelijke plaats zetten. 
Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Eigenschappen. 
Navigeer vervolgens naar het tabblad Menu Start en klik op de knop 
Aanpassen. Scrol een klein stukje naar beneden en plaats een vinkje 
voor De opdracht Uitvoeren weergeven. Sluit af met OK. Het wordt 
iets lastiger om de functie Bureaublad weergeven op de oude plaats 
te zetten, maar niets is onmogelijk. U haalt namelijk gewoon het Snel 
starten-menu terug. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk 
en haal het vinkje weg voor Taakbalk vergrendelen. U klikt daarna 
opnieuw met de rechtermuisknop op de taakbalk en kiest Werk- 
balken, Nieuwe werkbalk. Typ achter Map de volgende opdracht: 
%appdata%\Microsoft\lntemet Explorer\Quick Launch. Klik op de 
knop Map selecteren, waarna de tekst Quick Launch in de taakbalk 
verschijnt. Klik erop met de rechtermuisknop en haal de vinkjes weg 
voor Tekst weergeven en Titel weergeven. Zorg er ook voor dat in 
het contextmenu achter Beeld de optie Kleine pictogrammen gese- 
lecteerd is. Met behulp van het scheidingsbalkje geeft u het menu 
een eigen plek op de taakbalk, bijvoorbeeld helemaal links. Naast 

de optie Bureaublad 
weergeven bevat het 
menu ook standaard 
pictogrammen voor 
Internet Explorer en 
Tussen venstersscha- 
kelen. Door te slepen 
voegt u zelf program- 
ma's toe. Als u klaar 
bent, vergrendelt u 
de taakbalk weer. 
6 AlatOnMtng AreQC.cn 
O jUsBienu weergeven 
G CMon«fiS«ln*t'.ee9eve' 
IP Configu«e«sdier*i 

* Als Voooebvj weer9e.cn 
© Als Aienu neenjeven 
© DitoneenSeelnctweeiseven 
[2] Cont**8nenu'l t" Sepen-en-neerKKen nsd<*>«len 

I Ooeumenter' 

O Ai5 menu t^eerpevBi 
O CM on*"**! n-ei WJ WM 
e :- :;:: 
© Ut fcoppelng *e« eleven <U '" Grootle vm menu Stir I 

A»nUI letente ?v? s-Tvraj dat caet «crien t.ec ge^c-ei: 

MnU reeenie items Oe worden **ege$even «i i*n> WO: 


£ tmdMf OYUtelngeri geOe^fr 9 Tip 9 Als u de optie 
Uitvoeren mist, dan 
haalt u het kinderlijk 
eenvoudig terug. Tip 10: Locatie taakbalk Standaard staat de taakbalk onderaan, maar misschien wenst u liever 
een andere plaats. Bij vorige Windows-versies sleepte u de taakbalk sim- 
pelweg naar de zij- of bovenkant en met Windows 7 is dat ook mogelijk. 
Hiervoor moet u wel de taakbalk ontgrendelen, waardoor u misschien 

per ongeluk onderdelen 
verplaatst. Als u dat risi- 
co niet wilt nemen, doet 
u het op een andere ma- 
nier. Klik met de rechter- 
muisknop op de taakbalk 
en kies Eigenschappen. 
Maak in het uitrolmenu 
achter de optie Locatie 

9 TipW U verandert 
in het dialoogvenster 
Eigenschappen van 
Taakbalk en menu 
Start eenvoudig de 
plaats van de taakbalk. van Taakbalk op het scherm uw keuze. In hetzelfde dialoogvenster 
kunt u ook de taakbalk verbergen. Bevestig met Toepassen en OK. ♦ Vertrouwde functies kwijt? 
let ze gewoon weer 
op de oude plek Tip 11: M acOS-muisaanwijzer 5ED Hoewel Windows 7 een behoorlijk aantal muisaanwijzers bevat, 
staat iets soortgelijks als die van het MacOS-besturingssysteem er 
niet tussen. Met behulp van een klein tooltje krijgt u dat alsnog voor 
elkaar. Surf naar www.mediafire.com/7xzhtzjm25q0 en klik op de 
downloadlink Click here to start download. Open het gedownloade 
exe-bestand en kies bij de vraag die verschijnt voor OK. Nadat u de 
installatieprocedure hebt doorlopen, verandert automatisch de muis- 
aanwijzer. De MacOS-cursor nestelt zich in het menu tussen de an- 
dere muisaanwijzers. 
Klik met de rechter- 
muisknop op het bu- 
reaublad, kies Aan 
persoonlijke voor- 
keur aanpassen en 
navigeer ten slotte 
aan de linkerkant naar 
Muisaanwijzers wij- 
zigen. U past hier de 
instellingen aan. 7 ftginschepptn van Muts 
Kicaien; A«rr-|M<i |OpM«WBtdta*tWrHirl Bad M H I i j um*— 

MkMp 
+ - J toriwti«Kh*i**r*ct*krkn | a»iflMrt qeteufcen i | Bedenw V *\itur-*\iBt i«ii>o*n ** mr> arrfer (fiona word gejeteMed OK | J Mufcrw. | "r-c->-:r<- To«)*j»en J Tip 12: Klokken toevoegen 9 Tip 11 Cebruik een 
MacOS-cursor in Win- 
dows 7. pun Als u rechtsonder op de tijd klikt, verschijnt er een analoge klok. Als 
u veel reist of u hebt bekenden in het buitenland wonen, is het wel- 
licht handig om te weten wat de locale tijd is. Het besturingssysteem 
bevat een mogelijkheid om twee extra klokken toe te voegen. Klik 
rechtsonder op de tijdsaanduiding en kies Instellingen voor datum dimdag 29 dectmber 2009 ' d«smbtr2009 • 

ma di wo do vr za zo 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 U 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 [a] 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
20:34 
dmsdag Imtclfingcn voor dalum en tijd wipgen... I Tip 12 U hoeftzich niet te beperken tot een klok. 3/2010- TIPS &TRUCS 45 n UITERLIJK WINDOWS 7 en tijd wijzigen. Ga naar het tabblad Extra klokken en zet een vinkje 
voor Extra klok t oe voegen Daarna selecteert u de juiste tijdzone en 
bedenkt u eventueel een naam. Sluit af met Toepassen en OK. Tip 13: Wi jzigen tekstg rootte E Misschien vindt u de letters in Windows 7 te klein of juist te groot. Er be- 
staat een functie om dat aan te passen. Ga naar Start, Configuratie- 
scherm, Hardware en geluiden, Beeldscherm. U kunt in dit scherm 
kiezen voor Normaal - 125% of Groter- 150%. Klik op Toepassen om de 
wijziging door te voeren, waarna Windows zich opnieuw aanmeldt. Als u 
het nauwkeuriger wilt bepalen, klikt u op Aangepaste tekengrootte 
instellen (dpi). Beweeg met de linkermuisknop ingedrukt over de lini- 
aal om exact de dpi-instelling te bepalen. U kunt maximaal vergroten tot 
500%. Klik op OK en Toepassen. U meldt zich opnieuw aan in Windows 
om de wijzigingen door te voeren. Als u tijdelijk iets wilt vergroten, is het 
niet nodig om de tekengrootte aan te passen. U kunt dan het vergrootglas 
gebruiken. Ga hiervoor naar Start, Alie programma's, Bureau-acces- 
soires, Toegankelijkheid en Vergrootglas of gebruik de Windows- 

toets in combinatie met 
het plusteken op het 
toetsenbord. 

® Tip 13 De maximale 
tekengrootte van 
500%. De letters zijn 
goed leesbaar, maar 
erg praktisch is het 
niet. 
Tip 15: S ysteem vak verbergen .cnn Als u het systeemvak nooit gebruikt, dan kunt u het net zo goed uitscha- 
kelen. U beschikt dan immers over meer ruimte op uw taakbalk. De pic- 
togrammen en eventuele waarschuwingen zult u dan niet meer zien. Typ 
in het zoekvak van het menu Start: regedit en druk op Enter. Blader 
naar de registersleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Poiicies\Exp!orer. Als deze sleutel niet 
bestaat, dan creeert u de ontbrekende mappen via Bewerken, Nieuw 
en Sleutel. Klik in de menubalk op Bewerken en kies Nieuw, DWORD- 
waarde. Typ vervolgens NoTrayltemsDisplay. Klik erop met de rechter- 
muisknop en kies Aanpassen. Vul in het vak Waardegegevens een 1 
in. Herstart ten slotte de computer om de nieuwe installing toe te passen. 
Het enige dat blijft staan, is de tijdsaanduiding. Dat verbergt u eenvoudig 
in het dialoogvenster Eigenschappen van Taakbalk en Menu Start. . pwtw 

1. !«W BJIIII0II «Ul. «6.tMCM IS) i Tip 15 Via een registeraanpassing is het systeemvak verleden tijd. Tip 14: Kleine pictogrammen E De applicaties in het menu Start bevatten vrij grote pictogrammen. U kunt 
ze kleiner maken, waardoor u in het menu meer ruimte voor extra pro- 
gramma's creeert. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Ei- 
genschappen. Navigeer naar het tabblad Menu Start en klik op de knop 
Aanpassen. Scrol naar beneden en haal het vinkje weg voor Grote picto- 
grammen gebruiken. Ook op de taakbalk gebruikt u indien gewenst kleine 
pictogrammen. Ga naar het tabblad Taakbalk en zet een vinkje voor Kleine 
pictogrammen gebruiken. Klik twee keer op OK en bekijk het resultaat. ■-, ■■ 

'j lntrr>d«l* 

J e«itninKtunf 

»■ PI-«4- 

% *«¥**<** 

J VlMrv* 
• Tip 14 U ziet duidelijk het verschil tussen grote en kleine picto- 
grammen. Tip 16: Bestandsextensies & Standaard zijn de extensies van bestanden verborgen in Windows 7, 
maar misschien vindt u het wel handig om te weten of u met bijvoorbeeld 
een exe-, doc-, pdf- of jpg-bestand te maken hebt. Navigeer naar Start, 

Configuratiescherm, Mipopties Map«i*»3*vfln 
Uk 
d«u voor 0*» map : - U brt d» tmgm 6iwe*aald DMh rf P«dooww*n) ' Opi WHU p MI I "«<»">**+* Gw»K««« n*taans«" BeMrx»o«im»p*n 
ti *|d nanUt "f*gt>»i 

. Alad p-3oorri»i«an ••a^tvan. rwMmrnarm 
!*i BM**j^»cfegwiiooiwMh«n*««9ov«n 
Si hv«*^ba*u«^»i*flvi*>aai*r^vajba^toanb«voian)- 
P Ertanam voor WLenda b*aKnd«tpan vwb«>g«n U H«n4(4gei»dii(toBflbAw W> rlrfMnUMMhtDXi ;V Hcp—Sb ovarbaat WHUfMtt " lHaj v—ypivari 
J. Uga tf«a«i « da m» Cowutar varba*oan 

Maovanflan in mh ifonjirif oosm opanan 
V Pop' j faw cH yti'j voor map- an lm*J&itwn* ffl«y<i 

1— — ini ' ' ■ Zm Vormgeving en per- 
soonlijke instellingen, 
Mapopties. Ga naar het 
tabblad Weergave en 
haal het vinkje weg voor 
Extensies voor be- 
kende bestandstypes 
verbergen. Sluit af via 
Toepassen en OK. 

© Tip 16 Als Windows 
de extensies weer- 
geeft, weet u precies 
met wat voor bestand 
u te maken hebt. Tip 17: Inlogscherm wijzigen .SE De achtergrond van het standaard inlogscherm in Windows 7 wijzigt 
u met behulp van het gratis programma LogonStudio. Surf naar de 
website www.stardock.com/products/logonstudio en klik links op 46 TIPS&TRUCS'3/2010 UITERLIJK WINDOWS 7 J Download. Kies onder LogonStudio Vista weer voor Download. 
Deze versie is namelijk ook geschikt voor Windows 7. Open het exe- 
bestand en doorloop de installatieprocedure. Via de website www. 
wincustomize.com zoekt u naar een leuke afbeelding. Klik linksbo- 
ven op Sign up om u te registreren, zodat u toegang krijgt tot het 
aanbod. Zodra u een account hebt aangemaakt, bekijkt u het aanbod 
via Gallery en LogonStudio Vista (aan de linkerkant). Download een 
afbeelding naar uw harde schijf en start het programma. Sleep de af- 
beelding naar het dialoogvenster van de software en klik op Apply. 
Windows meldt zich automatisch af, waarna u het inlogscherm met 
de nieuwe achtergrond te zien krijgt. 
© Tip 17 Kies een leuke achtergrond voor uw inlogscherm met de 
tool LogonStudio. Tip 18: Schermbeveiliging E Windows 7 heeft maar enkele screensavers tot zijn beschikking. U 
kunt van uw persoonlijke foto's zelf een schermbeveiliging maken 
of u downloadt prachtige ontwerpen van internet. Surf naar www. 
freesaver.com en maak een keuze tussen meer dan duizend gratis 
screensavers. Pas op dat u niet per ongeluk ongewenste software in- 
stalleert die fabrikanten u soms op slinkse wijze proberen aan te sme- 
ren. Meestal is het starten van het exe-bestand al voldoende om die 
te activeren, Om een gedownloade Screensaver te installeren, klikt 
u met de rechtermuisknop ergens op het bureaublad en kiest Aan 
persoonlijke voorkeur aanpassen. Klik rechtsonder op Scherm- 
beveiliging en Instellingen, waar u zonodig functies aanpast zoals 
het geluid. Wanneer u de Screensaver weer wilt verwijderen, gaat 

u naar Start, Configu- 
ratiescherm, Een pro- 
gramma verwijderen. 
Vervolgens selecteert u 
de juiste applicatie en 
klikt u op de knop Ver- 
wijderen. F5l .'.-< -« **j"i j 
'Cam.*, %frninto/0t*i 


iMwefctt 


. | „..,(.,,*» | JtfMMU J 


tt-» ~iB--*< 


''■■ 


t #nBIIC"V" .l|ii«.«n 
8*101.' •"••J* 0* m*»m.tttMi Of pfJDfcCt 


61 « H*l;Mt**3 |M <i«! 


1 > 


JLm*a*iJ ' '■»- 


9 Tip 18 De nieuwe 
Screensaver nestelt 
zich netjes in het 
dialoogvenster Instel- 
lingen voor scherm- 
beveiliging. Ti p 19: Ultimate Windows T weaker mn Eerder las u al over TweakNow PowerPack, voor kleine wijzigingen aan 
de Windows-interface. Er is hier nog een lichtgewicht alternatief voor 
met een bestandsgrootte van slechts 1 39 kB, namelijk Ultimate Windows 
Tweaker. Surf naar www.thewindowsclub.com/ultimate-windows-twea 
ker-v2-a-tweak-ui-for-windows-7-vista en haal de nieuwste versie binnen 
via de knop Download Ultimate Windows Tweaker. Pak het zip- 
bestand uit en start het exe-bestand. Een voordeel is dat er geen instal- 
latie nodig is, waardoor u het programma direct opent. Hierdoor kunt 
u het desgewenst overal mee naar toe nemen op een usb-stick. U past 
met Ultimate Windows Tweaker meer dan 1 50 instellingen simpel aan. Bij 
Personalization hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid Aero-toepassingen 
uit te schakelen en geeft u aan hoeveel onderdelen de lijst met vaak ge- 
bruikte items mag bevatten. Neem rustig alle opties door en bevestig met 
Apply. Herstart de computer om alle wijzigingen te activeren. Hoewel 
alle instellingen ook via het Configuratiescherm van Windows aanpasbaar 
zijn, hebt u met deze tool alles bij elkaar. U hoeft daardoor niet te zoeken 
en bovendien vormt het nauwelijks een belasting voor het systeem. B UlMliVMiMlMMir 

Uttf Aunurti ft -Ji.. 

Ij^ttm >«Wwn 
Mo-** T*vti 

tnnnri Im-ii 

o 

'he Window! Club 


_ © kj4 


| OoWUiM»«>n 

Oxt«« Acv Shtu Inltm 
CNubU <"i:r. ckbiui fia ,1 


Unti 


| ChWiQa pINM piBdm) iir 

| UuMhtolanHillrixma 


MtPP 

Iltfllip 


• 


All. H 
>;-. ", 


(vi airiijitnj 
UinMtnu«frm 

t. »»0~Compi4»l 

V«7- Ofnni to 

i ifco- Cmiol ■ •ml 

' I •MkgMnMniuUi 
r 


□ UHllNlkw 


■ t^kta/wr* !•*...•»;•>»•**• 


n*m 


win 


talMMUMWi 

I iociowimw 
*•» 
- I ■■— .i »»> iiwi li»" '«oa* 
BMatMtMHVt 


Wn4U 


■•XWfi pcWV ['***>? 


r*v 


* 


.lomMHbl 


Q- 1 


**» 


• Tip 19 Alle instellingen op een rijtje met Ultimate Windows Tweaker. Ti p 20: Visuele effecten 63 Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft beschikt over schitterende 
grafische effecten. Een lust voor het oog, maar misschien hebt u liever 
een sobere interface. Een voordeel hiervan is dat dan minder de systeem- 

bronnen worden aangesproken. 
Ga naar Start, Configuratie- 
scherm, Systeem en bevei- 
liging, Systeem en geavan- 
ceerde systeeminstellingen. 
Klik bij de optie Prestaties op 
de knop Instellingen. Selec- 
teer Aangepast als u zelf wilt 
bepalen welke visuele effecten 
u uitschakelt. Selecteer Beste 
prestaties als u helemaal geen 
visuele effecten wilt zien. O Veuefcelfertm GMieKMd Bejat-ew.lv* 
Berit (retusei Mm tv de Iwrbe* tn n mvu iUri 
„>«m*Ji.»"»»l«7H >W 'l»il«i«i n iitw i l— ^Po- 
1 _ De reeud v<n hel venue esse* hei Meoen "WW 

!~ M> -oVMrn of -•: ov«ro*no»tffca n bceU brwioso 
V IHHpW Qpct ■WwEMn tdwrn 

Mftfc-lfimri*«^rn«eiff-BO«-iow'fKlvf-N^T--. 
S] mbW» «dx«en<l o'mH oooanoaHha n breM Iwgen B ! *»*>* «fw op man w tew*, imvhw 

r J : roth* ^ ion. »*«r»tetle.t»en - - ^ . *> « I t Arnirm '. \T*q*m I © T/p 20 U bepaalt zelf in 
hoeverre u visuele effecten 
wilt gebruiken. 3/2010-TIPS&TRUCS 47 OFFICE 2010 DOOR DENNIS CANDASOEBRATA Sg Office 2010 

Maak er nu al kennis mee! Enige tijd geleden bracht Microsoft de eerste 
of ficiele betaversie uit van Office 2010. De 
kwaliteit is al goed en niets houdt u tegen om 
nu alvast de toekomstige versie van Office uit 
te proberen. Met deze tips kunt u er snel mee 
aan de slag! Tip 01: D ownload 
'Office 2010 ^bmmmmM a* 
■ We gaan al aan de slag met Office 2010! Uiteraard begint u met net downloaden van de nieuwe versie van 
Office 2010. Er is zowel een 32-bit als 64-bit versie beschikbaar. Surf 
naar www.microsoft.com/office/2010. Er zijn twee manieren om Office 
te installeren. Allereerst kunt u het volledige pakket downloaden en 
vervolgens installeren. Een nieuwe manier is het 'streamen' van het pro- 
gramma met behulp van Click to Run. Met deze technologie wordt het 
programma op de achtergrond binnengehaald, terwijl u het grotendeels 
al kunt gebruiken. Op de website klikt u op Get It Now en kiest u voor 
For Home, small business and school. Wilt u Never het volledige 
pakket downloaden, dan kiest u voor For enterprise and mid-sized 
business. Dit laatste pakket bevat ook meer Office-onderdelen dan de 
Click to Run-variant. U bepaalt overigens tijdens de installatie zelf welke 
componenten u wilt installeren. 
© Tip 1 Office 2010 kan via Click to Run warden geinstalleerd. Tip 02: Systeemvereisten K Om vlot aan de slag te kunnen gaan met Office 2010 hebt u 3,5 GB aan 
vrije schijfruimte nodig. Verder vereist Office 2010 dat u gebruikmaakt 
van Windows XP met servicepack 3, Windows Vista met servicepack 
1 of Windows 7. Officieel vraagt Office 2010 256 MB intern geheugen, 
maar u doet er verstandig aan minstens 1 GB intern geheugen te ge- 
bruiken. Maakt u gebruik van de 64-bit editie van Windows, dan kunt 
u met de 64-bit versie van Office 2010 aan de slag. Het is dan wel ver- 
eist dat u niet een eerdere versie van Office hebt geinstalleerd. Hebt 
u bijvoorbeeld Office 2007 in de 32-bit variant geinstalleerd, dan bent 
u genoodzaakt om ook de 32-bit editie van Office 2010 te installeren 
(tenzij u de vorige Office-versie eerst verwijdert en hierna pas Office 
2010installeert). 48 TIPS&TRUCS-3/2010 


Tip 03: Backstage Op zoek naar de kenmerkende Office-knop uit Office 2007? Deze is niet 
meer beschikbaar in de 2010-versie van Office. In plaats hiervan treft u 
in elk Office-programma een vierkante knop aan. Eenmaal aangeklikt, 
wordt Backstage geopend. Dit onderdeel geeft u toegang tot bekende 
opties, bijvoorbeeld om bestanden op te slaan of af te drukken. Maar er 
is meer, waarbij de opties afhankelijk zijn van het Office-programma. Bij 
PowerPoint hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om de mediabestan- 
den van de presentatie te comprimeren en de toegangsrechten van het 
document aan te passen. Via Backstage hebt u ook toegang tot het ven- 
ster met geavanceerde instellingen. Klik daartoe op Options. 
© Tip 3 Backstage geeft u toegang tot opties specifiek voor het 
programma en document. Tip 04: Lint _EE Bent u al bekend met Office 2007, dan zal het opvallen dat het welbe- 
kende lint (nog beter bekend als ribbon) ook in Office 2010 aanwezig is. 
In de 2010-editie van Office is het lint verder uitgewerkt en beschikbaar 
in alle programma's waarin het in de vorige versie nog niet beschikbaar 
was (zoals Outlook). Tip 05: Snelle menu's E Maakt u gebruik van Windows 7? Office 201 houdt hiermee rekening en 
OFFICE 2010 is \ De Office-knop is 
verdwenen en het lint 
uitgebreid geeft u toegang tot de belangrijkste functies via Jump lists. Klik met de 
rechtermuisknop op een Office-knop in de Windows-taakbalk. De betref- 
fende Jump list verschijnt. Die van Outlook laat u bijvoorbeeld snel een 
nieuw e-mailbericht of afspraakverzoek maken, terwijl de Jump list van 
Word toegang geeft tot de meest recente documenten. Handig! Tip 06: Lint aanpassen ss Niet tevreden met de standaardindeling van het lint? U kunt het lint aan- 
passen en bepalen uit welke onderdelen het is opgebouwd. Deze tip 
werkt in alle Office 2010-onderdelen. Klik met de rechtermuisknop op 
het lint en kles voor Customize the Ribbon. Links vindt u de beschik- 
bare opties. De rechterzijde van het venster bevat een overzicht van alle 
tabbladen en de huidige opties. Wilt u een optie toevoegen, dan selec- 
teert u deze en klikt u op de knop Add. U kunt bestaande opties uit het 
lint halen door deze in het rechtervenster te selecteren en te klikken op 
Remove. Rechtsonder in het venster vindt u knoppen waarmee u een 
nieuwe tab en nieuwe groepen binnen een bestaande tab kunt maken. 
U kunt er ook tabtitels aanpassen. Tevreden met de nieuwe indeling? Sla 
de wijzigingen op met een klik op OK. *M0p6Ml Gun* 
a*" 
nc«f» e M CUSK>ft«>VH RObon and uryDoiril glorious. 

i! i CjitamiifMBSa" 
Q\Mt Mm I 

*39*H 
InntCmt ■UflM.fl 

■MM :-:!') Ntw '..->:- r - — ■ H M. aemfert -? J ■'.[>■ ?*-» 
rsm r-i^r] © Tip 6 Pas de inhoud van het lint aan uw voorkeuren aan. 

Tips voor Outlook 

Tip 07: Snelle stappen 01 © Tip 5 De Jump list van Outlook 2010 in Windows 7. Nieuw in Outlook zijn Quick Steps. Dit zijn opties waarmee u in een keer 
meerdere handelingen kunt verrichten. Wilt u bijvoorbeeld na het beant- 
woorden van een e-mail deze direct verwijderen? Normaal gesproken 
voert u hiervoor twee handelingen uit: eerst beantwoorden en vervol- 
gens verwijderen. Met de Quick Step Reply & Delete worden deze acties 


3/2010- TIPS &TRUCS 49 * OFFICE 2010 gecombineerd in een knop. U vindt de Quick Steps bovenaan het hoofd- 
venster van Outlook. -3 Updates k^ To Manager Q 

,_jj Team E-mail t/ Done 

e^ Reply & Delete ,; Create New Q 

New Quick Step ► 

- jJJ Manage Quick Steps... a b m 

Move Rules OneNote Newest on top T7T es shown. 

tndor) Ruud 

Vou replied tot 
Sent Z0 3-1-2C 
To: Dennis C 
Cc 

i ii L 

Unr 
Re [jj Move to Folder... 

S a Categorize & Move... 

f Flag & Move... 

jjj New E-mail To... « 

I ^ Forward To... 

^3 New Meeting... 

)( Custom... O 77p 7 /n een keer meerdere handelingen verrichten met de 
nieuwe Quick Steps. Tip 08: Quick Steps maken D Interessant is de mogelijkheid om zelf een Quick Step te maken, waarin u 
meerdere handelingen bundelt. In het onderdeel Quick Steps klikt u op 
de pijl naar beneden en kiest New Quick Step. In het vervolgmenu kunt 
u kiezen uit een aantal standaardstappen, zoals Move to Folder of Cate- 
gorize & Move. Deze kunt u gebruiken als uitgangspunt en op basis hier- 
van een nieuwe Step maken. Leuker is echter de optie Custom. Hiermee 
maakt u een geheel eigen Step. Geef deze een geschikte titel bij Name 
en bepaal bij Actions welke stappen moeten worden genomen als u de 
Quick Step uitvoert. Klik telkens op Add Action om een nieuwe stap toe 
te voegen. Eventueel kent u nog een snelkoppeling toe aan de Quick Step, 
zodat u deze eenvoudig kunt opvragen (bij Shortcut key). In het vak Tool- 
tip text kunt u een beschrijving voor uw eigen Quick Step maken. Tevre- 
den? Bevestig met een klik op Finish. De Quick Step is toegevoegd. Tip 09: Quick Steps beheren s^ U kunt bestaande Quick Steps beheren. Klik in de sectie Quick Steps op Manage Quick Steps I^J Quickstep: Description: Q| Updates 

L^ To Manager 

_jj Team E-mail 

</ Done 

o» Reply &Delete .; Create New ^4 Reply a Delete Actions: i^ Reply 

X Delete message 

Shortcut key: None 

Toolbp: Replies to the sender and 

deletes the original e-mail SB^: s B*t n| I DUPtate | Cetete [Click heieto edit this quid: step.j Reset to Defaults OK Cancel © Tip 9 De Quick Steps beheren. de vervolgpijl en kies Manage Quick Steps. Kies vervolgens de Quick 
Step die u wilt aanpassen en klik in het rechtergedeelte van het venster 
op de actie die u met de Quick Step wilt uitvoeren (bijvoorbeeld Edit als 
u de Step wilt aanpassen, of Duplicate als u de Step wilt dupliceren). Via 
het menu aan de linkerzijde van het venster kunt u ook de volgorde van 
de Quick Steps aanpassen, zodat u de meest gebruikte Steps voorin het 
menu kunt plaatsen. Tip 10: Meerdere Exchange-accounts U^UJ Gebruikt u - bijvoorbeeld voor uw werk - een Exchange-account. Een 
interessante optie voor gebruikers van Exchange is de mogelijkheid om 
in Outlook 2010 meerdere Exchange-accounts te configureren. Hebt u 
bijvoorbeeld twee Exchange-adressen, dan kunt u deze voortaan allebei 
via Outlook uitlezen. Het instellen van een tweede account vergt wel 
enkele handelingen. Sluit Outlook af en open het Configuratiescherm. 
In het Configuratiescherm typt u rechtsboven in het zoekvenster Mail. 
Klik in het resultatenoverzicht vervolgens op Mail. Klik op de knop E- 
mail Accounts. Op het tabblad E-mail klikt u op de knop New. Geef 
vervolgens de accountgegevens op van het tweede Exchange-account 
en doorloop de stappen van de wizard. U kunt meerdere Exchange-ac- 
counts aanmaken. Elke account krijgt in Outlook een eigen map. Tips voor Powerpoint Tip 11: Nieuwe animaties De belangrijkste vernieuwing in PowerPoint is de toevoeging van extra 
overgangen en animaties. Deze vindt u op de tabbladen Transitions en 
Animations. Klik op de vervolgpijl om alle overgangen en animaties te 
laten tonen. Bij de overgangen (Transitions) vindt u vooral bij de secties 
Exciting en Dynamic Content interessante en nieuwe effecten. Op de tab 
Animations vindt u de nieuwe toevoegingen vooral bij de secties Em- 
phasis en Exit. •. j»-<! . ■ —>- - — l-U...... Is * ■ a a ■ a, ja 
© Tip 11 PowerPoint is uitgebreid met nieuwe overgangen en 
animaties. :_^ Videomogelijkhed en (1) E In PowerPoint was het al langere tijd mogelijk om videobeelden in een 
presentatie op te nemen. In de 2010-editie is dat flink verbeterd. In Po- 50 TIPS&TRUCS- 3/2010 OFFICE 2010 n werPoint kiest u op het tabblad Insert voor Video, Video from File. 

Blader naar de video die u wilt gebruiken en selecteer deze. Klik de vi- 
deo aan om het tabblad Video Tools op te roepen. Op de subtab For- 
mat vindt u opties om de video te bewerken zonder hiervoor een extern 
programma te gebruiken. Bij Corrections kunt u eenvoudige kleurcor- 
recties op de video uitvoeren door de helderheid en het contrast aan te 
passen. Bij Poster Frame kunt u een thumbnail kiezen die wordt getoond 
wanneer de video nog niet wordt afgespeeld. In het vak ernaast - Video 
Styles - kunt u het uiterlijk van de speler aanpassen, door onder meer 
de vorm, kaders en effecten te veranderen. Tip 13: Videomogelijkheden (2) L7T De subtab Playback is nog interessanter. Hiermee kunt u een montage 
van een video maken zonder gebruik te hoeven maken van externe pro- 
gramma's. Klik op de knop Trim Video. Vervolgens opent een nieuw 
venster waarin u het begin- en eindpunt van het materiaal kunt bepalen. 
Tevreden? Bevestig met een klik op OK. In de sectie Bookmarks kunt u 
markeringen aanbrengen in specifieke gedeelten van de video. Selec- 
teer het gewenste markeerpunt en klik op de knop Add Bookmark. 
Tijdens de eigenlijke presentatie kunt u hiermee snel naar specifieke 
punten spoelen. Ook kunt u het beeld laten in- en uitfaden. Bij Fade Du- 
Ration geeft u aan hoe lang de fade mag duren (Fade In en Fade Out). 
Direct ernaast kunt u de geluidssterkte bepalen met de knop Volume. 
Tot slot vindt u in het vak Video Options aanvullende opties om de video 
aan te passen, bijvoorbeeld door deze automatisch te laten 'loopen' of 
terug te spoelen zodra de video aan het einde is gekomen. 
© Tip 13 Werken met video is een stuk eenvoudiger geworden in 
PowerPoint 2010. JL Nieuw: presentatie von 
| PowerPoint via internet Tip 14: Presentatie via internet upn Een frisse toevoeging aan PowerPoint 2010 is de mogelijkheid om uw 
presentatie via internet te streamen. U stuurt een uitnodiging naar de 
personen met wie u de presentatie wilt doorlopen, waarna zij inloggen 
op een pagina waarop uw presentatie wordt vertoond. Zo hoeft u niet meer met elkaar in een fysieke ruimte te zitten. Klik op de vierkante Office- 
knop in PowerPoint, zodat Backstage wordt geopend. Vervolgens klikt u 
op Share. Kies nu voor Broadcast Slide Show. Voor het uitzenden van 
uw presentatie hebt u een Windows Live ID nodig. Klik op de knop Start 
Broadcast. Geef uw aanmeldingsgegevens voor Windows Live ID op. Po- 
werPoint maakt vervolgens de presentatie klaar voor uitzending, waarna 
een link verschijnt. Deze koppeling kunt u kopieren en aan de andere deel- 
nemers geven (Copy Link), of direct verzenden per e-mail (Send in Email). 
Heeft iedereen de koppeling ontvangen en de pagina geopend? Tijd voor 
actie. Klik op de knop Start Slide Show. De deelnemers op afstand zien 
precies de dia's die u op dat moment zelf ook bekijkt en afspeelt. 
O Tip 14 Uw presentatie 'uitzenden' via internet. Tip 15: Media optimaliseren Grote kans dat u steeds vaker allerlei media in uw presentaties verwerkt, 
zoals video's en geluid. Het wordt dan ook belangrijker dat u goed let 
op de totale bestandsomvang van uw presentaties, vooral als u deze 
met anderen deelt. Klik op de vierkante Office-knop om Backstage te 
openen. Controleer of de sectie Info is geselecteerd. Vervolgens kiest u 
voor Compress Media (rechts in het venster). U kunt nu kiezen tussen 
Presentation Quality, Internet Quality en Low Quality. Tijdens de com- 
pressie ziet u hoe groot het uiteindelijke bestand wordt. Delen via SkyDrive n Er zijn verschillende manieren om uw PowerPoint-presentatie eenvoudig 
te delen. Een goed voorbeeld hiervan is het delen via SkyDrive. Met deze 
gratis online opslagdienst van Microsoft kunt u uw presentatie door an- 
deren laten downloaden. Klik op de vierkante Office-knop voor toegang 
tot Backstage en kies voor Share. Kies hiema voor Save to SkyDrive. 
Nadat u zich hebt aangemeld, verschijnen de locaties van SkyDrive. Kies 
waar u de presentatie wilt opslaan en klik op Save As. Tip 17: Meerdere vensters E Met versie 2010 is het eindelijk mogelljk: u kunt meerdere vensters van 
PowerPoint openen en zo verschillende presentaties naast elkaar bekij- 
ken en bewerken. Open de eerste presentatie en hiema de tweede pre- 
sentatie. Deze wordt automatisch in een nieuw venster geopend, zoals 
u ook al gewend bent van Word. -" 3/2010-TIPS&TRUCS 51 n OFFICE 2010 Tips voor Word 

Tip 18: Makkelij k plakken E In Word kunt u eenvoudig stukken tekst plakken en aangeven wat er met 
de opmaak van de tekst moet gebeuren. Zodra u een onderdeel hebt 
geplakt, verschijnt een kleine tooltip. Klik op het pijltje om de mogelijk- 
heden te zien. U kunt vervolgens kiezen tussen Keep Source Formatting 
(de opmaak van de geplakte tekst niet aanpassen), Merge Formatting 
(de opmaak van het doeldocument toepassen op de geplakte tekst) of 
Keep Text Only (alleen de tekst plakken en geen opmaak toepassen). Tip 19: Snel zoeken K Eindelijk kunt u afscheid nemen van de ouderwetse zoekmethode in 
Word en andere Office-programma's. Wilt u in een Word-document zoe- 
ken, dan kunt u gebruikmaken van 'inline search', waarbij zoekwoorden 
direct in de tekst worden gemarkeerd. Druk op Ctrl+F om het zoekven- 
ster op te vragen. Links wordt een nieuw venster geopend. In het zoek- 
vak typt u de gewenste term in. De gevonden overeenkomsten worden 
direct getoond in het document. Ook vindt u alinea's waarin het woord 
voorkomt overzichtelijk onder elkaar in het zoekvenster links. Klik op een 
sectie om het gedeelte met de zoekterm in het document op te zoeken. 
© Tip 19 Zoeken in Word is eindelijk volwassen geworden. Tips voor Excel 

Tip 20 : Snel overzicht ff Ook Excel heeft een slimme extra optie gekregen: sparklines. Sparklines 
geven binnen uw werkblad in een oogopslag een set waarden weer, bij- 
voorbeeld in de vorm van een lijn of balkjes. U hoeft daarvoor dus geen 
, , . . th««> . Urn © Tip 20 Sparklines geven waarden weer zonder dat u er een 
grafiek voor hoeft te tekenen. grafiek te tekenen. Hebt u bijvoorbeeld een overzicht van winsten en ver- 
liezen, dan tonen de sparklines het verloop over de tijd aan. Ook nega- 
tieve waarden worden getoond (bijvoorbeeld als rode balken). In Excel 
selecteert u de reeks waarden waarop u sparklines wilt toepassen. Open 
vervolgens de tab Sparklines. U kunt hierbij kiezen tussen Line (een lijn- 
weergave), Columns (balken), Win/Loss (balken die rekening houden met 
negatieve waarden). Wei of niettevreden ffnn Bent u niet tevreden over een optie of werkt iets niet zoals u zou verwach- 
ten? Na installatie van Office 201 is het systeemvak uitgebreid met het on- 
derdeel Send a Smile. Hiermee kunt u met een lachend of verdrietig gezicht 
aangeven wat u van Office vindt. Klik op het gewenste pictogram. De eerst 
keer wordt om uw e-mailadres gevraagd (hoewel dit niet verplicht is om op 
te geven). Vervolgens wordt een schermafdruk gemaakt en kunt u in een 
commentaarvak tekst typen. Klik op Submit om het bericht te verzenden. Tip 22: Sneltoetsen E Ondanks het intensieve gebruik van het lint kunt u Office 2010 nog wel 
degelijk besturen met het toetsenbord. Om snel te achterhalen welke 
sneltoetsen gelden, drukt u op de Alt-toets. De tooltips verschijnen bo- 
ven de werkbalkknoppen. Druk vervolgens op de bijbehorende toets om 
de optie te gebruiken zonder muis. 
© Tip 22 Bedien Office met het toetsenbord. Tip 23: Kleiner lint ffi Het lint neemt aardig wat ruimte in beslag. Maakt u gebruik van een 
computer met een compact scherm (bijvoorbeeld een netbook), dan is 
het aanlokkelijk om het lint soms te verkleinen als u het gebruikt. Via 
een klein, onopvallend pictogram lukt dat. Klik in de rechterbovenhoek 
op de pijl, direct naast het pictogram Help (met vraagteken). Het lint 
wordt ingeklapt als u het niet gebruikt. U kunt het lint ook verkleinen 
met de toetsencombinatie Ctrl+F1 . 
© lip 23 Het lint kunt u verkleinen, zodat er meer werkruimte 
overblijft. -■ 52 TIPS &TRUCS- 3/2010 
BEVEILICING EDMONDVARWI|K Beveiliging 

De meeste grappen over stommiteiten bij de beveiliging van pc's 
gaan over andere mensen. Maar weinig mensen vertellen hun 
eigen blunders, terwijl iedereen ze maakt. De belangrijkste stap 
bij beveiliging is daarom alert te blijven op wat u zelf doet. Kennis E Hoe goed is uw kennis van beveiliging? Is 
het voldoende te weten dat een computer 
uitgerust moet zijn met antivirus- of beter an- 
timalwaresoftware? En zijn die twee eigenlijk 
hetzelfde? Test uw eigen kennis van compu- 
terbeveiliging en leer van uw fouten. Een be- 
tere leerschool is er niet. En zolang het in een 
online test verkeerd gaat, is er nog geen man 
overboord. Voorbeelden van websites die u 
kunt bezoeken om uw beveiligingskennis te 
testen zijn www.getsafeonline.org en www. 
onguardonline.gov, en binnen Nederland 
bijvoorbeeld www.bitbyters.nl/article/1 27/ 
Het-is-Quiztijd.html en http://training.mter 
netbootcamp.nl. niet te kraken zijn? U vergist zich al snel. Test 
daarom uw wachtwoorden en kijk hoe sterk 
ze echt zijn. Ga naar www.passwordmeter. 
com en typ het wachtwoord in het veld bo- 
venin de webpagina. Terwijl u typt, wordt al 
duidelijk gemaakt hoe sterk het wachtwoord 
is. Het aantal tekens wordt geteld en het aan- 
tal hoofdletters, kleine letters, leestekens, 
speciale tekens en nummerieke tekens. Hier- 
voor krijgt u een score, maar voor het herha- 
len van letters of opeenvolgende reeksen als 
abcde en 1234 krijgt u punten in mindering. Vensters r^ Wachtwoorden [J Denkt u dat de wachtwoorden die u gebruikt Deelt u een computer met meerdere men- 
sen of werkt u gewoon even samen op een 
pc, dan kan het lastig zijn wanneer u kort 
weg moet. De ander heeft dan toegang tot 
alles op de pc, ook tot vensters die u liever 
voor uzelf houdt. Durlosoft heeft daarvoor 
YouA/eHere Horte > jiol !»■ sole a<* yap 

Just how safe are your Faking it «. 

t"fl»"W Urn m*TCT «W— I ■•» (CJ *■* *M»M tw« V* 

dawn mM tttoh • Ma a*. ** mmk n m-v q>M u 
•WO **«ta. Mkr K. It* nt m»c « Wi a* mm 
Md/ r» n » saw M «fcni«Ha OVt *tob MHMMdk 
swK rM r>v3-tm, twi MtMl rt.-. »«j r«M to Mt em 

m*M >«■*■ V your mw **i • tut-* f*nt*~1 Mr* «•» »W^|l»«9*"Wft» ****** 54 Tip 1 Test online uw kennis van computerbeveiliging en leer van uw fouten. 
TIPS&TRUCS 3/2010 
Tip 2 Check hoe veilig uw wachtwoorden 
zijn met The Password Meter. Er wordt 
naar verschillende onderdelen gekeken. 

een oplossing. LockThis is een freewarepro- 
gramma dat het mogelijk maakt individuele 
vensters te beveiligen met een wachtwoord. 
Download LockThis van www.duriosoft. 
info/products/lockthis/1 2.html en installeer 
het programma. Klik daama op Start, Alle 
programma's, LockThis, LockThis. In het 
systeemvak, bij de klok in de taakbalk, staat 
nu een groen slotje. Klik daarop met de rech- 
termuisknop en kies Admin Panel. Log in 
met het standaard wachtwoord LockThis! 
en kies dan Change Admin Password. Om 
nu een venster te blokkeren, houdt u de Ctrl- 
toets ingedrukt wanneer u het minimaliseert. 
Er verschijnt dan kort een slotje midden in 
beeld als teken dat het scherm beveiligd is. 
Wilt u het venster weer vergroten, klik er dan 
op in de taakbalk en geef het juiste wacht- 
woord in het LockThis-venster. Meer mm LockThis! laat zich standaard gebruiken met 
maar een wachtwoord ingesteld. Via het 
Admin Panel kunt u dat aanpassen. Haal het 
vinkje weg bij Single password for protec- 
tion. Selecteer dan Use my own password 
en kies voor Change password. Daama 
kunt u een eigen wachtwoord opgeven zoals 
iedere gebruiker dat daarna kan doen. Is een 
venster met een bepaald wachtwoord ver- 
grendeld, dan is ook dat wachtwoord nodig 
om het te ontgrendelen. Control eren qga Bestanden die u downloadt, moet u contro- 
leren op virussen en andere malware. Dit 
geldt niet alleen voor bestanden die op .exe 
eindigen, maar ook voor archieven en elke BEVEILIGING 

Free. De laatste kunt u downloaden 
via http://free.avg.com/nl-nl/avg-free- 
antivirus-gratis-downloaden. Installeer 
de scanner met de standaard opties. Na 
de installatie moet u nog het scannen 
van archiefbestanden activeren. Klik op 
Extra, Geavanceerde opties en klik 
op het plusteken voor Scans. Klik dan 
op De hele computer scannen en zet 
daar bij ieder onderdeel het vinkje door 
in het selectievak te klikken. Wees er 
zeker van dat u ook het vinkje hebt ge- 
plaatst bij Scannen in archieven. Tip 3 Maak het delen van de pc veiliger 
door ongewenste toegang tot vensters 
met LockThis te verhinderen. 

andere soort bestanden. Belangrijk daarbij 
is dat u betrouwbare antivirussoftware ge- 
bruikt om de downloads te scannen. Hebt 
u die nog niet, gebruik dan een gratis versie 
zoals Microsoft Security Essentials of AVG Rootkits PPD Een rootkit is een vorm van malware die zich 
zo diep in het besturingssysteem verstopt 
dat het besturingssysteem het niet ziet en 
vaak antimalwaresoftware ook niet. Veel 
rootkits gebruiken speciale technieken om 
zichzelf en andere malwarebestanden on- 
zichtbaar te houden voor de gebruikers. Is Geavanceerde insteuingen AVG ! Woogavo 

I . Gdudoi 

I I Siangan negojen 
('„ Quarantane 
I'. FUP-utwndsTigoi 
| ': r LnkScannei 

a B Scans 

B 

££, Scan van Sh e l- exto mic 

[CJ Bepastde mappen/bedanden i 

Q, Scan van veiwiwefcaar appata 

*• 1$ Schema's 

3 [^ E-mattcannei 
f r . Certificatie 
f „ MaMetng 
fv Logboekeneniesdtaten 
& ife. Seivefs 

gf:, Rendent Shield 

H Geavanceefde jmtettngen 
(':, LHoesloten mappen 
I , UifoeiWenberfandeo 

B ■ Update 

ft P«w 

I Inbefen 

I URL Scaniniiclttngcn 
Inlecbet automahsch heisteleri/venwjderen 

Rappodeet bedeigrtcjen docx mogeiifr. ongewerute piogramma'i en spywaie 
Q Tiackmg cookies scannen 
Scannen n afebeven 
I HeuHlische melhode getxuken 
Scamyiieemomoeviig 

O Ale beslendstypen 

Specnceef enemies de niet moeten worden getcand Gesefecfeetde bestandttypen 

Mm inlecteetba-e beslanden seamen 

CJ MedBbeflanden scannen 
Specficeer extensias de moeten woiden gescand: Beslanden jondei erfemie scannen 
Pfiotileil scanpiocei - ^ AuhxnalHChe s. o t 1 Ok Amuleien '•^ Toepajseii 
Tip 5 Controleer downloads op malware door archiefbestanden nadrukkelijk te laten 
controleren. Eerst onderzoeken LW-LU 

Een onbekend bestand ontvangen of ontdekt 
op de pc? Benader het voorzichtig en ga eerst 
uitzoeken wat het is voor u er iets mee doet. 
De eerste slag is een virusscanner erop los- 
laten, maar die vertelt alleen of een bestand 
malware bevat. Daarmee weet u nog niet wat 
het bestand echt is en kan. Daarbij kan File- 
Alyzer helpen. Download het programma van 
www.safer-networking.org/nl/filealyzer/ 
index. himl en klik op Uitvoeren om de in- 
stallatie te starten. Klik daarna op Start, 
Alle Programma's, Safer Networking, 
FileAlyzer. Het programma start met een 
Bestand Openen-dialoogvenster. Selecteer 
het onbekende bestand en klik op Openen. 
Het duurt een tijdje voordat FileAlyzer het 
bestand bestudeerd en uitgelezen heeft. De 
tabbladen Algemeen en Versie laten verge- 
lijkbare informatie over een bestand zien 
als de Windows Verkenner. Maar de andere 
tabbladen geven informatie die in Windows 
niet zomaar te zien is. Op het tabblad Bron- 
nen kijkt u in het bestand en zijn afbeeldingen 
of tekstdelen te zien die er in kunnen zitten. 
Op het tabblad PE Header kunt u zien of het 
bestand uitvoerbaar is en voor welk bestu- 
ringssysteem het is bedoeld. Op het tabblad 
PE Sections staat bijvoorbeeld de verdeling 
tussen code (die het besturingssysteem zal 
uitvoeren), data en andere informatie in het 
bestand. Het is een beetje puzzelen met File- 
Alayzer, maar met de extra informatie op de 
site van safer-networking.org kunt u een heel 
eind komen. En inderdaad, FileAlayzer is van 
dezelfde makers als Spybot Search & Destroy. 
Krijg meer informatie over onbekende 
bestanden met FileAlyzer. 3/2010 TIPSSTRUCS 55 
IEVEILIGING GMER 1.0.15.14827 Processes | Modules | Services | Files | Registry Rootki/Malwate Autoslorl I CMD Type Name Velue Code 

Code 

Code 

Code 

lent 

.lent 

PAGE 

PAGE 

lex! 

Module 

File 
Fie 
Fie 

File 85F9SD08 

85AE4558 

B5B108SE 

86148B1E 

ntkmlpa exeMo'Cal'Driver 

ntkmlpa. exel I o ' C omplete R equest 

ntkmlpa. exetZwT^srtlnstiuctionCdche 

ntkmlpa. exdZwE numeiateKey 

DAWINDOWS'iSystem32\msiexec exe|1 660| mjvc.ldi_p_iwivei . 21 

\sy3temioot\system32\diivers\UACd sys I*"" hidden ™* I 

DAWIND0WS\sy:lem32\dll dll |— hidden — I @ \WlND0WS\Syitem32\msiexec.e ZwEnumerateKey 
ZwFlushlnstiuctionCache 
IcCalOrivei 
lolCompleleReguesI 
8MEEEB8 5Byles JMP85B108A3 
80«EEF48 5Bytes JMP 86148823 
805B51CE 5 Byles JMP 85AE455C 
80622888 5 Bytes JMP85F96DDC 
77C1F2B71Byte [EO] 
A3B 74000 A9B8500C 189632 bytes) 
; [16601 0x1 D:\Documenls and Settings\pizemek\Local SettingsW 
D:\Documents and Settings\pizemek\Local SetSngsVT 
DAWIND0WS\syslem32\diiveit\UACmdivllng :y: 
DAWIND0WS\system32\UACvrmsbpxx.dll SSC'T Delete service .. ir-'r I tff 

Copv 
Restore KAprOCUfl Dump module Options About... STEM UACd sys 343040 bytes executable 
131 072 bytes executable 
57344 bytes executable 
31 232 bytes executable MP® I 17 System 
17 Sections 
17 IAT/EAT 
17 Devices 
(7 Modules 
17 Piocesses 
17 Threads 
17 Lixaies 

I 17 Services 
17 Registiy 
17 Fies Qc^T 

0DA 
DEA 17 ADS Scan Copy 
Save... OK Cancel 


beveiliging kiezen en instellen 
wat er moet gebeuren wanneer 
een certificaat niet geldig blijkt 
te zijn. In de statusbalk van 
Firefox komt nu een klein pic- 
togram van Perspectives. Met 
de standaard instelling zal Per- 
spectives altijd eerst de contro- 
le aan Firefox overlaten en pas 
wanneer die negatief oordeelt 
een eigen controle starten. U 
kunt er ook voor kiezen om al- 
tijd zo'n controle uit te voeren 
via Contact Notaries for all HT- 
TPS sites. Tip 6 GMER helpt rootkits te vinden en kan ze ook ontmantelen. dat gelukt, dan wordt die onzichtbare soft- 
ware gebruikt om de computer te gebrui- 
ken voor eigen kwaadaardige doeleinden 
of om privacyinformatie te stelen, GMER is 
een programma dat rootkits zichtbaar kan 
maken. Ga naar www.gmer.net en klik op 
de knop Download EXE. Omdat sommige 
rootkits hun bestrijders kennen, wordt er nu 
een exe-bestand met een willekeurige naam 
naar de computer gedownload. Bewaar dat 
en dubbelklik daarna op het bestand. U hebt 
nu de rootkitbestrijder GMER opgestart. Klik 
op Scan om uw systeem op rootkits te con- 
troleren. Laat alle opties bij de rechterkant- 
lijn ongemoeid. Selecteer eventueel extra 
schijven die u ook wilt controleren. Ontdekt 
GMER een rootkit, dan zal het die in de lijst 
met processen met een rode kleur marke- 
ren. Wordt een rootkitproces gevonden, 
klik er dan met de rechtermuisknop op. Kies 
Disable Service. Klik daarna nogmaals op 
de vermelding en kies Delete file. Zo kunt u 
de processen van een rootkit stoppen en de 
rootkit zelf verwijderen. "ip 07: Certificaten w Beveiligde websites maken gebruik van SSL 
of SSH en dat is te zien aan het slotje in de 
browser. Dat slotje maakt duidelijk dat alle 
gegevens die worden uitgewisseld, zijn ver- sleuteld en dat de website waarmee u com- 
municeert, zich bekend heeft gemaakt met 
een certificaat. Maar certificaten zijn duur 
en dus wordt vaak het zogeheten 'Trust 
on first use'-mechanisme gebruikt. Dit zijn 
zelfgemaakte certificaten die als ze langere 
tijd worden gebruikt aan geldigheid win- 
nen. Echt officieel is het allemaal niet, wat 
ertoe kan leiden dat wat veilig lijkt te zijn, 
dat niet is. Een speciale Firefox-plug-in con- 
troleert de kwaliteit Tip 7 Digitate certificaten laten controle- 
ren door Perspectives. van een certificaat 
zonder dat u er 
iets voor hoeft te 
doen. Zodra er een 
certificaat wordt 
gebruikt, toetst 
het de geldigheid 
daarvan. Blader 
met Firefox naar 
https://addons.mo- 
zilla.org/nl/firefox/ 
addon/7974 en zet 
een vinkje bij Laat 
me deze experi- 
mented add-on 
installeren. Klik 
dan op Aan Fire- 
fox toevoegen. 
Via de Opties kunt 
u na de installatie 
het niveau van de Perspectives Preferences Perspectives Security Level Medium Security Percentage of notaries that must agree (quorum percentage): 
Days of continuous agreement required (quorum duration): ,- Overriding firefox Security Errors 

Allow Perspectives to automatically override security errors 

□ Permanently trust certificates validated by Perspectives 

When to Contact Notaries 

O Contact Notaries for all HTTPS sites 

© Contact Notaries only when a website's certificate causes a security error 

□ Always ask the user before contacting Notaries OK 56 TIPS&TRUCS 3/2010 


SNELRESULTAATIN STAPPEN DOOR ROBBINOOI|EVAAR Online opslagruimte 

Snel toegang via de Verkenner Het online opslaan van bestanden biedt veel 
voordelen. U kunt overal bij uw gegevens en 
het is mogelijk om documenten te delen 
met anderen. Sky Drive biedt gratis 25 GB 
opslagruimte en is handig te koppelen aan de 
Windows Verkenner. SkyDrive aanmaken SkyDrive is de gratis opslagruimtedienst van Microsoft en maakt onder- 
deel uit van Windows Live. Als u een Hotmail-, Live- of ander mailadres 
hebt van Microsoft, dan hebt u al een Windows Live-account. Ga naar 
http://skydrive.live.com en klik op Aanmelden Als u nog geen Windows 
Live-account hebt, surf dan naar http://home.live.com. Klik op de knop 
Registreren en schrijf u gratis in. Dit kan met een bestaand mailadres, 
u hoeft niet per se over te stappen op een webmaildienst van Micro- 
soft. Het is eenvoudig om nieuwe mappen aan te maken in uw SkyDrive. 

Klik onder Map- 
pen op Alle 
mappen en kies 
vervolgens Map 
maken. De map 
verschijnt direct 
in uw overzicht. 
Standaard is de 
map alleen voor 
uzelftoegankelijk, 
maar delen be- 
hoort ook tot de 
mogelijkheden. & ayOn-i v.- Sot, - W<*M*i Im - 

BO- «•""■•<-:■ •' - 


,„ 
1 


'"Windows Live" 5MfI Profvl 

SkyDrive van Rob 

nob • Vqflm 


CQHtatr 


J-mw iQU'i M*if- Pwi 


V» nuWi IfsWiflrn tctv&totn 


K U i. 

.'(Bf *ie -.oc'i AH >K Mtei fJOQKiPU" 


-. 


.510-. 1 All* 'toonftt («Oiitii QB t»« r.| V.4« i Het is eenvoudig om via uw webbrowser een nieuwe map aan 
te maken in uw SkyDrive. 1 02 : SkyDrive Explorer SkyDrive Explorer maakt uw SkyDrive eenvoudig bereikbaar vanuit 
(Deze) Computer. De dienst is van Microsoft, maar het programma is 
door iemand anders gemaakt. Ga naar http://skydriveexplorer.com en 
haal SkyDrive Explorer binnen via Free download. Installeer het pro- 
gramma via de installatiewizard. SkyDrive Explorer start automatisch. 
Tijdens de eerste start vraagt het programma eenmalig om uw Windows 
Live-gebruikersnaam en -wachtwoord. U vindt SkyDrive Explorer terug 
in de Windows Verkenner. Door hier op het SkyDrive Explorer-icoontje 
te klikken, wordt de inhoud van uw SkyDrive zichtbaar. De weergave 
en het gebruik is hetzelfde als bij een usb-stick. Omdat de SkyDrive op 
internet staat, is de snelheid afhankelijk van uw internetverbinding. Die 
is langzamer dan de traagste usb-stick en dus ongeschikt voor grote be- 
standen. as,.t.,™~ 


. a*e— t 
... 
! ' '. !. 


<m *—.,.„ 
.UI.MJrit- 


- 
■ ... 

- nll -,. 
i " Dankzij SkyDrive Explorer wordt de inhoud van uw SkyDrive 
zichtbaar in (Deze) Computer. Delen SkyDrive Explorer geeft u snel toegang tot uw eigen SkyDrive. Het in- 
stellen van rechten en het delen van bestanden of mappen kan niet via 
SkyDrive Explorer. Dit kan alleen via de website. Het delen van mappen 
is optioneel. Ga naar http://skydrive.live.com en meld u aan. Klik op een 
map die u wilt delen (of waarvan u wilt bekijken of deze is gedeeld) 
Onder in beeld ziet u achter Toegang hoe (en of) de map is gedeeld met 
derden. U kunt deze machtiging aanpassen of verwijderen via het menu 
Meer, Machtigingen aanpassen. Globaal hebt u de keuze uit drie opties. 

De instelling Openbaar 
maakt de map toegan- 
kelijk voor iedereen. 
Kies de optie Mijn net- 
werkals u de map wilt 
delen met al uw Win- 
dows Live-vrienden. 
Gebruik Individuele 
personen als u hand- 
matig personen wilt 
uitnodigen via e-mail. Gebruik de website van SkyDrive om mappen te delen met uw 
vrienden. 

'"Window Liv*" Stat Ptofiil CwMOft E-mW 'ocoi Miel 

Machtigingen aanpassen voor Als ik later groot ben 

BOO • nyO">* • WHMUfO/WtW* J V)-l.t.;::.iM' "II-.'- 


I Out mm wis mtt gtdtttd. 


Dttamtt 

IfrMftn (OOBnUtt'i 

' V'/:»otwwt 

Vim Jtg-brnc TitMfrV 


K* Mll*>0«nlOty(H8t1 dtWfl 


K«t II rnam'iit UCCODiiiSii TOr I* > 


igtn ol W «vnn»' MHt « 
Indiwduele pe^onen 1 
Em "Jim a »m idrtt maoir. 


ialMnBn in * nil "■?. .ontblol Niveau stappenplan Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zlen. Beginner Expert 3/2010- TIPS &TRUCS ONLINE BACK-UP DOOR MARKSWARTS Dubbele zekerheid 

De beste online back-updiensten Natuurlijk maakt u een back-up van 
belangrijke bestanden. Verstandig, maar 
wat als uw externe harde schijf of usb-stick 
brand- of waterschade oploopt? Nog meer 
zekerheid bieden online back-updiensten. 
Plaats ook daar uw back-ups. We zetten de 
beste diensten op een rij! 


Minder risico Online back-up is erg handig wanneer u veel documenten en foto's op 
een centrale plek wilt hebben waar u eenvoudig bij kunt. Het risico op 
bestandsverlies is aanzienlijk kleiner dan bij het gebruik van een externe 
harde schijf of geheugenstick, aangezien deze ook kapot kunnen. Zoals 
een aantal websites al aangeeft: slechts een grote natuurramp kan de 
servers mogelijk aantasten, verder kunt u uw bestanden uitstekend toe- 
vertrouwen aan het net. Let wel even op de manier waarop uw bestan- 
den online komen: via welk soort wachtwoord wordt de kluis afgeslo- 
ten, kunnen bestanden met vrienden gedeeld worden of juist helemaal 
niet en hoeveel MB kan er in een keer geupload worden? U wordt een 
stuk op weg geholpen met de tips uit dit artikel! \¥A Boodschappenlijst: > Internetverbinding • Diensten uit de tips ^rv- i. *>lxUiCiiJLxJLiLu- ***- i;w-w.i»i...t.M. i *f G - ■ m • t*— Vf Dropbox 
* — - — . — ¥ We vertellen hoe u door gebruik van een betrouwbare online 
back-updienst belangrijke data extra kunt veiligstellen. Tip 01: Mozy ff Op https://mozy.com/registration/free vindt u een gratis 2 GB online 
back-upoplossing. Mozy is geheel in het Engels, maar door middel van 
een aantal eenvoudige stappen bent u zo geregistreerd. Een freeware 
back-upprogramma wordt meegeleverd en is na een uitgebreide instal- 
latie klaar voor gebruik. Tijdens de setup scant de software razendsnel 
uw computer op mogelijk belangrijke bestanden. Deze worden gegroe- 
peerd weergeven, bijvoorbeeld op alle muziek of alle video's, maar zijn 
ook apart aan te vinken via de File System-tab in het configuratiescherm 
dat na de setup wordt geopend. Het handige aan Mozy is dat een back- 
up via een tijdschema kan worden ingesteld, zodat op de achtergrond 
ongemerkt alle nieuwe en gewijzigde bestanden uit een bepaalde cate- 
gorie naar de Mozy-server worden geupload. 2 GB klinkt weinig, maar 
is voor een vast bedrag per maand (5 euro) uit te breiden. U kunt ook 
proberen om uw kennissen op Mozy te krijgen: voor elke twee nieuwe 
gebruikers krijgt u 1 GB extra opslagruimte! 

% MozyHome Remote Backup (1.16.3.4) - Sta 


1 -' I >'■'• 1 


Files backed up 8 hours ago 

20,4 MB (1,0%) of quota used 

Your next automatic backup will run in 3 hours, 16 minutes 

[VI Snow this box after every successful backup 
| Start Backup 
Configure 
Hptory 
| Restore Rles | 
Support 
[ Bde ] 


1 © Tip 1 Via een eenvoudig back-upschermpje gaat Mozy op de 
achtergrond aan de slag. 58 TIPS &TRUCS- 3/2010 Tip 02: M ozy geb ruike n mm Het gebruik van Mozy wordt via de installatie al erg duidelijk uitgelegd. 
In principe kunt u de standaard instellingen behouden en met een gerust 
hart doorgaan met uw pc-gebruik. Er zijn twee opties om bestanden te 
uploaden en twee om ze weer te downloaden. Zoek in het startmenu naar 
Mozy Home Remote Backup en klik op Backup Sets in het tabmenu. 
Zet een vinkje bij de groepssoort naar keuze, bijvoorbeeld Music. In het 
rechterscherm ziet u alle bestanden staan die hierbij horen en deze zijn 
eventueel nog per bestand uit of aan te vinken om wel of niet in de back-up 
mee te nemen. Wanneer u over de 2 GB (of bijgekochte hoeveelheid) gaat, 
ziet u dit in de vorm van een rode quotabalk. Bestanden apart selecteren 
en dus niet per groep doet u in het File System-scherm, te vinden op de 
knoppenbalk. Onder Options, Scheduling stelt u een eventuele automati- 
sche back-up in, zodat u voortaan geen omkijken heeft naar dit uploadpro- 
ces. Tevens komt Mozy terug in het menu onder de rechtermuisknop: kies 
een bestand, klik op rechts en kies Add to MozyHome backup. •"^ I ! Mnw Optons Rewnr* LI i.F«i«eit«™m.. I 

□ . KFneiM U 

D i. U*k lli 

D ,.»)ieUnindfau|n IE 

U jfSpiwdiht«ti*«dD>UbM*< | <... to 

HWMI 
till 

i4a 

KiU 
11CB 
»*6i 

'8MB 

noa 

IMS MS 


C\UW>i\Ml.l„ 9Sia MffG-l~ 04-U 

C\UiWM**~ una mta-4- m-u 
Tip 2 Sla bestanden op per categorie of selecteer ze 
handmatig. Tip 03: Bestanden hers tellen :pn Mocht u in de toekomst bestanden nodig hebben uit de online kluis, dan , 1..- .1.1 C RMWf l»fl 
''ii-i-r'— i a • b • ■ • - »■*»• •»■>»"». "•- •- 1 Mmozy - *» juxoowi s»«m . txoor 
S LAPJMAK cn*>i» sjcui dm* ■ M Rk» 9 g | 1 u*jufcc 

- _J3 21 »-. S-1 ,*.-■:■-;. ' iMvjantOM'U ilMgM.* .- \i:o\ ONLINE BACK-UP I 
Met Mozy /<unt u tot 
2 GB graf/s veiligstellen gaat u naar Deze Computer en klikt u op het MozyHome Remote Back- 
up-logo. Alle bewaarde bestanden bevinden zich in een mappenstruc- 
tuur op de online schijf en zijn via een dubbele klik direct terug te plaat- 
sen op de harde schijf. Mocht uw pc of laptop zijn gecrasht, dan gaat u 
naar de Mozy-website en logt u in met uw inlognaam en wachtwoord. In 
het afgeschermde menu klikt u op Restore Files. De bestanden wor- 
den nu gezocht. Kies de bestanden die u wilt en Mozy zet ze klaar om te 
downloaden. Er wordt vervolgens een e-mail met downloadinstructies 
naar uw mailadres gestuurd. Tip 04: SkyD rive LTLTD Wanneer u over een Hotmail- of Windows Live-mailadres beschikt, dan 
is de term SkyDrive wellicht eens voorbij gekomen. Dit is een gratis op- 
slagplaats van maar liefst 25 gigabyte! Surf naar http://skydrive.live.com 
en log in met uw vaste account, of maak een nieuw adres aan mocht u 
dat nog niet hebben. In een ietwat onoverzichtelijk geheel ziet u een 
aantal standaard mappen staan. Deze zijn te gebruiken om bestanden 
in te plaatsen, maar u maakt snel een nieuwe aan door op Map maken 
te klikken en vervolgens op Bestanden toevoegen. SkyDrive heeft een 
uploadlimiet van 50 MB per bestand en deze moeten apart worden in- 
gevoerd. Zitten de bestanden eenmaal in de map, dan zijn deze snel te 
delen. Dat is handig voor bijvoorbeeld vakantiefoto's. Klik om te delen 
op de map en kies voor Link verzenden of wijzig de toegangswegen. 
Dit gaat via Toegang onderin het scherm, deze staat standaard op Al- 
leen ikzelf. Klik deze optie aan en kies Machtigingen aanpassen om 
vervolgens uw genodigden te selecteren. Omdat SkyDrive alleen online 
te gebruiken is, kan het uploaden en personaliseren van de werkomge- 
ving enige tijd duren. Hier is echter een oplossing voor. 
c '"i -.:i,M.7-V:.-?/ ■.-. -^t.om ^^^? » -**-£»■■ • f" Windows liW 

SkyDrive van -M- 

•M- • HiOim '■'. P»guu- B*«47nQ> tttn- O* uwflui" itiandwwn^B IHKlHIWlfW 1 rt H. I. I. I. i 

a* (*Krft*t« *«bi**t opM«« MM •*»> nua rort t*>«ml*n 


J 1 ^ InH-rnl | E*.C^O* "ffl>* «qof *»«d © ., - %WIX - O Tip 3 Online haalt u zo de opgeslagen bestanden terug: selec- 
teren en downloaden maar. © Tip A SkyDrive ziet er kaal en leeg uit, maar die 25 GB kunt u 

wel zo vull en. 3/2010- TIPS &TRUCS 59 o ONLINE BACK-UP :i: -_.. Ti p 05: S kyDrive o p uw pc ai SkyDrive is handig en biedt veel opslagruimte: dat moet dus makkelijker 
te gebruiken zijn, dachten de makers van SkyDrive Explorer. Zij ontwik- 
kelden dit programmaatje waarmee u via slepen bestanden op uw Sky- 
Drive-ruimte kunt plaatsen. Ga naar http://skydriveexplorer.com/ en kies 
Free Download. Explorer is na de installatie niet veel meer dan een 
leesmij-tekstbestand. Maar schijn bedriegt: ga naar Deze Computer 
en dubbelklik op SkyDrive Explorer. Log nu in met uw Windows Live- 
account. Al uw mappen en bestanden zijn nu gewoon in de Verkenner 
te bekijken. Verander de standaard ingestelde Engelse taal door in de 
taakbalk op Language te klikken en Dutch te selecteren. Sla deze wijzi- 
ging op. Na het heropenen van de map is alles in uw eigen taal. Explorer 
kent geen 50 MB uploadlimiet en is daarom perfect voor grote video- en 
fotomappenback-ups. Kopieer of sleep de gewenste mappen simpelweg 
naar de SkyDrive-map en het uploaden begint vanzelf. De bestanden zijn 
standaard beveiligd en alleen openbaar te maken via de website. direct het grote verschil met elke andere online back-upoplossing. 
Dropbox is niets meer dan een map die wordt geinstalleerd op de 
computer. Elk bestand dat u hiernaar kopieert, wordt opgeslagen 
op een server, net zoals bij Mozy en SkyDrive. Echter, wanneer u 
Dropbox ook op een andere pc installeert en met hetzelfde account 
verbinding maakt, synchroniseert de map met die op de server. 
Op deze manier kunnen meerdere gebruikers uit een map werken, 
terwijl de bestanden online staan. Reuze handig wanneer u thuis 
even snel de documenten op het werk moet inzien of op vakantie 
in een internetcafe foto's wilt 'droppen'. Op dropbox.com klikt u op 
Download Dropbox. Na de set-up vindt u de My Dropbox terug in 
Mijn Documenten. Kopieer of sleep bestanden naar deze map en 
Dropbox uploadt ze razendsnel via een beveiligde verbinding naar 
de server. Tot 2 GB is dit gratis, daarboven betaalt u een kleine tien 
of twintig euro per maand voor respectievelijk 50 of 100 gigabyte 
opslag. De box is ook te openen via het icoontje in het systeem- 
vak. Dubbelklik hiervoor of klik eenmaal en kies Open Dropbox 
folder. '— w» • W"W" ■ ■ I *F | ■'- - i< 9 i«o» - Mmddtn ltd •I OKUfffNcn 

a ■...-,= , Bl 7«*rt *• a • J r*.«n«t«n 


I 
) 


* ■«•««** 9«"« 


18 i ■>;■.. "ji 


0«r*M. 
■ fctfMubltO 


I 


4 Do*"lo>Oi 


F 
1 


,. *KiraiVXMtX% 


1 


E ByOAi E>pbrt> t 


| 


OptnCnn 


ttpQCl 


^ Wcthrlei 


1 


HMk 
W AfbMhWifftfi 

«■€€'■! -.Jtr O Tip 5 Met SkyDrive Explorer haa.lt u SkyDrive simpel in huis. Tip 06: Dropbox LTPXl Tip 07: Synchroniseren E De Dropbox-map synchroniseert automatisch wanneer u de map op 
een andere computer installeert. Bij de overige installaties vult u de- 
zelfde accountgegevens in die u ook op de eerste computer gebruikt. 
Zo ontstaat er een driehoeksverbinding tussen computer-server-com- 
puter. Zodra computer 2 iets verandert aan een bestand, is dit door 
computer 1 terug te vinden in het online account. Surf hiervoor naar 
dropbox.com en log in. In het menu vindt u naast Files (waar u be- 
standen kunt uploaden en wijzigen) het tabblad Recent Events. Hier 
ziet u via een fraai overzicht precies wie met de Dropbox verbonden 
is, welke foto's er in staan en wie een mapnaam heeft veranderd. Een 
mooie optie is de fotodiashow, waarmee u via de site of offline Drop- 
box de bestanden in groot formaat voorbij ziet komen zonder deze 
apart te hoeven downloaden. Wilt u uit de Dropbox stappen of wilt 
u synchroniseren met een andere map? Klik dan op het systeemvak- 
icoon en ga naar Preferences. Kies nu Unlink this computer en 
log vervolgens eventueel in met een andere naam. Het geheel is ook 
te gebruiken op een iPhone. Dropbox is een online opslag- en synchronisatiedienst. Dit laatste is C • j t":[it - * |Opw«nm«Adot«*«*9M9 - Wcnmn- AfdruUM E-m* ■' J « ■ BurftublM 
4 Do*"lo*« 

'W Mj Bi X i 

• ; DocunitrAr.'i 
J 1 Mm* 

■ «•*■ • Bt»otM J-1-M10 :S06 

*HG«tmgftxtrt M-BHfl» » 'tP* ■_::;•- ftcn Ifrf F^i— jt 
<WetaAac*rtQ- ■ Compvlt. 
aa«CHfC4 HOR MKrtog/aphy Photo Workshop 200Q- G*w>^d ep JJ-H-30S 155* 

AfUtaAtqui Do. ,»«*-- GrwiieitfWB 
© Tip 6 Dropbox is niets meer dan een map: maar met meer 
mogelijkheden dan op het eerste gezicht lijkt! © Tip 7 Dropboxen zijn overal te gebruiken: pc, telefoon en 
gewoon op het web. 60 


TIPS &TRUCS- 3/2010 ONLINE BACK-UP Tip 08: Meer zeke rheid _EE Zoals bij antivirussoftware geldt ook voor online back-up: goedkoop is 
soms duurkoop. Betaal daarom liever een aantal euro's voor een hon- 
derd procent back-upgarantie en uitgebreide beveiliging. Bijvoorbeeld 
via de genoemde voorbeelden in de tips en het kader 'Overzicht online 
opslag'. BackBlaze is ook een goede optie. Voor minder dan vijf euro per 
maand hebt u een ongelimiteerde hoeveelheid opslag en op meerdere 
computers synchroon back-up. Er is ook een mogelijkheid om een dvd 
met uw bestanden toegestuurd te krijgen bij het kwijtraken van data. 
Analyzing Drive 

This may take a few minutes and will only occur once You can close tha Control Panal anytime. 
It will not affect your backup. • j 't' O Tip 8 BackBlaze is eerst gratis, maar laat direct zien waarom 
het zijn geld straks waard is. Tip 09 : B ackblaze geb ruiken L^m Op www.backblaze.com kunt u een evaluatieversie gaan gebruiken 
door te klikken op Start Backing Up. Tijdens de installatie maakt u 
een account aan en vervolgens scant Backblaze uw schijf op belang- 
rijke bestanden. Hierna maakt het direct een back-up van de gevon- 
den bestanden. Dit kan enige uren duren. BackBlaze slaat alles op, 
met uitzondering van uw besturingssysteem! In het Control Panel 
(via het systeemvakicoon) kunt u via Preferences de software op 
maat maken. Zo kunt u het back-upschema aanpassen, bestanden 
uitsluiten van opslag en via Reports een mooie tabel vinden van de status. Op de website zijn alle opgeslagen bestanden te vinden door 
in te loggen. Ga hiervoor naar Sign in to restore. Klik op View/Res- 
tore Files, kies Download Zip File (gratis) en sluit af met Continue 
with restore. Een dvd of harde schijf met al uw bestanden is voor 
een paar tientjes te bestellen. BKkbla:e Control Pond Q Initial Backup In Progress 

Currently Dartine up files 
[ Q Peuae Backup 

| B toweCptow... | Selected (or Backup: 65,091 files / 551,705 MB 
Backup Schedule: Continuously 
ftemalninj Hen 65,065 f8ei / 351.693 MB 
Transferrins: Cachcdb J«!Sis-" What is brine backed up? 

How tone will mv ftr»i backup rake? Tip; You can close this Control Panel at any time. It will not affect the q q^ sfKJW ^ f 
backup. © Tip 9 Het back-upscherm werkt vloeiend en duidelijk, zoals u 
dat van een betaalde dienst mag verwachten. I Speciool voor 
documenten is er 
Google Docs Tip 10: Sociaal netwer k B „_ 
t> r 


Overzicht online oc 


isla 


t 


r 


Erzijntienta 


len gratis en betaalde back-updiensten te vinden op internet. Hieronder een overzicht 


van een aant 


al andere populaire diensten. Bepaal zelf welke het meest geschikt is voor u of probeer ze 


gewoon uit. 


Naam 


Website 


Gratis opslag 


A Drive 


www.adrive.com 


50 GB (!) (€5 p/m voor 100% beveiliging en opties) 


Open Drive 


www.opendrive.com 


5CB 


divShare 


www.divshare.com 


5 GB 


IDrive 


www.idrive.com 


2 GB 


Syncplicity 


www.syncplicity.com 


2 GB (tot 5 GB uitbreiding) 


Orbitfiles 


www.orbitfiles.com 


6 GB 


MobileMe 


www.apple.com/mobileme 


20 GB (60 dagen trial) Een online opslag kan worden gesynchroniseerd met uw pc, maar 
ook worden gedeeld met familie en vrienden. Om deze mensen niet 
steeds apart te hoeven uitnodigen om bestanden te bekijken, is 
het handig om een online opslagplek te creeren waarbij Facebook-, 
Twitter- en Linked-ln-contactpersonen direct toegang krijgen tot uw 

gedeelde bestanden. Box.net (www. 
box.net) is een dienst die samen- 
werkt met verschillende partijen om 
tot een nieuwe vorm van delen en 
samenwerken te komen. Zo kunnen 
Open Office-bestanden worden ge- 
maakt en gelijk in het online account 
van box.net worden geplaatst. Op 
deze manier werkt u in een semi-on- 
line omgeving. Voor een gratis versie 
van 1 GB surft u naar www.box.net/ 
signup/lite en vult u uw gegevens in. 
Via een setup op de site zelf krijgt u 
een korte introductie hoe u te werk 
moet gaan. In het menu zijn de op- 
ties Collaborators (waarmee u met 
mensen kunt werken vanuit dezelfde 


3/2010-TIPS&TRUCS 61 ONLINE BACK-UP - box) en Open Box (extra programma's) interessant. Voor vijf euro 
per maand hebt u 5 GB ter beschikking, tien euro levert 1 5 GB opslag 
op. B--"«-' — S . C • « - hr- 


M 


NBFtM 
mwmm 


I 


. 


'»••* 


. — 


... 


— 


•»••• 


"V™ 


— 
• — 


mnf 

© Tip 10 Via box.net zijn hele mappen snel te delen via de groot- 
ste netwerken ter wereld! Tip 1 1: Onli ne werkomgeving qjm Wilt u liever gewoon een online werkomgeving waar documenten 
bewaard kunnen worden, dan zijn daar twee uitstekende oplossin- 
gen voor: Google Docs en Office Live Workspace van Microsoft. Met 
Google Docs kunt u tot 5000 documenten en 5000 afbeeldingen uploa- 
den, waarbij elk maximaal 500 kB mag zijn. Met de Live Workspace hebt 
u tot 5 GB tot uw beschikking om alle soorten Office-documenten op 
te slaan. Het principe werkt verder exact hetzelfde als bij elke andere 
online opslagdienst: uploaden, beveiligen, delen en weer downloaden 
op een locatie elders. Tip 12 : Go ogle Docs EHm Surf voor Google Docs naar http://docs.google.com en kies Get star- 
ted om een account aan te maken of gebruik uw bestaande Gmail-login. 
Vervolgens hebt u de keuze uit een bestand uploaden vanaf de eigen 
schijf (Uploaden) of een nieuw tekst-, spreadsheat- of presentatiedocu- 
H i i— im—n i > » i M i nm^nm maiiriiiMi - 


|> ■•»•>» ! (-■*)« — *» ".J.U-— 1 ment maken via de online tekstverwerker (Nieuwe maken). In het up- 
loadscherm klikt u op Bestanden selecteren. In het selectiescherm 
zijn meerdere documenten in een keer te selecteren door deze aan te 
klikken met de Ctrl- of Shift-toets ingedrukt. Dit scheelt aanzienlijk veel 
tijd. Sluit af met Openen en Uploaden starten. Hierna kunt u in het 
hoofdmenu mappen aanmaken en de bestanden hiernaartoe kopieren. 
Mappen en bestanden zijn te delen door op Delen te klikken in de taak- 
balk en vervolgens de deelmanier te kiezen. Tip 13; Office Live Workspace is Op http://workspace.officelive.com/nl-NL/ klikt u op Ga nu aan de slag 
om Office Live Workspace te gaan gebruiken. Door in te loggen met uw 
Hotmail/Windows Live-account hoeft u niet opnieuw te registeren. Hebt 
u nog geen account, dan registreert u zich. Accepteer de serviceover- 
eenkomst. U komt nu in het hoofdmenu. Ook hier kunt u kiezen uit be- 
standen nieuw maken (u dient een invoegtoepassing te installeren om 
uw Microsoft Office-pakket op de computer te kunnen gebruiken) en 
bestanden uploaden (klik op Documenten toevoegen). Elk bestand mag 
maar liefst 25 MB groot zijn, waardoor u vrijwel alles kwijt kunt op de 
Workspace. Het programma is nog in de betafase, wat betekent dat de 
toepassing nog niet in de eindversie te gebruiken is. O ,; '■■ . i , < '.: ,--•••- I r jOfficeUvew!rtwct 


*i • Q - I * • &**• *t*TV !*■- • W Welk 

Oarau 

I o »t«»i ]i> -■■■- ~] ww"»w«" "Ji*'Wft. tHBrWniiW | OnntA« I X4VN •*m 
' d -■■-■' l..ii.>«i-t.i.» ■■}«■■.■ w <m». I|-H)I»M Tip 13 Door Office te combineren met Office Workspace krijgt 
u een online opslagplaats voor al uw documenten. O Tip 12 Een bestand van 560 kB is helaas te groot voor 
Google Docs. 62 


TIPS &TRUCS- 3/2010 SNELRESULTAATIN STAPPEN D00R:ROBBINOOIjEVAAR Preview psd-bestanden 

06k in de Windows Verkenner De Windows Verkenner toont van veel 
soorten bestanden een voorbeeldweergave, 
maar niet van psd-bestanden van Photoshop. 
Er is een true om dit wel voor elkaar te krijgen! 

Stap 01: M iniatuurweergave 

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden en dat geldt zeker voor 
foto's. De Windows Verkenner toont naast de bestandsnaam ook een 
miniatuurweergave van uw foto's. Zo ziet u direct wat voor atbeelding er 
in een bestand staat. Open een map met psd-bestanden en activeer de 
miniatuurweergave voor deze map. Dit doet u in Windows Vista handmatig 
via Beeld, Grote pictogrammen. U kunt de weergave ook activeren door 
de Ctrl-toets ingedruktte houden en rustig aan uw muiswieltje te draaien. 
Dit werkt in alle Windows-versies. Zoals verwacht ziet u alleen het Pho- 

toshop-icoontje 
bij de bestands- X Erti» groU pictogr* P /eriopdiKnten 
Op*i***' B Grow piciognhmn i. Nomulc pktogiimmi 

n*int pfctpgnraiMA 
If* 
MOM* 
pihrro.Un.pid ptr.fio_00H.puJ voorbeeldweer- 
gave ontbreekt. 
Als u de minia- 
tuurweergave 
aanzet in een 
map met jpg-be- 
standen wordt 
hiervan wel een 
kleineafbeelding 
getoond. Activeer de miniatuurweergave via het menu of druk op de Ctrl- 
toets terwijl u aan het muiswieltje draait. Stap 02: Aanpassingen in register 

Om ervoor te zorgen dat de Windows Verkenner de miniatuurweerga- 
ven van Photoshop-bestanden toont, zijn aanpassingen in het register 
nodig. Deze aanpassingen zijn door ons getest, maar het is nooit zonder 
risico. Het is onverstandig om aanpassingen aan het Windows-regsiter 
te doen als u hier geen ervaring mee hebt! Zorg ervoor dat Photoshop 
is geinstalleerd op uw computer. De bestanden die u nodig hebt voor 
deze 123 zijn lastig te vinden, maar niets is onmogelijk. Surf naar http:// 
ps.herjern.com en geef op deze website de zoekterm psd thumbnails. 
Open de gevonden pagina. De informatie stamt uit 2007, maar dat zegt 
niets. We hebben de true aan de praat gekregen onder Windows XP, * ~— - *> - -— 
1 
- 
1— 


»<-*•>. Vista en 7. Onderaan de pagina 
vindt u bij PSD thumbnails in 
explorer een link 
naar het down- 
loadbestand psd- 
thumbnails.zip. De true om miniatuurweergaven van psd's te krijgen, vereist 
een paar lastig te vinden bestanden. Stap 03; Aanpassen en testen 

Zorg dat u bent aangemeld als computerbeheerder (administrator). Pak 
de inhoud van hetzlp-bestand psdthumbnails.zip uit. U hebt de bestan- 
den adobe.reg en psicon.dll nodig. Open Start, (Deze) Computer en 
controleer of de map C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell 
aanwezig is. Als de map Shell niet bestaat, maak deze dan aan. Kopieer 
nu het bestand psicon.dll naar C:\Program Files\Common Files\Ado- 
be\Shell. De registerinstellingen staan in het bestand adobe.reg. Dub- 
belklik hierop en volg de stappen op het scherm om de aanpassingen te 

maken. Een herstart van 
uw computer is wense- 
lijk. Open nu een map met 
psd-bestanden en zorg 
ervoor dat de voorbeeld- 
weergave actief is. Vanaf 
nu krijgt u de miniaturen 
van de psd-bestanden te 
zien, precies zoals u ge- 
wend bent bij jpg-afbeel- 
dingen. f^^pr^Bm^^^^^^^l 
Nmhi ""fMT '!»" fan"" 

sua 81 S 

uMin HPir. i — — ' 

— ■■— W-.nlM 1 llMlllH I 


SHE JJ Nooit meer gissen wat er schuilgaat achter een bestandsnaam: 
zorg ervoor dat u de inhoud van psd-afbeeldingen ziet! Niveau stappenpla. Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. 3/2010- TIPS &TRUCS *r ID3-TAGS DOOR DIRK SCHOOFS Slim muziek taggen 

Mp3tag pakt id3-tags aan Heel handig die id3-tags voor muziek. 
Daarmee hebt u alle informatie over een 
nummer direct in het bestand zitten. Helaas 
klopt die informatie lang niet altijd. Dankzij 
het gratis Mp3tag stelt u snel orde op zaken. 7A Boodschappenlijst: 1 Mp3tag 
at gaan we doen? |,/1< E.OatfonBiflB.ll)o-B*flWlhnMttio... CiVJoai... 1D3v2.3(I1 
infcBBKt.i-Pi.ifqv rtMtYKng... CMocu... 033v2.3| 

Cam xoaat 

320x318 
420(116 
360x360 
360x360 
320x316 
< | Woort— Id 3MonMr« 
Jtl-l Du*Dw.l»nlrtfdtai 

Import 

Exofctlyrts 

Imparl 
hmUindUn 

> 0SDKrr(y>.W3 
1(103; 
r-30t 

(103 
J2.3(B' 
!J(B 

0D3! 

b.3dr 

CrtOoQL.. ©3*1 0D3 

— -'-■- ->—.<" T We vertellen hoe u met behulp van Mp3tag de id3-tags van uw 
muziekcollectie aanpast en verbetert. Tip 01: Mp3tag downloaden Id3-tags werden in het leven geroepen om informatie aan uw mp3-be- 
standen toe te kunnen voegen, zoals titel, artiest, album, jaar en track. 
Uw mediaspeler maakt gebruik van deze toegevoegde informatie om de 
collectie te organiseren. Toch kan er heel veel misgaan rond de id3-tags. 
Soms ontbreekt informatie of is de informatie slordig of niet consequent 
ingevoerd. Hierdoor vindt u nummers van Jason Mraz in het veld Artiest 
bij 'Jason Mraz', maar ook bij 'Mraz Jason', 'JasonMraz', 'JASON MRAZ', 
'J Mraz', 'Unknown Artist', enzovoort. U wilt natuurlijk alle muziek van 
dezelfde artiest bij elkaar hebben op uw mp3-speler. Het is een hele klus 
om de tags netjes bij te werken. Gelukkig regelt u dit eenvoudig met 
Mp3tag. De naam is ietwat misleidend. Het programma ondersteunt de 
meest voorkomende audioformaten, waaronder mp3, wma, ogg en aac. 
Er is een nieuwe editie verschenen van Mp3tag, versie 2.45a. Mp3tag v2.45a - the universal Tag Editor and more ... 

Mp3tag is a powerful and yet easy-to-use tool to edit metadata of common audio 
formats where it supports ID3vl, ID3v2.3, ID3v2.4, iTunes MP4, WMA, Vorbis 
Comments and APE Tags. 

It can rename files based on the tag information, replace characters or words in 
tags and filenames, import/export tag information, create playlists and more. 

Mp3tag supports online database lookups from, e.g., Amazon, discogs, or freedb, 
allowing you to automatically gather proper tags and cover art for your music 
library. Mp3tag supports the following audio formats: 

■ Advanced Audio Coding (aac) 

■ Free Lossless Audio Codec (flac) 

■ Monkey's Audio (ape) 

■ Mpeg Layer 3 (mp3) 

■ MPEC-4 (mp4 / m4a / m4b / ITunes 
compatible) 

■ Musepack (mpc) 

■ Ogg Vorbis (ogg) 

■ OptlmFROC (ofr) 

• OptlmFROC Dualstream (ofs) 

■ 8peex (spx) 

■ Tom's Audio Kompressor (tak) 

■ True Audio (tta) 

• Windows Media Audio (wma) 

• WavPack(wv) 
© Tip 1 Mp3tag ondersteunt zowat alle audioformaten. Ti p 02: Id3-t a gs lade n s Download Mp3tag van http://mp3tag.de/en/download.html en kies tij- 
dens de installatie voor het Nederlands. Voor u begint, moet u de map 
opzoeken waar uw muziek staat. Ga naar Map wijzigen, dat is de knop 
die lijkt op een map met een groen vinkje. Klik daarop en navigeer naar 
de bewuste map. U kunt ook Bestand, Map wijzigingen of Ctrl+D gebrui- 
ken. De laadtijd is afhankelijk van het aantal bestanden dat aanwezig is. 
Mp3tag neemt meteen de inhoud van de submappen op in de lijst. Na- 66 TIPS&TRUCS-3'2010 ID3-TACS 
dat de directory is geladen, ziet u de taginformatie in kolommen staan: 
Naam, Albumartiest, Album, Track, Schijfnummer, Jaar, enzovoort. Door 
bovenaan op de kolomtitel te klikken, rangschikt u de bestanden. Op die 
manier vallen de blinde vlekken op en merkt u snel hoe inconsequent en 
onvolledig de tags zijn ingevuld. Al deze informatie kunt u per nummer 
aanpassen, maar dat is een tijdrovende bezigheid. Beter past u alle id3- 
tags van een artiest of een album in een keer aan. 
© Tip 2 U merkt in het overzichtsvenster snel waar informatie 
ontbreekt Tip 03: Handmati g corri geren Selecteer de muziek van een bepaalde artiest. Gaat het om tracks die 

allemaal netjes onder elkaar staan, dan klikt u op de bovenste track en 

houdt u de Shift-toets ingedrukt. Wanneer u daarna nog een keer op 

de onderste track van de ar- 
il* tiest klikt, worden alle tus- 
senliggende tracks meteen 
in de selectie opgenomen. 
Gaat het om tracks die niet 
aansluitend onder elkaar 
staan, dan verzamelt u die 
door met de Ctrl-toets in- 
gedrukt op de bestanden te 
klikken. In het venster links 
wijzigt u de id3-tags van alle 
tracks tegelijk. Klik bijvoor- 
beeld op het vak Artiest en 
kijk hoe de artiestnaam in 
de groepsselectie is geno- 
teerd. In ons voorbeeld zien 
we hoe in het vak Artiest 
'BB King & Eric Clapton 1 op 
drie verschillende manieren 
is geschreven. Selecteer de © Tip 3 Het wordt voor 
allemaal 'BB King S Eric 
Clapton'. <houden> Artiest: <houden> 
<wteen> BBOng 6. Erie Clapton 

Eric Clapton &B8 King 

<hoSfc v <houden!> Mcdaptonk 
< houde v Cpmmentaar: <houden> 


M 


am AlxmarbMt <houden> ?J ComoonlS <houden> Scnyrurmr 
Image/peo. 

455x+44 

36 KB 

Root Cover I Soms stoat de benodigde 
informatie gewoon in de 
bestondsnaom spelling die u wilt laten toepassen op alle bestanden. Ook de informa- 
tie in de vakken Album, Albumartiest en Genre past u op deze manier 
aan. Bent u tevreden over deze nieuwe id3-tags, dan gaat u naar Be- 
stand, Tag opslaan of u klikt op de knop Opslaan. U herkent deze 
knop aan het icoontje van de diskette. Als u deze bestanden afspeelt 
op uw mp3-speler, zult u merken dat al deze nieuwe informatie is toe- 
gepast. Tip 04: Bestandsnaam naar tag crrm Eerder hadden we het al over id3-tags die niet eenduidig zijn inge- 
vuld. Heel vaak gebeurt het echter dat bepaalde tags gewoon leeg 
zijn, terwijl deze informatie wel in de bestandsnaam zit. Selecteer de 
tracks waar u de gezochte informatie in de bestandsnaam ontdekt en 
gebruik de opdracht Con verteren. Bestandsnaam-Tag of klik in de 
knoppenbalk op de gelijknamige knop. In het venster Bestandsnaam- 
Tag leest u eerst de huidige bestandsnaam, bijvoorbeeld 'Leonard 
Cohen-Who By Fire.mp3'. In het vak daaronder zal het programma een 
voorstel doen voor de nieuwe samenstelling van de tags. Het gebruikt 
daarvoor zogenaamde placeholders. In dit venster lezen we hoe de 
string '%artist%-%title%' als resultaat in het veld Artist 'Leonard Cohen' 
zal invullen en in het veld Title 'Who By Fire'. Achter dit formatteervak 
staat een pijltje om de geschiedenis op te vragen zodat u heel snel 
een vroeger gemaakte installing kunt hergebruiken. De knop met het 
pijltje naar rechts leidt u naar extra velden om bijvoorbeeld het genre, 
het jaar of andere informatie uit de bestandsnaam te filteren. Een klik 
op de knop Voorbeeld opent een tekstbestand waar u duidelijk leest 
wat Mp3tag op het punt staat te doen. Uiteraard hebt u pas echt baat 
bij deze conversie wanneer u zoveel mogelijk bestandsnamen tegelijk 
omzet. J I, MUM. OP»- m»».l 

• UMil!*U --- "■-■ 

I flu li . i if MW nl ip l ■:<-•- M*lC»tW*lt ■ ['!.., i.'— .---. ■ v— ii>-;m>:--- .,»•**- can Wioamwtl .- .*« WOJJ I M DMJ1 

f t'.l— '■• !'■■• .'.",■■ f ■!! :■.■-■!... 

• MfilllllW 0«Ht- JO.lOEVil -"■' .0 r~s~i r '•" O Tip 4 Hier wordt de titel uit de bestandsnaam gehaald. iiiin'n P, '»'< \iynwi *•« «**t i>.|>i>m>i •'„«*•••* i.r. •• taiMfuwDHitva ■HwVWi 
,-n.r ~ iu>i HIM. "«>*■•» 
iHUt *•—>, Horn 


'WW «!•* ■ Mill mlHiyiiiiiir *!<->. api* 

■.-ii'. ; i-.«.ii..r 1 ,:u',. 1 i.i 1 n.,- J .^v, "Hi'-"'"" «lt»«li» <tor jo m turn »»*• lcv-^11 twt.-*i~ 

-«i-»«i1. '.»*••<« I »f j*.l<^j.-oi-M^r.™i •,< Hi ',.r. -v—i i'e-jt* ;•;!-. m-ry W — Mf •< 

© Tip 4 De omzetting verschijnt eerst netjes in een lijst. - 3/2010- TIPS &TRUCS 67 '"■ %, ID3-TACS Tip 05: Titels o pzoeken ^ Veronderstel dat het om geripte muziekbestanden gaat die namen dra- 
gen als 1 .mp3, 2.mp3 en 3.mp3. U kent echter de artiest wel en eventu- 
eel het album, maar u wilt graag de titels automatisch laten toevoegen. 
Selecteer de directory waar deze bestanden staan. Mp3tag werkt nauw 
samen met enkele belangrijke muziekgegevensbanken zoals freedb.org, 
amazon.com, discogs.com en musicbrainz.org. U kiest voor Tagbron- 
nen en daarna voor freedb of u gebruikt de toetsencombinatie Ctrl+I. 
U krijgt nu vier opties: Bepaal van ingevoerde audio-cd, Bepaal van ge- 
selecteerde bestanden, Invoeren, Bepaal via web-zoeken. Selecteer de 
tweede optie en klik op OK. Mocht deze optie geen of niet de juiste re- 
sultaten opleveren, probeer dan de optie Bepaal via web-zoeken en geef 
zelf de zoekgegevens in. In het venster freedb web-zoeken noteert u alle 
bekende informatie voor de zoekopdracht, bijvoorbeeld de naam van de 
artiest en het album. Vink onderaan de velden aan waarop Mp3tag moet 
zoeken. U krijgt snel een lijstje met zoekresultaten. In ons voorbeeld 
zoeken we naar een album met twaalf tracks. Freedb meldt hoeveel 
zoekresultaten het heeft gevonden. Dubbelklik op een zoekresultaat 
om in het venster Taginformatie aanpassen te komen. Hier kunt u de 
informatie nog corrigeren of aanvullen, maar belangrijker is de lijst 
titels van de tracks. Onderaan leest u aan de linkerkant de tracknum- 
mers, titels en lengte zoals ze bij freedb staan. Aan de rechterkant 
leest u de bestandsnamen en de lengte van de nummers op uw harde 
schijf. De nummervolgorde hoeft niet noodzakelljk met elkaar overeen 
te komen. Vergelijk daarom de lengte van iedere track. Contoleer of al- 
les klopt. Om de juiste titel naast de juiste bestandsnaam te plaatsen, 
selecteert u rechts een bestandsnaam en gebruikt u de knoppen Om- 
hoog en Omlaag. Klik op OK om de naamgeving te bevestigen en sla 
de wijzigingen op. 
TagMcmMtte HVMHi 
IHm 


*tw*i 


la, An* 


mm 


ua.e«thMt» 


I 
*■»! 


na 


I 
a*. 


•Ma 


" 


0»»iiH»i tr** 

1 


Rh 


"• 
M** 


Bntandmw 

0I.n>4* 

afcmi 


1 Onfcoog | 


Owtfr 
art 


0*S» 
2 


04:07 
'>•■» 


i OM ! 


3 


Sta*AIIt*MVMl 


04:11 
04! 12 


OBjm 
4 


**cM*Ttav 


04:27 
04:27 


Q4.mt« 
S 


«M» 


MM 
OSi42 


05-nru 
& 


HvQrt**cA<m 


03.15 


0315 


Willi 
1 


Om 


osao 
» 


ItMhM 


tan 


113,12 


CS-fMa 
1 


Hothr 


a 99 


Ofc» 


DMA 
10 


1W In Tow Hand 


DIM 


Q4;N 


HUM 
II 


W«ndAO/> 


03:44 { 03:45 


IMM 
It 


UtkEarthquria 


06:SS . 0453 
1 1 


ttflrta 

I 'I-"a I I Cf 1 1 t°fc- 1 I II* © Tip5Plaats de juiste nummers naast de titels. Tip 06 : B estandnamen h ernoemen djed Wilt u dat de bestandsnamen worden hemoemd naar de tracknummers 
en titels? Op die manier rekent u definitief af met namen als 1 .m4a. Se- 
lecteer eerst de tracks met de Shift-toets ingedrukt voor aaneenslui- 
tende bestanden of de Ctrl-toets ingedrukt voor niet-aaneensluitende 
bestanden. Klik dan op knop Tag-Bestandsnaam. In het venster Tag- 
Bestandsnaam leest u in het vak Formattering in eerste instantie de vol- ledige string: %artist%-%album%-$num(%track%,2)-%title%. Onderaan staat 
hoe het eerste bestand na de naamwijziging zal heten: Tori Amos - Little 
Earthquakes -01 Crucify.m4a. Verwijdert u bijvoorbeeld %a rti st%-%title% 
dan krijgt u 01 - Crucify. Klik op de knop Voorbeeld zodat u in Kladblok 
het overzicht krijgt van hoe Mp3tag alle bestanden zal hernoemen. Te- 
vreden, dan klikt u op de OK-knop. Tag - Bestandsnaam 


x< 


Formattering selecteren 
s 


Formattering: 


| %artist% - %abum% - $num(%track%,2) - %titte%| 


y\\>\ 


Tori Amos - Utte Earthquakes - 01 - Crucify, m4a 
Voorbeeld OK Annuleren 


| Help 
■ 

Tag - Bestandsnaam 


[*J 


Formattering selecteren 


ED 


Formattering: 


>num(%track%,2) - %Utte% 


v i0 


01 - Crucify,m4a 


Voorbeeld OK 


1 


Annuleren 


Help 

© Tip 6 Bovenaan, het voorstel van Mp3tag, onderaan zoals wij 
het willen. Tip 07: Afspeellijs ten m Mp3tag werkt prima samen met digitale mediaspelers zoals iTunes. Als 
iTunes op uw systeem is geinstalleerd, klikt u in Mp3tag met de rech- 
termuisknop op een track en kiest u voor Afspelen. Het nummer zal 
onmiddellijk te horen zijn in iTunes. Handig is ook dat u rechtstreeks l. C * . JMU 

Hpatif - rll« omw 
w mwnwii . *.,*.-. j. «. 
© Tip 7 Via Bestand, Exporteren kunt u de afspeellijsten ook als 
webpagina wegschrijven. 68 TIPS&TRUCS-3/2010 ID3-TAGS n (•> in Mp3tag afspeellijsten kunt maken die u later oppikt in Windows Me- 
dia Player, Winamp of iTunes. Selecteer de nummers voor de afspeel- 
lijst die u wilt samenstellen. Vervolgens kiest u Bestand, Afspeellijst 
(geselecteerde bestanden). Er is ook een opdracht Afspeellijst (alle 
bestanden). Mp3.tag schrijft de lijst weg als een m3u-bestand. Beslis 
waar deze afspeellijst zal worden weggeschreven. Later kunt u dit m3u- 
bestand opnieuw laden in Mp3-tag met de opdracht Bestand, Afspeel- 
lijst/Cuesheet. Of u kunt die afspeellijst importeren in uw mediaspeler. In 
iTunes verloopt dat via Bestand, Bibliotheek, Afspeellijst importeren. In 
Windows Media Player gaat dat via dezelfde weg: Bestand, Toevoegen 
aan Mediabibliotheek, Bestand of afspeellijst toevoegen. Tip 08: Arties (snel) (1) rom In de titelnamen ziet u verschillende tracks waar de artiest en titel zijn 
samengevoegd. Bijvoorbeeld 'Kommil Foo - Schone Schijn'. Kommil Foo 
is de artiestennaam van Raf en Mich Walschaerts die het nummer Schone 
Schijn brengen. Om een beetje tempo te maken bij het aanpassen hier- 
van kunt u gebruikmaken van de zogenaamde Acties. Kies in de werkbalk 
de knop Acties (snel). U herkent de knop aan een blauwe hoofdletter 
A met daaronder een groene kleine a en een gebogen gele pijl. In het 
venster Actietype klikt u op het pijltje dat naar onder wijst en selec- 
teert u de optie Waarden raden. Het dialoogvenster vult u als volgt 
in: bij Bronformaat noteert u %title% en bij Raadpatroon noteert u 
%artist% - %title%. Hiermee geeft u opdracht tot een actie waarmee 
de huidige titel wordt verdeeld in gegevens die in het veld Artiest en het 
veld Titel terechtkomen. Het raadpatroon is: Artiest voor de spatie en het 
liggende streepje en Titel na het liggende streepje en de spatie. Waarden raden 


G 


Bronformaat 
%title% 
It 


El 


Raadpatroon 
jBEiwagmsMHEMa 
it. 


►J 
I 


OK 


I 


Annuleren 

O Tip 8 Gebruik dit raadpatroon bij alle titels die op dezelfde 
manier zijn samengesteld. Tip 09: Acties (snel) (2) E Inmiddels zien de tags in uw muziekcollectie er al een stuk beter uit. Toch 
staan er waarschijnlijk nog een hoop onregelmatigheden in die gewoon 
te maken hebben met niet-consistent hoofdlettergebruik of het slordig 
toepassen van spaties. We tonen drie stappen om zulke slordigheden 
op te ruimen. Opnieuw moet u uiteraard eerst de tracks selecteren en 
daarna doet u telkens een beroep op de Acties (snel). Tip 1 10: Spaties v erwi j deren mm Wilt u dat ' If It Kills Me' of 'If It Kills Me • wordt omgezet in 'If It Kills Me? 
Kies dan in het venster Actietype selecteren het actietype Waarde formatteren. In het vak Veld geeft u aan om welk veld het gaat. In 
dit voorbeeld pakken we het veld TITLE aan. U kunt de velden in het 
driehoekje achteraan dit vak selecteren. Vervolgens gaat u naar het vak 
Formatteri ng. Klik op het driehoekje dat naar rechts wijst en selecteer 
bij Functies de functie trim(x). De tekst 'trim(x)' verschijnt dan in het 
vak Formattering. Vervang de letter 'x' door %title%. Klik op OK en alle 
spaties voor en na de tekst worden uit de titelvelden geelimineerd. Waarde formatteren 


n 


Veld 


TITLE 


V 


Formattering: 


$trim(%title%D 


v (7 
| QK 


1 


Annuleren 

O Up 10 Wis de spaties voor en na de tekst. I Ook slordigheidjes als 
dubbele spaties verwijdert 
u eenvoudig Tip 11: Verwijder dubbele spaties EflJj Wilt u 'If It Kills Me' vervangen door 'If It Kills Me', dan kiest u voor het 
actietype Vervangen met reguliere expressie. Alweer geeft u aan 
welk veld moet worden opgeschoond. Kiest u voor ALL, dan zal de ac- 
tie de dubbele spaties opschonen in alle velden. In het vak Reguliere 
expressie typt u \s{2,}. In het vak Resultaten vervangen door typt 
u een spatie. Klik op OK en alle dubbele spaties worden verwijderd. In 
de syntaxis van het helpbestand leest u dat '\s{2,}' in mensentaal zoveel 
betekent als: iedere spatie (\s) die minstens tweemaal voorkomt )2,|. Vervangen met reguliere expressie Veld TITLE Reguliere expressie: W2,} Resultaten vervangen door: □ Identieke hoofdletters/ kleine letters (Z^J Annuleren @ Tip 11 Alle dubbele spaties verdwijnen uit de titels. 3/2010-TIPS&TRUCS 69 € ID3-TAGS Tip 12: Hoofdlettergebruik Sffl In Engelse titels wordt meestal elk woord met een hoofdletter geno- 
teerd, in Nederlandse titels alleen het eerste woord. U kunt natuur- 
lijk het hoofdlettergebruik per taal respecteren, maar het is wel zo 
netjes als het consequent gebeurt. Kies voor het actietype Hoofd- 
lettergebruik. Kies dan een bepaald veld of kies ALL. In het vak 
Hoofdlettergebruik hebt u vier keuzes. We lichten ze toe met een dui- 
delijk voorbeeld aan de hand van een nummer van Leonard Cohen. 

- De optie Hoofd-kleine letters geeft 'As Thousand Kisses Deep'. 

- De optie Hoofdletters geeft 'AS THOUSAND KISSES DEEP'. 

- De optie Kleine letters geeft 'as thousand kisses deep'. 

- De optie Zin geeft 'As thousand kisses deep'. 
Het vak Begin woorden met: mag u leeg laten. Hoofdlettergebruik 


j| 
Veld 


TITLE 
V 
Hoofdlettergebruik: 
Hoofd-/kleine letters 
V 
Hoofd-/Weine letters 
■ 
Hoofdletters 
Kleine letters 
Zin 
OK 


Annuleren © Tip 12 Dit geeft het Engelse hoofdlettergebruik. Tip13: A ctiegroepen E TRH Schrjfnummer Het is natuurlijk lastig als u telkens opnieuw alle parameters voor allerlei 

acties moet invoeren. Gelukkig is daar een oplossing voor, zodat u uw 

zorgvuldig ingestelde acties kunt bewaren voor later. In plaats van Actie 

(snel) maakt u dan gebruik van Acties. In het vak Actiegroepen staan 

al drie groepen die u kunt gebruiken. Zo is Case conversion een groep 

om het hoofdlettergebruik aan te pakken. Selec- 

teert u bijvoorbeeld CD-R en klikt u op de knop 

Configuratie aanpassen, dan verschijnt een lijst 

met acties die cryptische tekens in de bestands- 

naam vervangen door lettertekens waarmee uw 

besturingssysteem geen moeite heeft. Klikt u op 

de knop met het sterretje, dat is de knop Nieuw, 

dan maakt u een nieuwe actiegroep aan. U geeft 

deze actiegroep een naam en daarna selecteert u 

een actietype. U geeft zoals in de vorige tips uit- 

gelegd de parameters in van de acties die u wilt 

toepassen. Deze nieuwe actiegroep verschijnt 

dan in het lljstje actiegroepen. In de lijst vinkt u 

de actiegroepen aan die u laat toepassen op de 

geselecteerde tracks. 
© Tip 14 We kiezen deze afbeelding uit de 
tien zoekresultaten. Actiegroepen Actiegroepen PI Case conversion 
□ CD-R 
I I Standard I Dubbele ver wiideren .al 
jal 


Opties OK Sluiten Help © Tip 13 U kunt meerdere acties na elkaar laten toepassen. Tip 14: Cover-art toe voegen Er zijn verschillende manieren om een cover toe te voegen aan een al- 
bum. Selecteer eerst de tracks die u van een plaatje wilt voorzien. Open 
uw internetbrowser en zoek een afbeelding die u wilt gebruiken als co- 
ver. Gebruik kleine afbeeldingen, 50 kB is meer dan voldoende. Sleep 
of kopieer de afbeelding en plak deze in het vierkante vak van Mp3tag. 
U kunt ook met de rechtermuisknop op dit vak klikken. Kies vervolgens 
de opdracht Cover toevoegen. Daarna selecteert u een afbeeldings- 
bestand op de harde schijf. De derde manier verloopt via de opdracht 
Tagbronnen. Nadat u een track of album hebt geselecteerd, kiest u Tag- 
bronnen, Cover Art, Amazon.com. Als het album is gevonden in de 
database Cover-Amazon.com, krijgt u meestal een aantal verschillende 
covers voorgeschoteld. U pikt er eentje uit die onmiddellijk in het afbeel- 
dingsvak wordt toegevoegd. Naast dit vak verschijnen de afmetingen 
en bestandsgrootte. Door met de rechtermuisknop op de afbeelding te 
klikken, kunt u de beeldverhouding eventueel corrigeren. O yr E.Clapton a. BB.KItkj - WdtagWKhTheKlng. . . C:\Docu. . 
Mr! E.CIaplon&BS.KirM-RtilngWtftTheKlng... C:\Docu.. rnage/lpeg 

360x360 

29 KB 

Front Cover Lijst met zoekresultaten. Liist met zoekresultaten— ffl Er a)n 10 zoekresultaten gevonden ti de database Cover - 
Amazon.com. Cover 


Artist 


Format A 


350x500 


Jason Mr az 


Dual Disc, United EotBon 


320x318 


Jason Mraz 


Import 


420x*18 


Jay-Z 


Explicit Lyrics 


360x360 


Jason Mraz 
360x360 


John [Organ] Bow 


Import 


320x316 


Jason Mraz 


Import, Limited Edition v 


< 
> Voorbeeld < Terug Volgende > Annuleren \flj 06 0)embe.MP3 ID3v2.3(n 
ID3v2.3(tt 
2.3(11 
2.3 cn 
2.3 (n 
2.3 (n 

2.3(11 
2.2(11 

2.3 (n 

2.3 (II 
1(ID3 
1(ID3 
1(ID3 
1(103 
2.3(11 
1(ID3 

2.3 (n 

2,3(11 
1(ID3 
2.3 (II C:\Docu... lD3vi (1D3 

•?.\0».< rp.-v.-\ -i nt 70 TIPS &TRUCS- 3/2010 


FOTOCATALOGUS DOOR KEESKRICK w% Stop de f otochaos 

Creeer een overzichtelijke catalogus Naarmate uw fotoverzameling groeit, is 
het steeds lastiger om uw mooiste f oto's 
weer terug te vinden. Tenzij u op tijd orde 
in de chaos schept door extra inf ormatie toe 
te voegen. Met een eenvoudige zoekactie 
vindt u uw juweeltjes dan snel en gemakkelijk 
weer terug. 
' Gps-module of -ontvanger • Ceosetter 1 Photoshop Elements • XnView at gaan we doen? 
I We laten zien hoe u uw fotoverzameling overzichtelijk maakt. Tip 01: M et plaatsbepaling mm Mobiele telefoons hebben steeds vaker een gps. Handig om de weg 
te vinden, maar ook om uw foto's van locatiegegevens te voorzien. Dit 
heet geotagging. Sommige cameratelefoons kunnen de locatie automa- 
tisch in de foto opslaan, dus blader eens door de (camera)instellingen 
om te zien hoe u deze functie aanzet. Soms is het nodig een apart pro- 
gramma te starten. Dat blijft dan in de achtergrond draaien en zodra u 
een foto maakt, wordt dit opgemerkt en worden de locatiegegevens aan 
de foto toegevoegd. Het duurt altijd even voordat het gps-signaal wordt 
ontvangen. Drukt u voor die tijd af, dan zal er geen locatie bij de foto 
worden bewaard. Het werkt dan ook het beste als u de telefoon naar 
gps-signalen laat luisteren voordat u de camera start. 
O Tip 1 Sommige mobieltjes ondersteunen geotagging. Ti p 02: Fototoestel met gps^ b; Waarom locatiegegevens aan foto's toevoegen? Dan weet u over 
vele jaren nog exact waar u de foto's hebt gemaakt. Foto's die u op 
een bepaalde plek hebt geschoten, zijn ook razendsnel in uw als- 
maar groeiende fotoverzameling terug te vinden. Gebruikt u geen 
mobieltje maar een echt fototoestel, dan zit daar vast geen gps in. 
Van dat soort toestellen bestaan er nog maar een paar. Gelukkig zijn 
er prima alternatieven. Zoals een losse gps-module die u op de flits- 
schoen van een spiegelreflexcamera schuift. Zodra u een foto maakt, 
worden de locatiegegevens meteen in de foto opgeslagen. De gps- 
module praat via de flitsschoen met de camera, net zoals een flitser 
dat doet. Uw foto's komen kant-en-klaar met locatiegegevens uit het 
toestel rollen. 72 TIPS &TRUCS- 3/2010 FOTOCATALOGUS 4 of Tip 03: L osse gps De derde en meest flexibele manier om de locatie in uw foto's op te 
nemen, is door een navigatiesysteem of losse gps-ontvanger te gebrui- 
ken. Deze methode heeft veel voordelen. Allereerst heeft zo'n appa- 
raat een eigen accu of batterijen, zodat u die van de camera of telefoon 
niet belast. Ook heeft het over het algemeen een betere ontvangst en 
kunt u zo'n apparaat gerust een tijdje aan laten staan, zodat u zeker 
weet dat het gps-signaal goed is zodra u begintte fotograferen. Verder 
maakt het niet uit met welke camera u werkt en of u meerdere toestel- 
len (tegelijk) gebruikt. Voorwaarde is wel dat het apparaat uw route als 
een zogeheten broodkruimelspoor of track bewaart en dat u dit naar 
de computer kunt overzetten. 
O Tip 3 Ook een navigatiesysteem is te gebruiken voor geotag- 
ging (met in lichtblauw het spoor). ♦ Dankzij gps weet 
u precies woar 
een foto is gemookt Tip 4: Extra software nodig E Tenzij uw foto's inclusief locatiegegevens uit telefoon of camera 
komen rollen, hebt u altijd een broodkruimelspoor nodig om uw 
foto's op de computer van locatiegegevens te voorzien. U gebruikt 
dan een programma om per foto in het spoor te zoeken waar u was 
toen u die opname maakte. Dat kan omdat in elke foto een datum/ 
tijdstempel zit en met het spoor te achterhalen is waar u toen was. 
Het Nederlandstalige programma Geosetter voert dit klusje perfect 
uit en is helemaal gratis (www.geosetter.de). Installeer het en ko- 
pieer zowel de foto's als het broodkruimelspoor naar een map op 
uw computer. U mag alles bij elkaar plaatsen, of foto's en tracks in 
aparte mappen. 
O Tip A In een track of broodkruimelspoor is te zien waar u 
allemaal bent geweest. Tip 05 : Aan locatie kop pelen (1) cnm Start Geosetter en blader naar de map met foto's via Foto's, Open fol- 
der. Of gebruik het zoekvak dat zich pal onder de menubalk bevindt. 
Links op het scherm verschijnen miniaturen van uw foto's, rechts ziet 
u een plattegrond. Straks ziet u waar de foto's zijn genomen. Selec- 
teer een aantal (of alle) foto's en kies in de menubalk voor Foto's, 
Synchroniseer met GPS gegevens bestanden (sneltoets Ctrl+G). 
Een nieuw venster opent, waar u bij Synchroniseer met een map 
met gegevens bestanden de map met het broodkruimelspoor selec- 
teert. Als er meerdere tracks in de map staan, spoort Geosetter zelf het 
juiste bestand op. Klik op OK en het programma gaat aan de slag, 
waarna u ziet van hoeveel foto's locatiegegevens zijn gevonden. Klik 
op Ja om deze gegevens te gebruiken. 

'.ffisnuti mtOf f*fr<**l MtU"**" 
mm 


' lm4nnn>«rtT<iairCrfT«rtCMCMr> 
ih 
Dn»eMiwMM«Mt>aii 
* 


'■— wwi nta M- q» jh— wu 


M- "»g 
» KAMI r ■ «5*V ■ MM| • »• ••*» ■•••i » 

■W|iyC»«WW*M4»««'«W»l> 
*i 
hShm 
ftnw> m mmttm 


bMUMuiV" 


anevipMMH 


" ' *ifc " •# B 9r 'Ife 


I 


i » i 

O Tip 5 Wijs foto's en track aan, de rest gaat vanzelf. 


3/ 2010 -TIPS STRUTS 73 to FOTOCATALOCUS Tip 06: Aan lo catie ko ppelen (2) LW-LU Ti p 08: Cegevens op slaan Op de plattegrond ziet u waar de foto's zijn genomen, met onder de 
miniaturen in rood de locatiegegevens. Het is wel handiger als niet al- 
leen de coordinaat, maar bijvoorbeeld ook het land en de stad bekend 
zijn. Selecteer daartoe foto's die ongeveer op dezelfde plek zijn gemaakt 
en kies Foto's, Bewerk gegevens (sneltoets Ctrl+E). Op het tabblad 
Locatie klikt u in het.gelijknamige kader op Haal alles van web. Er 
worden enkele suggesties gedaan, kies de namen die u het beste vindt 
passen. Klik op Alles selecteren om deze gegevens voor de fotose- 
lectie te gebruiken. Merkt Geosetter dat niet alle foto's (dicht) bij elkaar 
zijn gemaakt, dan komt het vanzelf met nieuwe suggesties voor de res- 
terende exemplaren. Het kan dus zijn dat u meerdere keren een keuze 
voorgeschoteld krijgt. laxt 
BrtormTOee 
1 \PrcratllwO**Atn3: S<W», 5chtfd<X»t UUMmAl B«*or.**rp C' 
Ho orei-rK tox): *n»tgfl8rr> r«u* am BgJwg tdatp (2,6 IWf) 

iProsrar NowO+tiird; lyttfl) BaAorvcdorp (3.«Sfcm) Prtr.TOe Moore -Msfam! fdorp. rtniw «••.. SOBihol^loorO Sdtxttc | j ttntckaetn | j Stfea Marat fa *l | O Tip 6 Namen zijn een stuk herkenbaarder dan een coordinaat Tip 7: Zon der gps & Hebt u geen gps, of bent u hem een keertje vergeten mee te nemen? 
Zoek op de kaart de juiste plek op en klik met de linkermuisknop, zo- 
dat er een rode ballon verschijnt. Mikt u verkeerd, dan versleept u de 
ballon een stukje. Selecteer alle foto's die hier zijn gemaakt en klik 
boven de plattegrond op het rode ballonpictogram met een groen 
pijltje naar links (Verbind markering aan de geselecteerde foto's). Op 
dezelfde wijze zijn locatiegegevens uit een foto naar weer andere 
exemplaren te kopieren. Klik op de foto met de locatiegegevens en 
dan op het pictogram met een groene pijl naar rechts (Plaats marke- 
ring voor gekozen foto). De rode ballon verschijnt nu op de plek waar 
deze foto is gemaakt. 
O Tip 8 Het rood bij de miniaturen geeft aan dat er nog niets is 
weggeschreven. sm In Geosetter ziet u in het rood locatiegegevens bij uw foto's staan. Dit 
betekent dat de bestanden zelf tot nu toe onaangetast zijn gebleven. 
U schrijft de gegevens weg naar de foto's door te kiezen voor Foto's, 
Bewaar wijzigingen Doe dit pas zodra u denkt klaar te zijn met het 
opzoeken van gegevens voor een setje foto's, want het wegschrijven 
kost aardig wat tijd. Standaard maakt Geosetter een kopie voordat een 
fotobestand gewijzigd wordt. Uw verzameling kan dus zomaar ineens 
verdubbelen! Als u dit onnodig vindt, is dit te veranderen via Bestand, 
Instellingen op het tabblad Bestand opties. Tip 09: Zoeken (1) K Zitten er locatiegegevens bij uw foto's en bent u benieuwd welke plaat- 
jes u allemaal op een bepaalde plek hebt gemaakt? Open een fotomap in 
Geosetter, ga in de menubalk naar Search & Filter en kies voor Zoeken 

(sneltoets Ctrl+F). Als 
het goed is, ziet u in 
het vak Conditions on- 
der de knop All Condi- 
tions Have To Be True 
een extra knop zonder 
omschrijving. Is dat 
niet zo, klik dan eerst 
op de knop Remove 
all conditions om 
met een schone lei te 
beginnen. Klik daarna 
op de lege knop zo- 
dat een snelmenu 
verschijnt. Bij Locatie 
geeft u aan of u wilt 
zoeken op land, stad, 
of iets anders. Nu de 
knop aangeeft wat u 
zoekt, vult u in het in- 
vulveld erachter een 
zoekwoord in. Klik tot 
slot op OK. 
© Tip 9 Zoeken op bijvoorbeeld de naam 
van een stad. Tip 10: Zoek en (2) M Vindt u te weinig foto's naar uw smaak? Klik op de tweede knop en 
maak er contains van (in plaats van het =-teken). Dan volstaat het 
om een gedeelte van de naam op te geven. Komt u een leuke foto 
tegen en wilt u weten of u nog meer foto's in de directe omgeving 
hebt geschoten? Klik de foto aan en ga naar Search & Filter, Search Search For Nearby Images 
«~*| 


Compare to: Max. Distance: 

Current Image • I 15,00 -, 


Unit 
- | Kilometers • | 
1 * | © Tip 10 Zoeken in de wijde omtrek. 74 TIPS &TRUCS- 3/2010 FOTOCATALOCUS 41 Nearby Images. In een venstertje geeft u op binnen welke straal 
Geosetter moet gaan zoeken. Klik eerst nog even op de linkerknop 
en kies voor Current Image, kies bij Unit voor Kilometers of Me- 
ters en klik dan op OK. Tip 11: Webalbums Webalbums zoals Flickr en Picasa Webalbums stellen u in staat om 
op een landkaartje aan te wijzen waar een foto is genomen. Handig, 
maar het is alleen van invloed op de foto's die u in uw webalbum 
plaatst. Beter is het om de locatiegegevens rechtstreeks in uw foto's 
op te nemen, bijvoorbeeld zoals wij beschreven hebben met Geo- 
setter. Plaatst u die foto's daarna in een webalbum, dan worden de 
locatiegegevens automatisch herkend. U hoeft op deze manier altijd 
maar een keer de juiste plek aan de foto toe te voegen, of dat nu 
handmatig of met een broodkruimelspoor is. 
© Tip 1 1 Bestaande locatiegegevens worden automatisch over- 
genomen door webalbums. Tip 12: Foto's in Google Earth s Foto's met locatiegegevens kunt u ook met een programma zoals 
Google Earth bekijken. De foto's zijn dan niet meteen openbaar, al- 
leen u ziet ze op de wereldkaart. Selecteer in Geosetter een aantal 
foto's en kies Foto's, Exporteer naar Google Earth. Er wordt een 
kmz-bestand aangemaakt, met daarin miniaturen van de foto's. Doe 
dit bij voorkeur terwijl het spoor nog in Geosetter te zien is, want 
dan wordt ook dit meegenomen en is de afgelegde weg straks prima 
in Google Earth te zien. Verder is de grootte van de miniaturen en 
welke informatie u als fotobijschrift wilt gebruiken instelbaar. Zo'n 
kmz-bestand is niet alleen leuk voor uzelf, maar ook om te delen met 
anderen. Tip 13: Meer informatie & Als u een foto op het scherm bekijkt, merkt u het niet meteen, maar 
in het fotobestand zit meer dan alleen beeldinformatie. Er zit ook informatie in over de gebruikte camera en de manier waarop de foto 
is gemaakt. Beschrijvende informatie dus, een beetje zoals de aftite- 
ling van een film, behalve dat u het niet meteen ziet. Ook de locatie- 
gegevens worden zo opgeslagen, net zoals allerlei informatie die u 
zelf eventueel aan uw foto's toevoegt. Het programma waarmee u 
foto's bekijkt, herkent deze informatie en zorgt ervoor dat die net- 
jes uit beeld blijft, tenzij u er expliciet om vraagt deze in te zien. De 
informatie is grofweg onderverdeeld in twee categorieen: Exif- en 
iPTC-gegevens. Tip 14: Herkomst van foto's Foto's die u rondstuurt of in een webalbum zet, willen nog wel eens 
gaan rondzwerven. Dan is het handig als te zien is van wie de foto 
afkomstig is. Dat kan door er bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en 
een copyrightmelding als metagegevens in op te nemen. Ga terwijl u 
de foto in bijvoorbeeld Photoshop Elements bewerkt naar Bestand, 
Bestandsinfo. Bij Beschrijving geeft u de copyrightmelding op en 
wat men wel en niet met uw foto mag doen, bij IPTC-contact kunt 
u van alles over uzelf kwijt. Deze gegevens worden in de foto opge- 
slagen. Opmerkelijk is dat dit niet via de bestandsbeheerder (de Or- 
ganizer) van Elements gedaan kan worden, maar wel met duurdere 
programma's zoals Adobe Bridge en Lightroom. ■ 'J- 

, i" ■ I :"■.< ' ■ . 

>;:t« S-oa'-.ia. PIC-nhMd 

-pa-* 
OKON »<lW*»Wt»wqh«tiHK?CTi*«aiCgOcmtmwnftfl«^Wp*tf 


tarn &**•.» puck* 


" 


w»Mi«n «■*»* 


• 


**« <*~*»<. 


'. 


*M GO*M 


irmp&nt* 


rwmcw 


uact 


xrrsp HMlMttM Mwm mrtmt ftta UVUUTK &*' Kit" 31 *—» _ O Tip 14 Contactgegevens opgeven in Photoshop Elements. Tip 15: Sjablonen aim Een gratis alternatief waarmee u snel eigendomsgegevens aan fo- 
to's toevoegt, zonder ze per stuk in Elements te hoeven openen, is 
het programma XnView (www.xnview.com). Selecteer een of meer 
foto's en kies Bewerken, Metadata, Bewerk IPTC data (sneltoets 
Ctrl+I). Op de tabbladen Verantwoording en Beschrijving vult u uw 
gegevens in. Klik daarna op Schrijven of Schrijf alle geselecteer- 
den. Geen zin om dit steeds opnieuw in te tikken? Begrijpelijk! Sla 
uw gegevens als een sjabioon op met de knop Sjabloon opslaan. 
Daarna is met een klik op Sjabloon laden alles altijd snel weer op te 
roepen en meteen paraat om aan andere foto's toe te kennen. Ook 
een programma zoals Adobe Bridge werkt met sjablonen. 3/2010-TIPS&TRUCS 75 FOTOCATALOCUS IPTC-data bewerfcen BeKhnjvmg TretwooTien Cj*g;ie*n Verartwoonjng ] statin | Datum / Tjld I HarkoroTf Owerwn Ajleur /maker 
Simon Lurter 
Functie ouleur<rnaker 
fOIOOIBS! 
Verarawoordmg Bron Copyright fc)S Luter 
Contact | Vtnrfitt i /' Bewaar oorspronkeSike datum en ujd 
Schnjfopties 

Combrieer nieuwe 8 nukftgo waarden 
''. Samenvoegen met beataande waarden 
1/ ] Verleat hot bestaande vdd as de nwuwe mgavo leeg is 
C Vervang atoen bestaande vdden de leeg ojn 
• Ovenchn/ ale hutige waarden Schriyei 
EVemleuwofmaakXMP O Tip 15 Veelgebruikte informatie in een sjabloon opslaan. Tip 16: Anoniem blijven E Het kan verstandig zijn om niet alle gegevens in een foto te laten 
staan. Bijvoorbeeld als u thuis foto's maakt, locatiegegevens toe- 
voegt en de foto's daarna verspreidt of in een webalbum plaatst. 
Want: misschien hebt u liever niet dat de hele wereld kan zien waar 
u precies woont. In dat geval zijn gegevens weer deels of volledig 
uit een foto te halen. In XnView geeft u via Bewerken, Metadata, 
Opschonen aan wat weggehaald moet worden. Exif-informatie be- 
vat voornamelijk technische foto- en cameragegevens, maar ook de 
locatie. In de IPTC-informatie zijn uw copyrightmelding en adresge- 
gevens opgeslagen. » Om snel lets terug 
te vinden zijn goede 
trefwoorden nodig Tip 17: Nuttigg trefwoorden Het is slim om trefwoorden aan foto's toe te kennen. Daarmee be- 
schrijft u kort en bondig wat er op het beeld te zien is. Naarmate 
uw fotoverzameling zich uitbreidt, is dat - naast een goed geheu- 
gen en urenlang bladeren - de enige mogelijkheid om een bepaalde 
foto snel weer terug te vinden. Die gele auto in het lavendelveldje in 
Frankrijk vist u dan eenvoudig uit de vele duizenden vakantiefoto's, 
mits het goede trefwoorden heeft. Het scheelt u handmatig zoeken 
door jaargangen vol met foto's. Totdat er betaalbare software komt 
die automatisch onze beelden analyseert, moeten we deze trefwoor- 
den helaas zelf aan onze foto's toekennen. Tip 18: Kort, krachtig en eenduidig K Beschrijf met zo weinig mogelijk trefwoorden de belangrijkste ken- 
merken van een foto. Zoals: scheveningen, strand, zee, vuurwerk, 
nacht. De woorden 'strand' en 'zee' zou u ook kunnen vervangen 
door 'kust'. Welke woorden u gebruikt, is niet zo belangrijk, zolang u 
uw foto's er maar mee terug kunt vinden. Gebruik liever niet enkel- 
voud en meervoud door elkaar, of woorden met en zonder hoofdlet- 
ters, dat schept alleen maar verwarring. Trefwoorden zitten in de 
foto, dus ook anderen kunnen er gebruik van maken, bijvoorbeeld 
als u de beelden in een webalbum plaatst. Tip 19: Trefwoorden toekennen ff Bij Photoshop Elements zit een beheerprogramma: de Organizer 
Rechts vindt u er op het tabblad Organiseren het onderdeel Tref 
woordtags. Via het groene plusteken maakt u trefwoorden aan 
Voor de overzichtelijkheid mag u ze in categorieen en subcatego 
riegn plaatsen. Elke categorie heeft zijn eigen kleurrijke pictogram 
Trefwoorden mag u van tevoren bedenken, maar ook terwijl u door 
uw verzameling bladert. Toekennen werkt eenvoudig. Selecteer 
een of meer foto's die een overeenkomst hebben en sleep het tref- 
woord ernaartoe. Het pictogram van de (sub)categorie komt onder 
de miniatuur te staan. Laat de muispijl erboven zweven en u ziet 
de toegekende trefwoorden. U mag de fotoselectie ook op het tref- 
woord slepen. 

UngnLun 


OlQMlK. F 


t.ci" i^f EOlfu 


. ... 
_ 


| Kip s Octatfy 


rjiilrrrti •AjK'i 


IVIm 


- AiDuim 

+ - t 

la*<Hernmwml*n 


* I'.-rnrfdHtil.- .--!«-. rr.. - 


H 


H-i <'■'•- E 


• lf>*fW00t(JU(}) 


L A 


■*-, 


+ • 4 t 


i 


- 1 


Flrai« 


i 


ft* 


wii'j; 


. ■ MMI 
?H 


1 
'..-£&K 


Sl*5^ 
\ "■■ 
■TTfc 


' J***^^fc^ 


V\ Hun 
^K_ 


■""^"""^^w 


1 
^B 


MPfMBaVajB^^ 


[7^ ,,„. 


■ 


— ""^"™ 


AG 

lOIUJOtflJOT 

w 

[•■; (Ml 


6 

p-waroj-iUMeiwi 


Fl mow* 

» vwnden 
ft Plwwr. 

jj-^lj «nv,ict[Urn 
1^*1 ilot«nkirh 

© Tip 19 Trefwoorden krijgen een miniatuur, categorieen een 
kleurtje en een pictogram. 76 TIPS &TRUCS- 3/2010 FOTOCATALOCUS -\^J 
Tip 22: Is er een catalogus? © Tip20Namen aan gezichten toekennen kan razendsnel. Tip 20: Wie staat er op de foto? E Photoshop Elements 8 kan gezichten echt herkennen! U selecteert 
een aantal foto's en klikt in het vak Trefwoordtags op het pictogram 
Personen herkennen starten De foto's worden grondig geanaly- 
seerd; dit kan even duren. Zodra de eerste foto in beeld verschijnt, is 
een klik op Wie is dit? voldoende om een naam op te geven. Na een 
tijdje herkent Photoshop uit zichzelf mensen en doet een voorstel, 
zoals Is dit Kees? Klik op het vinkje als dit zo is, of op het kruisje om 
een andere naam op te geven. Wordt een object per abuis voor een 
persoon aangezien, dan slaat u die gewoon over. Namen toekennen 
kan nog sneller door te klikken op Meer personen een naam ge- 
ven. Photoshop doet een voorstel waarop u heel eenvoudig correc- 
ties aanbrengt. Tip 21: Waar opgeslagen? mn Waar wordt de extra informatie die u aan foto's toevoegt eigenlijk 
bewaard? De Organizer van Photoshop Elements gebruikt hier een 
catalogus voor. Dit is een centrale plaats waar de gegevens van alle 
foto's worden bewaard. Miniaturen en informatie over uw foto's zijn 
daardoor razendsnel beschikbaar, er hoeft immers niet steeds in al- 
lerlei mappen gezocht te worden. Een blik op de catalogus volstaat. 
Voegt u echter trefwoorden of andere gegevens aan een foto toe en 
bekijkt u hem daarna met een ander programma dan Photoshop Ele- 
ments, dan blijkt deze extra informatie ineens onvindbaar! Daarom 
is er een optie om de informatie (van tijd tot tijd) ook in de fotobe- 
standen zelf op te slaan, Selecteer een reeks foto's in de Organizer 
en kies Bestand, Trefwoordtag- en eigenschapsgegevens naar 
foto schrijven. Verwacht een programma dat u een fotomap eerst toe- 
voegt (importeert) en worden daarna eenmalig alle foto's 
geinventariseerd? Dan werkt het programma vrijwel zeker 
met een catalogus. Adobe Lightroom, Photoshop Elements 
en Picasa doen dit bijvoorbeeld. Kunt u vrijelijk van schijf 
naar schijf en map naar map wandelen om foto's te bekij- 
ken? Dan werkt het programma net als bijvoorbeeld de Win- 
dows Verkenner en worden wijzigingen die u aanbrengt 
meestal - maar niet altijd - rechtstreeks op de fotobestan- 
den aangebracht. Zo slaat XnView uw persoonsgegevens 
en trefwoorden meteen in de foto op, maarfotobijschriften 
weer niet. Tip 23: Maak een back-up JE De catalogus (de Organizer) van Photoshop Elements is 
een cruciaal onderdeel, want het beschrijft uw totale foto- 
verzameling. Het is natuurlijk erg jammer als u veel tijd en 
energie stopt in het toekennen van trefwoorden en de ca- 
talogus vervolgens verloren gaat. Maak daarom regelmatig 
een back-up via Bestand, Back-up maken van catalogus 
naar cd, dvd of vaste schijf. Crasht de catalogus of nog 
erger - uw pc, dan is de catalogus altijd nog te herstellen via Be- 
stand, Catalogus herstellen vanaf cd, dvd of vaste schijf. Zoals altijd 
met reservekopieen: plaats deze back-up ook op een extern medium 
(cd, dvd of losse schijf). ■~~ Foto's en video's ophalen 


» 
Nieuw 


» 
Recent bewerkt bestand openen in Editor 


» 
Cata[ogus... 


Ctrl+Shift+C 
© Een cd/dvd maten_ 


Clrt+Alt+C 
Koeleren/verptaaoen naar vefwisaeibate Ktujf _ 


CtrHSWft+O 
Back-up maken van catalogus naar cd. dvd of vaste schijf... 


Ctl -3 
Catalogus herstellen vanaf cd. dvd of vaste Ktajf— 


Dupliceren 


\j) Opnieuw vertjinden 


► 
Mappen controleren._ 


Nao- 


Trefwoordtag- en eigenschapsgegevens naar foto's schrijven 


Veip's' 


■ 
Exporteren als nieuwte) bestandten)— 


Ctrl+E 
Pagina-instelling... 


Ctrl+Shlft+P 
Pi Afdrukken... 


CM+P 
IM, Order Prints ... 


Afsluiten 


Coma © Tip 23 Maak een back-up van de catalogus! Tip 24: Classificeren Een digitale camera nodigt uit tot het schieten van vele plaatjes. 
Maar hoe herkent u snel de juweeltjes in uw verzameling? Dat kan 
door ze een score te geven van 1 tot en met 5. Dit heet classificeren. 3/201OTIPS&TRUCS 77 Wo FOTOCATALOGUS U hoeft echt niet alle foto's te markeren. Alleen de mooiste (score 
3) en allermooiste (score 5) volstaat ook. Tip: gebruik een score van 
1 om afgekeurde foto's te markeren, zo kunt u ze in een klap weg- 
gooien of apart zetten. In de Organizer van Photoshop Elements is 
de score als een rij sterren onder de miniaturen te zien. Klik op een 
ster om uw score te geven. Dat kan ook via de menubalk (Bewerken, 
Waarderingen) of via rechtsklikken op de foto. ***** 
73 9-J009 \l-.U ***** 

IS-IO-JOWIOtlJ 
_A1S9000JP9 
1 I I -/mx. I .' Jl) 
'•.•OOitifil IJrtJJB.ipy Tip 26: Foto's zoeken 5 U kent niet voor niets trefwoorden toe aan u w foto's. U wilt er natuur- 
lijk ook op kunnen zoeken. De Organizer van Photoshop Elements 
heeft veel mogelijkheden die u bereikt via Zoeken in de menubalk, 
zoals Op details (metagegevens). Kies bij Zoekcriteria voor bijvoor- 
beeld Trefwoordtags en kies er eentje uit. Door op het plusteken 
te klikken, is het mogelijk om meerdere trefwoorden op te geven. U 
bepaalt zelf of een of alle trefwoorden in het zoekresultaat aanwe- 
zig moeten zijn. Na een klik op Zoeken springen de foto's dankzij de 
catalogus razendsnel in beeld. Als alternatief kunt u een vinkje zet- 
ten bij de trefwoorden in het onderdeel Trefwoordtags rechts op het 
scherm. Wilt u alleen uw allermooiste foto's zien? Kies dan rechts bo- 
ven de miniaturen vanaf hoeveel sterren ze moeten worden getoond. Tip 27: Fotobijschrift ***** 
PKK910I9 IMIMMjiiq *** • - 

i t jomu:» 

IWIDOIOl OOrti/jpy ***** 

i i-anoft» 

PJQ1 00101. 00? -OGJPQ Een fotobijschrift is een korte beschrijving of uitleg, die bijvoorbeeld 
tijdens een diashow op het scherm wordt getoond. Een bijschrift 
toevoegen kan in de Organizer via Bewerken in de menubalk en dan 
kiezen voor Bijschrift toevoegen. Deze optie is ook te vinden door 
met rechts op de foto te klikken. Bent u benieuwd aan welke foto's 
u nog geen trefwoorden hebt toegekend? U krijgt ze op een presen- 
teerblaadje via Zoeken, Niet-getagde items. © Tip 24 De mooiste foto's geeft u de meeste sterren. Tip 25: Stapelen E Schiet u vaak een serie foto's, zodat u veel beelden hebt die op elkaar 
lijken? Dan is het scherm al snel gevuld met nagenoeg dezelfde minia- 
turen. Voor meer overzicht legt u de foto's die op elkaar lijken op een 
stapeltje. Die worden dan als een miniatuur getoond met een marke- 
rlng in de rechter bovenhoek. Maak een selectie van foto's en kies in 
Photoshop Elements voor Bewerken, Stapel, Geselecteerde foto's 
stapelen (sneltoets Ctrl+Alt+S). Een klik op het pijltje rechts naast de 
miniatuur volstaat om alsnog de afzonderlijke beelden in te zien. Doe dit 
bij de laatste foto uit een groep om ze weer samen te vouwen. Qlol r^JB ^^^. 


i 

t-ft-KWAlfrJ? 
1 - i 
yf Ji 


A 

A 10 JOOb I4MS 

;'A",»m i4i,*i ; ,., 


ft ft 

4-10-W06l4d6 * lO.'OOfilStt) 
«006)OCM- KSMJJpg PJOO61004-IS0D4O4pg Tip 28: Via de Verkenner Hebt u het favoriete programma waarmee u uw foto's bewerkt of 
bekijkt even niet bij de hand? Ook met de Windows Verkenner is de 
informatie van een foto op te vragen. Klik er met rechts op, kies Ei- 
genschappen en ga meteen door naar het tabbad Details. Als snel- 
toets om de eigenschappen te openen kunt u Alt+Enter gebruiken. 
Behalve technische gegevens over de opname en de camera, vindt 
u hier de classificatie, het fotobijschrift en de trefwoorden. Sommige 
informatie mag u zelfs aanpassen, maar weet wel dat dit dan niet in 
de catalogus van bijvoorbeeld Photoshop Elements te zien is. O © Tip 25 Deze stapel van twee foto's is tijdelijk opengevouwen. 78 TIPS &TRUCS- 3/2010 
MOBIELETELEFOON BEHEREN DOOR MARKSWARTS Mobieltje onder controle 

Beheer uw gsm via de pc Op een mobiele telefoon kan tegenwoordig zo 
veel (bellen, intemetten, agenda bijhouden, 
films kijken), dat het beheer van al die 
mogelijkheden soms wat lastiger is. Uw pc 
biedt de broodnodige hulp! 
• Mobiele telefoon met 
(draadloze) aansluiting 
voor computer 1 Usb-adapter •PC Suite ■MP3Cutter4.0 Wat gaan we doen? 
"fr We laten zien hoe u uw mobiele telefoon beheert met 
behulp van eenvoudige software. 1: Aansluiten op pc Een mobieltje is op diverse manieren aan te sluiten op de computer, mits 
de telefoon deze ondersteuning biedt. Goedkope modellen zijn, ook in 
201 0, nog niet altijd uitgerust met een externe uitgang naar de pc. In de 
meeste gevallen hebt u drie opties om een verbinding te leggen tussen 
de mobiele telefoon en computer. In de volgende tips behandelen we 
deze uitgebreid. Tip 02: Via usb K De meest eenvoudige verbinding met de computer is via een usb-kabel. 
Deze wordt vaak standaard met de gsm meegeleverd, maar moet in een 
enkel geval apart worden gekocht bij de speciaalzaak. Voor elk merk en 
model bestaan diverse variaties aan kabels, maar meestal gaat het om 
een smalle usb-kop aan de ene kant en een brede aan de andere kant. 
De brede moet u in een leeg usb-slot van uw pc of laptop stoppen. Wan- 
neer de telefoon aan is, zal Windows deze automatisch herkennen en 
installeren. Zegt Windows dat het uw mobiel niet kent? Installeer dan 
de driver voor uw telefoon. Deze is of meegeleverd in de vorm van een 
cd-rom of is te downloaden via de website van de leverancier. Na het 
installeren van de driver bent u op hetzelfde punt als na de voltooide in- 
stallatie via automatische herkenning. Uw telefoon wordt nu gezien als 
een externe harde schijf of usb-geheugenstick. Bij Mijn computer vindt u 
de naam van de telefoon terug en deze is op dezelfde manier te gebrui- 
ken als elke andere vorm van externe opslag. * Kies hoe u uw mobiel met 
depcwiltverbinden Tip 03: Via geheugenkaart .Bffl Diverse telefoonmodellen hebben de mogelijkheid om er een geheugen- 
schijfje in te plaatsen en deze als externe opslag te gebruiken. Dit is een 
erg handige en praktlsche manier om verzekerd te zijn van een veilige 
locatie voor uw foto's, muziek en sms'jes. Er bestaan verschillende mo- 
dellen voor deze schijfjes en het is dan ook weer per merk en model 
mobiel anders bepaald. Zo bestaan er M2, SD, Micro SD en diverse an- 
dere soorten kaartjes. Let goed op wanneer u dit geheugen in uw com- 
puter wilt plaatsen. Moderne computerkasten en externe kaartlezers 
zijn veelal uitgebreid genoeg om alle kaarten te kunnen lezen, maar bij 
bijvoorbeeld een laptop ontbreekt deze luxe. Schaf daarom altijd een 
usb-adapter aan waarin u de kaart kunt steken. Zo bent u onafhankelijk 80 


TIPS&TRUCS 3/2010 MOBIELETELEFOON BEHEREN 
bij het gebruiken van uw telefoongegevens. Eenmaal aangesloten op 
de computer of kaartlezer is de kaart te gebruiken als externe opslag. 
Een installatie voor de kaart is niet nodig, tenzij de verbinding via een 
voor de pc nog onbekende adapter loopt. Via bluetooth Al een aantal jaar is de bluetooth-verbindingstechnologie een standaard 
bij telefoons. Nu is 'draadloos' altijd al erg handig geweest, maar soms 
wat lastiger om in te stellen. Zoals u gewend bent bij het opzetten van 
een wifi-verbinding, zijn ook bij bluetooth herkenning en beveiliging be- 
langrijk om een succesvolle koppeling te maken. Om een bluetooth-ver- 
binding te maken, hebt u allereerst een telefoon nodig met deze optie 
en een computer met een interne of externe adapter. Een externe kost 
minder dan 15 euro en is niets meer dan een kleine usb-stick die wordt 
aangesloten op een vrije poort. In uw telefoon zult u de connectie eerst 
moeten aanzetten. Dit gebeurt vaak via Instellingen, Verbindingen, Blue- 
tooth. Activeer nu de optie Bluetooth aanzetten en zet de onzichtbaar- 
heidsfunctie uit via Zichtbaarheid, Telefoon tonen. Afhankelijk van het 
model verschillen deze termen, maar de opties zijn standaard. Nu is het 
mobieltje zichtbaar voor bluetooth-adapters. y Autcmati;che regiitratie & Bezig met zoeken naar HID-apparaten met draadloze 
Bluetooth-technologie (zoals een muis of toetsenbord)... 
Wilt u een of meer apparaten registreren, dan zet u deze 
aan en bereidt u zich voor op het registratieproces. 
Raadpleeg de gebruikersgids van het betreffende apparaat 
voor meer informatie. 

Als u geen apparaat hoeft te registreren, klikt u op de knop 
Annuleren om af te sluiten. U kunt de apparaten 
desgewenst later registreren via 'Bluetooth-instellingen'. HB9 Bezig met zoeken... [J Bit venster nlet meer weergeven Annuleren o Tip 4 De bluetooth-adapter zoekt automatisch 
naar uw telefoon. Toevoegen aan lijst ±! Om een bluetooth-verbinding te maken tussen pc en telefoon moeten 
zij elkaar herkennen. U hebt de telefoon zichtbaar gemaakt in het instel- 
lingenmenu van de gsm. Bij een computer is dit al automatisch gebeurd. 
Als u een bluetooth-adapter na aankoop succesvol hebt geinstalleerd 
op uw computer is het tijd om een connectie te maken. In het systeem- 
vak vindt u een blauw bluetooth-logo in de vorm van een vlag met 
spiegelbeeld. Klik hierop met rechts en kies dan Nieuwe verbinding 
toevoegen. Via een wizard wordt gezocht naar uw telefoon en vervol- 
gens getoond. Kies deze en klik op Volgende. Daarna vraagt de pc of 
een sleutel moet worden gemaakt. Deze sleutel beveiligt de verbinding tegen inbrekers. Omdat alleen u de code maakt of krijgt van de pc bent 
u verantwoordelijk hiervoor. Voor de eenvoudigste manier kiest u Kies 
een sleutel voor mij. Op uw telefoon verschijnt een bericht als 'Com- 
puter wil verbinding maken met uw telefoon'. Typ nu de code in die op 
het computerscherm staat. De verbinding is succesvol voltooid. 
) Tip 5 Eenmaal 
gevonden? Selecteer 
uw telefoon en vol- 
tooi de installatie. 
Bluetooth is een verbindingstechnologie via radiogolven tussen 
diverse apparaten op korte af stand. Omdat deze golven makkelijk 
zijn op te pikken door anderen wordt het standaard beveiligd door 
een korte code die alleen bekend is op de apparaten die verbonden 
worden. Dit betekent niet dat het honderd procent veilig is. Bij het 
maken van een verbinding van telefoon naar telefoon of pc heeft 
een ander ook toegang tot uw apparaat. Zet uw bluetooth-verbin- 
ding daarom altijd uit nadat u klaar bent met de verzendingen of 
zet uw telefoon op de onzichtbare stand in het instellingen menu. 
Als u dat laatste doet, hoeft u nooit uw bluetooth uit te zetten, 
maar kunnen mensen niet zomaar toegang proberen te krijgen tot 
het mobieltje. Een ogenbfck gedukl De Ward nu&a verbinding reel e 
! S3 '1 Het \ckah ocpa/B* maoU vflrtwvSng met de * 

het re/rote appar&st 

EenogertUcgedLJd 3th Beheer - B>u«ooth-bevtiligirvg & Bkjetooth-preode (PIN): *™^ 

(Indkn Waneo. wdtde rtandwrd PW gebrufct) 
Appmt aanvragen 
rftxtooth-apparMtadre*: 00: 19:63: 14:43:A0 
Suetoottt'aoperaalnaam: -«c7 j*_ — 
Zorg ervoor dat u altijd een wachtwoord meegeeft aan 
de draadloze verbinding. 3/2010 TIPS&TRUCS 81 
MOBIELETELEFOON BEHEREN Zenden via bluetooth mm Om te tester of de bluetooth-verbinding daadwerkelljk werkt, verzen- 
den we een muziekbestand. Dit kan beide kanten op gebeuren. In de 
computer klikt u op Bluetooth in net systeemvak en dan op Bestand 
verzenden. Selecteer uw telefoon en kies in het volgende scherm het 
bestand op uw schijf dat verzonden moet worden. Let op dat de be- 
standsgrootte klein genoeg is om op de - vaak beperkte - harde schijf 
van uw mobiel te kunnen. Dit is ook te zien op uw telefoonscherm, nadat 
u in de wizard op Volgende hebt geklikt. De mobiel vraagt om de over- 
draft te accepteren en toont hierbij ook hoe groot het bestand is en 
hoeveel geheugen u overhoudt. Andersom werkt het precies hetzelfde: 
kies in uw gsm een bestand en selecteer in het optiemenu Verzenden 
via Bluetooth. Selecteer nu de naam van de computer en verwerk de 
verzending door deze op beide media te accepteren. Tip 07: Spedale software E Zoals u normaal gesproken belangrijke bestanden van uw harde schijf re- 
gelmatig back-upt, zo is dit ook mogelijk bij bestanden op een mobiele tele- 
foon. Hiervoor bestaat een softwarepakket genaamd PC Suite. Elk populair 
telefoonmerk heeft een eigen versie zodat u zeker weet dat uw telefoon 
werkt met de software. Er bestaan ook gratis universele versies, maar 
deze kennen vaak minder mogelijkheden en soms moet er betaald wor- 
den voor een licentie. Surf daarom naar de site van uw telefoonleveran- 
cier en download daar PC Suite. In dit geval maken we gebruik van die van 
Sony Ericsson (17,4 MB, www.sonyericsson.com onder Support), Sony Ericsson PC Suite wordt gelnstalleerd ITTB O O :. InsQferen 2. Startsn 3. VebWen 

C:\...\Sony EricssonSony Ericsson PC SuHeVCS Dag.ot 
« Tip 7 De installatie van de PC Suite kan eventjes duren, 
wacht dus rustig af. Installatie PC Suite ■cm De PC Suite van Sony Ericsson bestaat uit een managementprogramma 
inclusief stuurprogramma's voor de modellen van het merk. De instal- 
latie is eenvoudig, maar vanwege de drivertoevoeging kan het proces 
een aantal minuten duren. Nadat het programma is opgestart, wordt 
gezocht naar uw mobieltje. U kunt kiezen tussen een usb-verbinding via 
de kabel, bluetooth of infrarood. De usb-verbinding is het snelst en sta- 
bielst, maar bluetooth werkt net zo goed. Voor deze laatste optie loopt 
u een korte wizard door waama de verbinding is gemaakt. 
Voitxndtngslype sotocloion 
9 Tip 8 Bij de eerste start moet u uw telefoon synchroniseren 
met de software. \ Met speciole software 
beheert u vanaf 
de pc uw mobiel Telefoonbacl<-up ^ Om een back-up van uw contactgegevens te maken, klikt u in het lin- 
kermenu op Tools en dan op Back-up & Herstellen. U ziet nu uw 
telefoon en computer staan. Kies Back-up maken. U krijgt een optie- 
menu waarin u kiest wat gekopieerd moet worden naar uw harde schijf, 
bijvoorbeeld alle telefoonnummers uit het telefoonboek en agenda-af- 
spraken. Klik op Volgende. Typ nu een naam in voor deze back-up en 
vul desgewenst een beschrijving in. Klik op Een andere locatie se- 
lecteren en kies bij Bladeren een makkelijk te vinden locatie voor de 
D U moet uw telefoon een naam geven, zodat PC Suite hem van 
andere telefoons van Sony Ericsson kan onderscheiden. 

Welke naam wilt u hem geven? Mark) 
"Dit zal uw telefoon in geen enkel opzicht wijzigen. 
Yoltooieti ' ' « Tip 9 Geef een naam aan uw telefoon zodat u geen gegevens 
verandert van een andere mobiel. 82 TIPS &TRUCS 3/2010 MOBIELETELEFOON BEHEREN 
opslag. Vervolg de wizard en de gegevens worden gekopieerd naar de 
map van uw keuze. Na voltooiing verschijnt de back-up in het venster. 
Als u deze in een later stadium nodig hebt, selecteert u die en kiest dan 
voor Herstellen. De omgekeerde weg wordt dan bewandeld. H 


Back-upeigenschappen instetlen 


X 
"fill riMP1&sd<1J01 


yl Mark's back-up T&T 
Besdv(frin0badtupi 


Vti een paar nwii»*n a)n irm coo tKl^egeverw ve*g op trtfi computer 1 


S»cfc-tf*xaCe: 

Standaard bacfc-uKiat* 
e £<n andee locate cefecwren 


ftreaubWVComputerVftCER (C0V3^u*^V^<«oair*enl^\TetefMr6sc>a) 


[! SatJaen J J 
; h,, ■ 

Tip 9 Mook een goede back-upmap aan waar u altijd snel bij kunt. : Media naartelefoon SE Luistert u graag mp3'tjes op uw telefoon of wilt u er wat laatste vakantie- 
foto's op bekijken? Door deze in PC Suite van de pc naar telefoon te slepen 
zet u die in een handomdraai op uw mobiel. Ga naar Editors, Bestan- 
den. In het linker gedeelte bevindt zich de harde schijf, rechts de mappen 
die zo op uw mobiel staan. Navigeer naar het bestand dat verplaatst moet 
worden, bijvoorbeeld een muziekbestand. Dubbelklik onder Mijn tele- 
foon op de map waar ringtones en liedjes in zitten. Klik op de pijl naar 
rechts, te vinden In het midden van deze twee schermen. Deze staat voor *§ Back-up van de telefoon wordt gemaakt... * fjp Voorbereiding 


Geslaagd 


Klaar 


• 


St Contacten 


Geslaagd 


Klaar 


V 


Q Kalender 


Geslaagd 


Klaar 


• 


[Qj Taken 


Bezig met lezen... 


W, Notifies 
Pj Favorieten 


Annuleren any Ericsson PC Suite ,Q — S Mark vcrbonnVn fn Trlrfoon-mod 

6ei!iil Opl*l VtAttu 


Htlp 


***** 


To* 


• 
Cj Vwktok* 
QBj&ku>lHmult« 
Q taMMMMNl 
£ T«Wcvm>M« 
Eduv^^^^. 


? o Deze computer ■:,, ft««C9 -[&&«" cP I,-,,,, |||feM* J02-0«fO«R«*City 
•lOl-ShoulBOtttLox) 

-jM-HOTHThinHell 
JlM-Cjltin-jDile-.t 

' J 07 • 1 Wm MM« fei lov« vou 
5«-H«<«tiO«fcrt 
<£0»-UdctUp 
±)]0-llAtlila«d 
ilU-fertve. 
jj 11 • Cnmlid* Sateen 
5 U • 00 »og Wv« M« 

*|1J. IbMI Ana ton aii Mh rVj Mljn telefoon 

| lolefoonoeheogen 

iifcttlB-CJ 

I I 

nrigtono .>deod| Sony Ericsson it Suite Cybcr-shot 

Sony Ericsson © BMMw-MM.GnBmWlOMW.i 

«5 Tip WKIikken, verplaatsen, bevestigen en wachten: een mp3 
staat binnen no-time op uw mobiel. 

'van pc naar telefoon'. U krijgt nu een overzichtsvenster te zien. Bevestig 
uw transfer met een klik op Ja. Afhankelijk van de verbinding kan het even 
duren voordat u het bestand op uw telefoon terecht ziet komen. Tip 11: Sms'jes beheren m Om uw sms'jes te beheren, gaat u in het menu naar Editors en kiest 
dan SMS-berichten. Uw Postvak in en uit verschijnt en Verzonden be- 
richten. Alle berichten die op uw telefoon staan kunt u op de pc nalezen, 
bewerken en eventueel beantwoorden. In de menubalk ziet u de ver- 
trouwde telefoonopties als Nieuw bericht, Beantwoorden, Doorsturen 
en Verwijderen. In het telefoonvenster klikt u bijvoorbeeld op Postvak 
in en selecteert een sms in het berichtenscherm. De volledige tekst ver- 
schijnt daaronder bij Details. Om de belangrijkste en leukste berichten te 
bewaren, selecteert u deze door er op te klikken in het berichtenmenu. 
Door de Ctrl-toets ingedrukt te houden, kunt u meerdere tegelijk mee- 
nemen. Kies nu in de menubalk Kopieren naar... en klik op uw naam 
in de mappenstructuur. Hierbij worden de berichten gekopieerd naar de 
o Tip 11 Bewaarde belangrijkste sms'jes op de harde schijf en 
schoon zo uw Postvak in op! 3/2010- TIPS 4 TRUCS 83 
MOBIELETELEFOON BEHEREN harde schijf als archiefmateriaal. Om snel uw postvak op te schonen, se- 
lecteert u alles met Ctrl+A en klikt op Verwijderen, of selecteer alleen 
bepaalde berichten om de leukste te kunnen bewaren. Sync hroniseren mm nl/p.luijer/) maakt u van een liedje een ringtone op maat. Download net 
kleine stukje software van de site en pak het zip-bestand uit. Dubbel- 
klik op MP3Cutter.exe om het te starten, installatie is niet nodig. U 
ziet drie schermpjes. In de Project Bin plaatst u de nummers die u wilt 
bewerken. Bij Cutter bewerkt u ze, waarna het resultaat via de Cue list 
wordt getoond. Een handige optie in vrijwel elke PC Suite is synchronisatie met een of- 
fice-pakket. Zo kunnen alle gegevens uit het e-mail- en agendaprogramma 
Outlook worden gekopieerd naar uw telefoon, zodat u altijd alle belangrij- 
ke contactgegevens en agendapunten bij u draagt. Om dit te doen gaat u 
naar Tools en kiest Synchronisatie. Let nu goed op. Voordat u enthou- 
siast de te synchroniseren items aanklikt en op Synchroniseren klikt, moet 
u de instellingen goed doomemen. Ga hiervoor naar Gea vanceerd , een 
knop onder Synchroniseren. U ziet dat standaard de gegevens van de te- 
lefoon helemaal worden vervangen door de computergegevens. Dit be- 
tekent dat u alle agendapunten en contactgegevens kwijtraakt, terwijl dit 
waarschijnlijk helemaal niet de bedoeling is. Kies voor het beste resultaat 
de optie Inhoud van telefoon en pc samenvoegen. Hiermee krijgt 
u een combinatie van de gegevens van Outlook en uw telefoon. Het risico 
op dubbele gegevens bestaat. U kunt dat voorkomen wanneer u een op- 
tie als Contacten of Kalender waarvan u weet dat de lijst al correct is niet 
selecteert in het algemene synchronisatiescherm. ' Agendogegevens op uw pc 
synchroniseert u eenvoudig 
met die op uw mobliel Eigen ringtones □nm Een ringtone was vroeger te koop via diverse bedrijven en bestond 
meestal uit het refrein van een bekend liedje. Wanneer u nu een mp3'tje 
naar uw telefoon kopieert, is dit het volledige nummer. Als u dat instelt 
als ringtone hoort u de intro. Met MP3Cutter 4.0 (http://home.hccnet. 
■ ^** — ■ ^^Z~" 

Aufo *** fMOoca-oabtMo* _* | NMtodplMhBn|irU 
3 N"*H of oabihrr |»" ' S| flaopm 

r 'Ji-o-J.ia '--co-., m 

r QNcktoMfct*t«Mt«fdr«U»i 

(nm <tmm •»«* "* (*•*«) 

W PmdKeartMPShdMflaaltun [Sp***-* fc*J n-J'-iflVP: itnpsr* Jsjui: *> Tip 13Zelf een ringtone van een mp3 maken is kinderspel met 
MP3Cutter 4.0. Ringtone maken err Om een ringtone te maken, zet u eerst een vinkje voor Control cut- 
ter with keyboard, te vinden via File, Preferences, zodat de Cut- 
ter vrij te gebruiken is. Voeg nu een mp3'tje of wav-bestand toe via 
File, Import. Dubbelklik dan op het gewenste liedje in de Project 
Bin. In de Cutter klikt u op de play-knop om de muziek te starten. Met 
de linker blauwe pijl geeft u het beginpunt aan, met de rechter het 
eindpunt. Zet deze punten bijvoorbeeld aan het begin en einde van 
een refrein of gitaarsolo. Via een klik op de pijl met dubbele streep is 
dit gecropte fragment te beluisteren. Tevreden? Klik op de diskette en 
sla de nieuwe mp3 op. Via de PC Suite is deze nu eenvoudig naar de 
telefoon te kopieren. In uw mobiel kunt u deze als ringtone instellen 
voor het gewenste doel. O 
Bezit u een model telefoon zonder mp3-afspeelmogelijkheid of houdt 
u gewoon meer van de traditlonele polyfonische ringtones? Dan kunt 
u terecht op www.coolfreeringtones.com. Op deze site vindt u, tus- 
sen alle reclame-uitingen, talloze bekende hits van toen en nu. Door 
te zoeken op categorie of in de hitlijsten te neuzen vindt u vanzelf 
wat leuks om als ringtone te gebruiken. Klik op een liedje en kies in 
het nieuwe scherm Download. Het midi-bestand wordt gedownload 
in een zip-verpakking. Na het uitpakken kunt u dat via de PC Suite 
kopieren naar uw telefoon, of het op de externe geheugenkaart van 
uw mobiel zetten. Co»tt)IU, 

Done* (Mi POP Free Ringtones ■-',- I. <. I , .;', . . bnui mtt 'l"' ' 

Os-«»c*d 0« t«ta* •■«•■• ■—'!■».■»•• *w< tow (a wianoai. rw fload t» 4* T«M.. 

AD i-l 


M-r b.i 


ft Mi*., ii*>.-i - 

P e*mnv ip— 1» • 3mmv* 


P Bnta^rtot»n.iC»-0ft».:5^»1 

P *anp» lMMi.|»!a4rvtn 

P ButMyMMan-MMfAQMNd 


mwGiomCi... 


P BrOMf ]*««■■ BBPtTslUU-oinicn 

.'-!■-.■..-:■. 

i3 Bniacr Spam- DOT fla 

P ara«Ytoe«>«-OortiHi>a»« 

P Stilly Ipaaf ■ [*J»i» 

•3 fV.in'i Sarui L**l 

P Bi"T«y lno««»-.5— •.*■! 

P CatnaOMn. *'*» Dji*>.Ci-« 


P amnry l»w» - '.«»/ 

P 6ntm* Spewi-DeoWtttt**** 


Afc*WfcKM 


tofDwHHJ 


P anHwyiwM-C.neraaaae 

P BnUwrlptM>-5MlPo> 

P BrfuvySpaari-Suvwi 

P 8>w*» spMii - atone* 
P sm-iuwi 'ic 
P criwDaii-nucwri 
SCRtCUUVUl ••• 


----- 1 


....... 


■••■' ■ 
P CeafwDUM-AiBytftMl 


..-■■. 
CckneOna-BMNwAMtMltaHl 

fl CdWtM-lMMOl-LC.MUr 

P C*flneDie».Cc»Mt 


Jl CMmOm-H^'i Sick 

P CeaaaOwa-7?«Fra*iOfl>rt 

.OcataaO^r—T..* 

P CakBtD-M-nMf*Q*tta>r 


LUKE Own 

«t BMGTOWS ... 


P CUneOiM.iam«lMfM 
fl CcBaaDMM-t»Mi* 


P»rtn«f» 
fl o»hj »»•■<■- mr 


P CvnJBoMt.ODUXca 


• [ '-." " 


fl 0—#nem<*-AtisttThii***n* 


P Day*) Bow —nu 


fl D>HlBu>iM-*ITWV««fDiaM 


P rwidtoww ■ J*«*C*f* 


fl Ooiarae-AKn 


fl Or*d &•■■*• lira Dajca 


..-■t :>■,:. -i 


P teUkWn -Calitaa* 


fl Br.iJ9aw*.. A: D- ■-'*. 
P Dan) Bcww . Cttfif* 


.0 DMI-W.tBWfel 
P Da»M ■«■*•- CM* Ctl 


fl Bn—Bg-.-E*-* 
0— «J Bow - C—murt D»ai 
P Dr-to Be*- --.- **awCooj 

H ( »n...< * 

HO Wane* 

SiHiknc, 

PfctRfsi BrJfeH b 
LKlMn it 

GSM Gtt 

a.eopn I bfH '.'■:■' 
:•-■ ■. £ 

— U,T:, Dc«0«)Q Download ouderwetse ringtones gratis en voor 
niets via internet 84 TIPS&TRUCS 3/2010 
MASTERCLASS DOOR DENNIS CANDASOEBRATA MASTERCLASS 

Grote Ions dat u thuis een netwerk hebt, met twee of meer 
computers. Windows heeft uiteraard de nodige standaard 
netwerkfuncties in huis, maar het kan altijd beter! In deze 
Masterclass geven we registertips waarmee u de computers 
binnen uw netwerk nog meer naar uw hand zet. 1 Masterclass Alle tips in Masterclass zijn van een zeer 
hoog niveau. Alleen voor de experts! Beeinner Expert ^ Geen garantie Als u vaak wijzigingen in het register aan- 
brengt, zult u merken dat de registertips 
soms niet functioneren of een andere uit- 
werking hebben. De specifieke samenstel- 
ling van hard- en software zorgt ervoor dat 
sommige registeraanpassingen geen of een 
ander effect hebben. Omdat geen enkele 
computer dezelfde is, bestaat de kans dat 
niet alle tips werken. Houd hier dus rekening 
mee als u aan de slag gaat. Dat voorkomt on- 
nodigeteleurstelling. Tip 01: Tegelijk Hoe meer computers in uw netwerk, hoe meer 
tijd het kost om een registerwijziging op al uw 
computers door te voeren. U herhaalt dan im- 
mers telkens dezelfde handelingen. Geen nood: 
de functie Exporteren (te vinden in de Register- 
editor) helpt in deze situatie. Hierbij exporteert 
u een deel van het register als reg-bestand. 
Vervolgens kunt u dit bestand naar de andere 
machines kopieren en daar uitvoeren. Een reg- 
bestand kent nog een andere prettige bijkom- 
stigheid: u kunt het gebruiken als back-up van 
een specifieke waarde. Heeft een verandering 
in het register niet het gewenste effect, dan 
importeert u het reg-bestand met de oorspron- kelijke instellingen. Exporteren van sleutels 
gaat relatief eenvoudig. Klik met rechts op de 
betreffende sleutel en kies voor Exporteren. 
Bij Bestandsnaam voorziet u het reg-bestand 
van een passende naam. Kies bij het vak Ex- 
portbereik welke delen u wilt exporteren (Al- 
les of Geselecteerde subsleutel). Klik op OK. De 
instellingen van de registersleutel worden in 
een tekstbestand weggeschreven en als reg- 
bestand opgeslagen. Tip 02: Netwerknaam 

Niet alles is direct aanpasbaar in Windows Vista. 
Goed voorbeeld hiervan is de titel van het pic- 
togram Netwerk. Wat u ook probeert, Windows 
Vista steekt hier een stokje voor. Het register 
biedt uitkomst (Start, en typ Regedit in het in- 
gebouwde zoekvak). Ga naar de sleutel HKEY_ 
CURRENT_USER\Software\Classes\Local 
Settings\Software\Microsoft\Windows\ 
Shell\MuiCache. Dubbelklik op de sleutel 
■."■C:\Windows\system32\NetworkExplo- 
rer.dll,-1 . In het vak Waardegegevens geeft u 
de gewenste naam op, waarna u klikt op OK. Kies 
Bestand, Afsluiten. Tip 03: Ceheim Wilt u een geheim gebruikersaccount voor uzelf 
maken, waarvan uw medegebruikers niets zien 
in het welkomstscherm van Windows XP? Het re- 
gister komt hierbij van pas (Start, Uitvoeren, en 
typ Regedit). Via de sleutel HKEY_LOCAL_MA- 
CHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAc- 
counts\UserList bepaalt u welke gebruikers 
zichtbaarzijn. In het rechtervenster dubbelklikt 
u op de gebruikersnaam van het 'geheime ac- 
count' en typt u een in het vak Waardege- 
gevens. Klik op OK en kies Bestand, Afslui- 
ten. Als u Windows opnieuw start, ziet u dat de 
gebruikersnaam is verdwenen. Om deze alsnog 
te gebruiken, drukt u in het welkomstscherm 
O Tip 3 Een geheim gebruikersaccount! 

tweemaal op Ctrl+Alt+Del U kunt vervolgens 
in het klassieke aanmeldingsvenster van Win- 
dows de gebruikersnaam en het wachtwoord 
van het geheime account opgeven. Let op, 
gebruik deze tip alleen bij nieuwe accounts en 
controleer eerst op een goede werking voordat 
u belangrijke gegevens onder het account op- 
slaat! Tip 04: Importeren 

Hebt u op elke computer binnen uw netwerk 
een lijstje met dezelfde intemetfavorieten voor 
Internet Explorer gemaakt, en wilt u niet dat 
medegebruikers hun eigen lijsten met intemet- 
favorieten via de importfunctie op de netwerk- 
computers importeren? Open de Register-editor 
(Start, en typ Regedit.exe in het ingebouwde 
zoekvak of Start, Uitvoeren, en typ Regedit). Na- 
vigeer naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\ 
Software\Policies\Microsoft\lnternet Ex- 
plorer (maak de sleutel zelf aan als deze nog 
niet bestaat). Kies voor Bewerken, Nieuw, 
DWORD-waarde en noem deze waarde 3 IDG NederUnd j Homepage Tipsft Trues! Bewerton BmW Favorteton Extra Help 
Meuw 
Openen,.. o*o' />»*■. ^fid BenertaimetKlscUok 

Opslw*... 

Pagha-frwtelng,.. 

tfctufcten... 

Atoukvoorbeeld... .-•.;. ; 
Favorieten exporteren Het exportefen van favorieten (s mtgeschatoW op deze computer. cx © Tip 4 De functie Importeren 
uitschakelen. 86 TIPS&TRUCS-3/2O10 MASTERCLASS - _i 

-I 
- _i 
*CJ 

ID 
-J 

• _l 
-J 

• _l 

• _l bYamM Comeafcxi WM 

Ir*eme( dDton* 

KeytNMra 

MedeHem 

Menenge>5ef*1ce 

W:ro«ft Meragemer* Comoto 

rerotrft SOL Server 

ma 

MP€GiCet™*e*xe. 

MSP#rttu«nflef 

MSWvOSW 

Mdnreda 

NNCOE 

rMgtiow i Neam - 3)(S«MMrd) type 

MS.S C:\DKument5 .raj SMr«i\0*r™\8gre.jiMd W.e.der*em 


.■MMMMVEO 


Oo~*.d0.icw» 


WeerdegeQever* 


[CVVOexrfeerJl 


| OK ^| [ 4nrU„r, | Den torrc««\n:£v.ajllR!>iI.USB<15s(lw..\MC'0.o(lUf""« E«*»er DisablelmportExportFavorit.es. Dubbelklik 
vervolgens op de waarde en vul een 1 in. Nadat u 
het register hebt afgesloten via Bestand, Afsluiten 
is de functie niet meer toegankelijk. Tip 05: Menu Start Via het register bepaalt u welke opties zijn op- 
genomen in het menu Start van Windows XP. 
Kies Start, Uitvoeren en typ Regedit. Open 
de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\ 
Microsoft WVindows\CurrentVersion\Ex- 
plorer\Advanced. In het rechtervenster ziet 
u de waarden Start_Show, gevolgd door een 
onderdeel. Is het bijbehorende waardegege- 
ven 1, dan wordt het onderdeel getoond. Dub- 
belklik op een waarde om deze aan te passen 
en typ een bij Waardegegevens als u het on- 
derdeel wilt verbergen. Wilt u de netwerkver- 
bindingen tonen? Dubbelklik op Start_Show- 
NetConn en typ een 1 bij Waardegegevens. 
Wilt u de netwerklocaties tonen? Dubbelklik op 
Start_ShowNetPlaces en typ een 1 in het 
vak Waardegegevens. Verlaat het register 
via Bestand, Afsluiten. Tip 06: Legen In de map met tijdelijke internetbestanden ko- 
men bestanden terecht die tijdens het bezoek 
aan websites worden opgeslagen. U kunt er- 
voor zorgen dat deze map bij het afsluiten van 
Internet Explorer automatisch wordt geleegd. 
Zo houdt u de mapgrootte onder controle en 
zorgt u ook voor een veiliger computer (priva- 
cygevoelige informatie wordt immers verwij- © Tip 7 Via het register kunt u bepalen 
waar met Internet Explorer gedownloade 
bestanden worden opgeslagen. 

derd). In het Windows-register (Start, Uitvoeren, 
en typ Regedit) bladert u naar de sleutel HKEY_ 
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win- 
dows\CurrentVersion\lnternet Settings\ 
Cache. Klik met rechts op Persistent en kies 
Wijzigen. In het vak Waardegegevens typt 
u 0. Bevestig met een klik op OK en kies Be- 
stand, Afsluiten. Start Windows opnieuw op. 
Bij het afsluiten van de browser worden de tij- 
delijke bestanden automatisch verwijderd. Op- 
geruimd staat netjes. Tip 07: Opslagiocatie Via het register kunt u bepalen waar bestanden 
die u via Internet Explorer binnenhaalt, worden 
opgeslagen. In het Windows-register (Start, 
Uitvoeren, en typ Regedit) navigeert u naar de 
sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi- 
crosoftMnternet Explorer. Klik met rechts op 
Download Directory en kies Wijzigen. Geef 
vervolgens in het vak Waardegegevens het 
volledige pad op naar de gewenste map. Klik op 
OK en kies Bestand, Afsluiten. De wijziging 
wordt direct doorgevoerd. Bestanden worden 
voortaan in de nieuwe map opgeslagen. Tip 08: Verbergen U kunt via het register instellen dat medege- 
bruikers de netwerkverbindingen minder goed 
kunnen aanpassen. Verberg het onderdeel Ver- Een gewaarschuwd mens De tips in dit artikel vereisen dat u het register handmatig bewerkt. Zoals u weet, is het register een 
van de belangri jkste componenten van het besturingssysteem. Enige voorzichtigheid bij het bewer- 
ken daarvan is dus nodig! Bent u voorzichtig, dan is er niets aan de hand. En al helemaal niet als u 
een goede back-up hebt. Deze kunt u maken met WinRescue, Een probeerversie voor alle soorten 
Windows-versies vindt u op www.superwin.com. 
Anoniem Het menu Start van Windows XP toont al- 
tijd de naam van de aangemelde gebruiker. 
Hebt u meerdere computers en wilt u geen 
onderscheid maken tussen de verschillende 
gebruikers op de machine? Maak het menu 
Start anoniem met behulp van het register 
(Start, Uitvoeren, en typ Regedit). Ga naar 
de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Soft- 
ware\Microsoft\Windows\CurrentVer- 
sion\Policies\Explorer. Kies Bewerken, 
Nieuw, DWORD-waarde. Deze waarde 
noemt u NoUserNamelnStartMenu. Klik 
erop met rechts, kies Aanpassen en typ 
een 1 in het vak Waardegegevens. Be- 
vestig met een klik op OK en kies Bestand, 
Afsluiten. Nadat u Windows opnieuw hebt 
opgestart, wordt het menu Start zonder ge- 
bruikersnaam getoond. Aanpassen Mogelijk wilt u juist extra aandacht beste- 
den aan de gebruikersnaam als u meerdere 
computers in het netwerk gebruikt. Wanneer 
u een computer met een voorge'installeerde 
versie van Windows XP hebt, is de naam 
mogelijk door de fabrikant ingevuld. Via 
het register kunt u de bestaande naam aan- 
passen. Open de Register-editor via Start, 
Uitvoeren en typ Regedit. Navigeer naar 
de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Soft- 
ware\Microsoft\Windows NTACurrent 
Version. In het rechtervenster dubbelklikt u 
op RegisteredOrganization en verandert 
u de 'bedrijfsnaam'. Dubbelklik hierna op 
RegisteredOrganization en verander de 
naam. Klik op OK en kies Bestand, Afslui- 
ten. Start Windows opnieuw. De gebruikers- 
naam is aangepast. ■cwmam 


■HUM, 

■mm 


'!■!'■"■■ 


•tiji 


tiau'Ji 


Sf- o.-«— « 
I V^llftnM.) 
■)..*... 
lUlltri 
utjt 


NMtMHMi 


•lijj 


M*0> 


•W.M 


) -CtfMiieMKMa.vfl-lMiaM 
3m—« 


mu De gebruikersnaam veranderen via 
het Windows-register. \ ' 3/201CMIPS&TRUCS 87 MASTERCLASS 
Andere locatie Niet tevreden met de standaard locatie van 
gedeelde mappen in Windows XP? U kunt 
deze veranderen, bijvoorbeeld naar een an- 
dere schijf. In het Windows-register (Start, 
Uitvoeren, en typ Regedit) bladert u naar 
de registersleutel HKEYJLOCAL.MACHI- 
NE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ 
CurrentVersion\Explorer\User Shell 
Folders. In het rechtervenster klikt u met 
rechts op Common Documents. In het vak 
Waardegegevens geeft u de aangepaste 
locatie op, inclusief volledig pad. Sluit het re- 
gister netjes af via Bestand, Afsluiten. De 
locatie is aangepast. Onthoud de oorspron- 
kelijke locatie (%ALLUSERSPROFILE%\Do- 
cuments), zodat u de aanpassing altijd kunt 
terugdraaien. Niet tevreden met de standaard locatie 
van gedeelde mappen? Submappen Ook submappen in Windows XP, zoals Ge- 
deelde muziek, Gedeelde afbeeldingen en 
Gedeelde video kunt u op een andere loca- 
tie onderbrengen. Open de registersleutel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
ExplorerAUser Shell Folders en pas de 
waarden aan van CommonMusic, Com- 
monPictures en CommonVideo. Sluit 
het register af via Bestand, Afsluiten. 


< >_J Dynarrtc Directory 
Or LJ Advanced 

a> CJAppicer 

I Associations 

.* _J AutoplayHandlers 

* CJ MBuckat 

! ) BrowseNewPror.ess 

S CJ Browser Helper Objects 

* Cj CD Burning 
» LJ CcrtrolPanel 
Si £j Desktop 

U DotfolderPaths 
a Cj Drtvelcons 

_] FfcAssoclatlon 
t _J FUdEitenslons 

* LJ rtdeOestoplcoro 
Cj HldeMyComputedcons 

S CjMyComputer 
S Cl NetworkCrowler 

* _| ^Wv^ork^«lgrlbo^ryJOd 
LJ NewShortcurHandlers 

» "T PnhMWWIwrl y > N*am Type 

S](5<«ndaard) RES^Z 

SfllronUnderlno REGJWNE 

SjlnternetOpenWUh REG.DWORD Gegeverw 

(oeen woerdo ngesteld) 

03 00 00 DO 

OxOOOODOOD (0) DWOKU-Wddrdc bevrerken [?j{5<j 
Waardenaarrc 
InleinelOpenWM. 
WMrdtgetuveiit: GioreJal 
|0 Heudecrnsal 
OOecmaal 
| OK f-J I Amfcten | 
hj 

D«MC«r»jutorV«EYJC«l_MACHIr^SOF™ASEi^o^ bindingen in hetConfiguratiescherm. In het Win- 
dows-register (Start, Uitvoeren, en typ Regedit) 
gaat u naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHI- 
NE\Software\Policies\Microsoft\lnternet 
Explorer\Control Panel. Kies Bewerken, 
Nieuw, DWORD-waarde. Noem deze waarde 
ConnectionsTab. Klik erop met rechts, kies 
Wijzigen en typ in het vak Waardegegevens 
een 1. Klik op OK en kies Bestand, Afsluiten. 
Het onderdeel Verbinding in het Conliguratie- 
scherm wordt aan het zicht onttrokken. Tip 09: Weboptie Gebruikt u Windows XP? U kunt een website 
tonen op het bureaublad. Helaas maakt deze 
optie het besturingssysteem er niet stabieler 
op. U kunt de weboptie weghalen en hiermee 
voorkomen dat webinhoud op uw bureaublad 
terechtkomt. In het Windows-register (Start, 
Uitvoeren, en typ Regedit) navigeert u naar de 
sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Po- 
licies\Explorer. Kies Bewerken, Nieuw, 
DWORD-waarde en noem deze waarde 
ClassicShell. Klik erop met rechts, kies Wij- 
zigen en typ een 1 in het vak Waardegege- 
vens. Klik op OK en kies 
Bestand, Afsluiten. De 
optie is uitgeschakeld. O Tip 11 Voorkom dat Windows u aanbiedt 
om online naar programma's te zoeken. 

ster links. Via het register kunt u zorgen dat 
de locaties in een uitgebreid Verkenner-ven- 
ster worden getoond (Start, Uitvoeren, en typ 
Regedit). Ga naar de sleutel HKEY_CLASSES_ 
ROOT\Folder\shell\open\ddeexec Dub- 
belklik op Standaard (in het venster rechts) 
en typ lExploreFolder("%l", 961, %S)] in het 
vak Waardegegevens. Klik op OK en kies Be- 
stand, Afsluiten. Voortaan krijgt u een uitge- 
breid venster voorgeschoteld. Tip 11: Onlin e zoeken Opent u in Windows XP een bestand waar- 
van het type niet wordt herkend, dan wordt 
gevraagd of u op internet op zoek wilt gaan 
naar een programma waarmee u het wel kunt 
openen. Geen behoefte aan deze hulp, maar 
Never direct het venster Openen met in beeld? 
In het Windows-register (Start, Uitvoeren, en 
typ Regedit) navigeert u naar de sleutel HKEY_ 
LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Explorer. Kies 
Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en Tip 10: Uitgebreid Als u met de Windows 

Verkenner in Windows XP 

een netwerklocatie opent, 

verschijnt een venster met 

de inhoud van de schijf. 

In tegenstelling tot bij lokale mappen worden 

de mappen niet altijd getoond in een mapven- 
O Tip 10 Pas de netwerkweergave van de 
Windows Verkenner aan. 88 TIPS&TRUCS-3 2010 MASTERCLASS noem deze waarde InternetOpenWith. Dub- 
belklik erop en typ een in het vak Waardege- 
gevens. Kies Bestand, Afsluiten. Tip 12: Lege lijst Elke gebruikersaccount die u voor Windows en 
andere diensten gebruikt, wordt opgeslagen 
in het register. Ook de accounts van personen 
die uw computer even hebben geleend en zich 
bijvoorbeeld bij een Windows Live-dienst heb- 
ben aangemeld. Schoon de lijst op; het register 
hebt u er niet eens voor nodig. Kies Start, Uit- 
voeren en typ Control userpasswords2. 
Klik op OK en op de knop Wachtwoordbe- 
heer (op het tabblad Geavanceerd). Hier vindt 
u een overzicht van opgeslagen netwerkwacht- 
woorden. Selecteer het wachtwoord dat u wilt 
wissen en klik op Verwijderen. Gebrufars Geevenceerd 

Wachcwoordenen .NET Passport* 

U hunt de wechtwoorden de op dm computer zfln opoajtagen 
beheren en uw stendaard-Passport met behjp van de wiiard .NET 
Passport wrjxloen. 3( W«chtwtoordbehMrrJ VAurd .NET Passport fR "'.'.--'. -■:■--■>. Lotale ;-:-k; ■■.■'( -n gt oepen hnrien 
U&d g»avanc«rde gebrutosbaheerUk**. warden uflgavotrd. 

I GMvaruerd _ BM ■ )DB HI I "'■' DO 

„> Tar verbetorlng van de beveagAna wordt u eengeraden 
/J Cf»cinjtosve<plchtopCraL+AlI*ClQt»laten*Uiian 
" voordatzrtKhlQjnnanaanmelden.OpdenmanMrnrgtu 
ar voor dat hat oorspronkaljke w**Jows-aarrneldhojsvenster 
verscrWanhetsyfleembettrBcaso^rMteoan 
proor antra's do een aarmerdsfajatle nabootsen om uw 
wachtwoord te achterhalen. 
nsabrutori rroeten op cmi+Aii+OQ druUon O Tip 12 Niet via het register, maar wel 
makkelijk: het opschonen van de wacht- 
woordenlijst. Tip 13: Overzicht Bent u op zoek naar een snelle manier om in 
Windows XP gedeelde mappen te tonen? Na- 
tuurlijk kunt u via de Windows Verkenner op- BmU 


Favor«on 

.Zoeken 


ItStSibjl 
Bastand Bewtan 
E«r« Harp 

Mappen 0. 
'"l 


&*» § Deze computer 
*|HGanaar 1 
1 SysteerntakMi 
' 1 


1 Ovarige 


/Geplarte taker. 

Hlrl ratwert.-zerbrd'oen 


"1 
v ^PnillBt*jk 

i o s > Mljn Gedeetie mappen 


1 An dp re locaties 
» 1 


1 Details 
* 
13 objecten 
^ Deze computer vragen welke mappen zijn gedeeld, maar echt 
eenvoudig is dit niet. Kies Start, Uitvoeren 
en typ Fsmgmt.msc Vervolgens kiest u voor 
Shares. Een overzicht met gedeelde locaties 
verschijnt. Klik met rechts op een map en kies 
Eigenschappen om meer informatie te laten 
tonen. Bij de sectle Sessies vindt u een over- 
zicht van momenteel gebruikte locaties. Tip14:Nietdelen Windows XP maakt standaard een aantal ge- 
deelde mappen aan, die ook voor andere 
gebruikers toegankelijk zijn. Het is moge- 
lijk om deze mappen te verwijderen als u ze 
nooit gebruikt. Kies Start, Uitvoeren en typ 
Regedit. Zoek de sleutel HKEY_LOCAL_MA- 
CHlNE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ 
CurrentVersion\Expiorer\MyComputer- 
NameSpace\DelegateFolders\{59031a47- 
3f72-44a7-89c5-5595-fe6b30ee}. Eenmaal 
gevonden, klikt u erop met rechts en kiest u 
voor Verwijderen. Tip 15: Deze computer 

Via het venster Deze computer in Windows XP 
hebt u toegang tot veelgebruikte locaties op uw 
computer, zoals de vaste schijven en standaard- 
mappen.Ophet eerste gezicht kunt u dit venster 
niet aanpassen. Via het register kunt u echter 
nieuwe pictogrammen aan dit venster toevoe- 
gen (Start, Uitvoeren, en typ Regedit). Open 
S ~ 3 i> 8 rj GedeekJe mappen (Vofcaal) 
i3l Shares 
*J Sessies 
tj Geopende bestanden Gedaerde... | Gedeeld paJ I Type •DADMINt G:\WD\DOWS venstsrs 

Ufa C:\ venstsrs 

&H F:\ vensters 

■iJG$ G:\ vensters 

■VMt venstsrs 

•Sprlntf G:\WMOWS\sy... venstsrs 

•SSharedCocs G:\POCUMENTS... vensters 

iSWrndows C:\WndowsVrst... venstsrs | Aantal cjaytverbhtli-igen | Opmerfchg Beheer op afttand 

Standaard-share 

Standaard-share 

Standaard-share 

Externe IPC 

Prmrst8tujp-oci-am.. © Tip 75 Breid de onderdelen van het 
venster Deze computer uit met een verwij- 
zing naar de netwerkverbindingen en 
netwerklocaties. 

de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFT- 
WARE\Microsoft\Windows\CurrentVer- 
sion\ Explorer\MyComputer\NameSpace. 
Kies Bewerken, Nieuw, Sleutel en voeg de 
volgende sleutel toe: {7007ACC7-3202-1 1D1- 
AAD2-00805FC1270E} Hiermee verschijnt 
het onderdeel Netwerkverbindingen. U kunt 
ook Mijn netwerklocaties tonen. Voeg dan de 
volgende sleutel toe: {208D2C60-3AEA-1069- 
A2D7-08002B30309D}. Tip 16: Systeemmappen Windows XP maakt standaard een gedeelde 
netwerklocatie aan voor elke schijf. Dat kunt u 
voorkomen als u per se geen gebruik wilt ma- 
ken van gedeelde netwerkbronnen binnen uw 
thuisnetwerk. In het register (Start, Uitvoeren, 
en typ Regedit) opent u de sleutel HKEY_LO- 
CAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl- 
Set\Services\LaniVianServer\Para meters. 
Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde 
en noem deze waarde AutoShareWks. Dub- 
belklik erop en typ een in het vak Waarde- 
gegevens. De shares worden niet meer ge- 
maakt. O © Tip 13 Gebruik de opdracht Fsmgmt.msc 
om een overzicht van gedeelde mappen 
op te vragen. : 3/2010-TIPS&TRUCS 189 SNELRESULTAATIN STAPPEN Red bestanden! 

Cd's en dvd's toch uitlezen DOOR: ROBBIN OOIJEVAAR Cd's en dvd's waren ooit een goedkoop 
medium voor het opslaan van reservekopieen 
en zelfs originele bestanden. De tand des tijd, 
zonlicht en fysieke krassen maken schijf jes 
echter in een keer onleesbaar. Met deze trues 
haalt u uw gegevens er toch nog vanaf ! 

Reinigen 

Als een cd of dvd niet meer leesbaar is in uw speler, doet het schijfje het 
misschien nog wel in een ander (ouder) loopwerk. Probeer de disk te le- 
zen in een notebook, op uw werk of bij de buren. In sommige gevallen 
zijn schijfjes weer leesbaar te maken door ze te polijsten of reinigen. Een 
professionele reiniging is veel effectiever dan de doe-het-zelfsetjes. Ma- 
chines hiervoor staan o.a. bij videotheken. Het zal even zoeken zijn naar 
een verhuurbedrijf in deze uitstervende branche, maar het is de moeite 
waard. Als u het aardig vraagt, wil de videotheekeigenaar uw schijfje mis- 
schien wel even professioneel schoonmaken. U kunt uiteraard ook terecht 
bij een datarecoverybedrijf, maar dan betaalt u meestal de hoofdprijs. de naam al doet vermoeden, geeft dit programma minder snel op. U 
vindt Roadkil's Unstoppable Copier via www.roadkil.net. Geef bij Bron 
uw cd of dvd op en bij Doel een map op uw harde schijf. Eventueel kunt 

u bij Instellingen 
opgeven hoe vaak 
Unstoppable Copier 
: moet proberen de 
bestanden te kopi- 
eren en of u even- 
tueel tevreden bent 
met gedeeltelijke be- 
standen: iets is soms 
beterdan niets. ton [Fi 


rWCr.U 


• 


■ — j _i : 


*• \P 


j_____J_J 


|m.ot.ow 


"f™wc.rti 

VtAtBJtt 

e«_o.m 


•an 


IBM 
<»»»^;_ 

■W_0..p«-i 


;__ 
H C^mMf-nma 
'4 MWimmo Roadkil's Unstoppable Copier ziet een leesfout door de vingers 
en gaat gewoon door met kopieren. Foutmarge Bij een ernstig beschadigde schijf gaat de aandacht al snel uit naar het 
redden van de belangrijkste bestanden. Copy Cat kan hier een helpende 
hand bieden. Bij dit programma is het mogelijk om een foutmarge in te 
stellen in het leesproces. U vindt Copy Cat op www.vcsoftwares.com. 
Na de installatie wijst u met Browse een bestand aan op de bescha- 
digde cd of dvd. Geef bij Destination, Change op waar u het bestand 
naartoe wilt kopieren, bijvoorbeeld uw bureaublad, Onder in beeld kunt 
u het aantal bytes opgeven dat Copy Cat moet overslaan zodra er een 

kopieerfout plaats- 
vindt. Standaard 
staat deze waarde 
op 1. Experimenteer 
hiermee voor het 
beste resultaat. | »"' Copy Cat 2.0 

Vicky's Cool Softwares Presentation 
Source File |E:\VIDEO_TSWTS_01J.VOB 
Destination Directory 

D \D_\WindowsUserFilesSDesklop Select number of bytes to be skipped if error found 
r 1 IRecoranendedl 

ff 10 C 100 <~ iooo r ioooO f 100000 
f 1000000 (Not Recommended I Kleine krasjes? Kijk een videotheekeigenaar aardig aan en 
vraag of hij uw cd of dvd professioneel wil reinigen. Gef Free Disk Defiagmentalion Software Trial Met Copy Cat kunt u 
zelf een foutmarge 
opgeven die wordt 
gebruikt tijdens het 
kopieerproces. Gewoon doorgaan Soms lijkt het alsof een cd of dvd leesbaar is, maar treden er bij het ko- 
pieren problemen op. Windows gooit bij de eerste de beste leesfout de 
handdoek in de ring Het kopieerproces wordt gestaakt, ook als er mis- 
schien nog andere bestanden zijn die wel goed leesbaar zijn. In dit geval 
is Roadkil's Unstoppable Copier de moeite waard om te proberen. Zoals Niveau stappenplan Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. 3/2010' TIPS &TRUCS